Navigace


Vítejte na stránkách soukromé střední školy a základní školy, školy s tradicí od roku 1992.

1.KŠPA - VAŠE SPRÁVNÁ VOLBA!  ®

tlacitko_studium.jpg, 2,4kB tlacitko_rozvrhy.jpg, 2,5kB tlacitko_skolne.jpg, 2,8kB tlacitko_obedy.jpg, 2,5kB tlacitko_ecdl.jpg, 2,9kB tlacitko_wifi.jpg, 2,9kB tlacitko_knihovna.jpg, 2,6kB tlacitko_facebook.jpg, 2,6kB tlacitko_twitter.jpg, 6,1kB tlacitko_znelka.jpg, 1,8MB tlacitko_isic.jpg, 5,4kB tlacitko_europass.jpg, 5,4kB tlacitko_office.jpg, 5,6kB tlacitko_bakalari.jpg, 5,6kB
Škola dodržuje zákon o GDPR, pověřenou osobou je pan Tomáš Semerák.
Právní zástupce školy je advokát Ing. Mgr. Jiří Liška.

Kontaktujte školu pouze v pracovní době
ZMĚNA TERMÍNU TŘÍDNÍCH SCHŮZEK
Třídní schůzky na střední škole proběhnou 16.04.2019.

Upozorňujeme rodiče, kteří chtějí umístit své dítě na ZŠ, aby podali přihlášku nejpozději do 15.03.2019. Rodiče, kteří se dostaví později přihlášku vyplní na místě.

VÝSTAVA PRAHA
Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy děl zřizovatelky naší školy Ing. Hany Skallové a studentů školy, 3.4.2019 ve 13:00 v Galerii U Zlatého Kotouta. Tato výstava bude probíhat po celý měsíc duben.
PŘÍSTUP NA BAKALÁŘE
Pokud Vám nejde vygenerovat přístup na bakaláře, prosím kontaktujte paní zástupkyni Ing.Bc. Jaroslavu Horovou.
NABÍDKA VOLNÉHO PRACONÍHO MÍSTA
Od ledna 2019 nabízíme volné pracovní místo pro učitele/učitelku 1. stupně ZŠ.

Nabízíme volné pracovní místo pro učitele/učitelku 2. stupně ZŠ.

Od ledna 2019 nabízíme volné pracovní místo na pozici vychovatelky ŠD, plný úvazek.

Nabízíme volné pracovní místo pro učitele/učitelku českého jazyka na střední školu. Nástup možný ihned.

Nabízíme volné pracovní místo pro asistenta/tku, na 30 hodin týdně (22 hodin ve třídě + 8 hodin v družině). Pracovní doba od 7:45 do 15:00 hodin.

Nabízíme volné pracovní místo pro asistenta/tku, pro žákyni 4. třídy na 10 hodin týdně.

Nabízíme místo pro učitele/učitelku anglického jazyka - plný úvaze, informační technologie - plný úvazek, účetnictví - částečný úvazek, počítačové grafiky - částečný úvazek, českého jazyka - častečný úvazek.

Podmínkou jsou splněné kvalifikační předpoklady. Své životopisy zasílejte na email: kladno@1kspa.cz
INFORMACE O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ
Informace o školním stravování.
NABÍZÍME STÁLE VOLNÁ MÍSTA DO VŠECH MATURITNÍCH OBORŮ
V průběhu školního roku přijímáme zájemce do všech oborů a forem studia.
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ SE KONÁ INDIVIDUÁLNĚ
Přihlášku ke studiu naleznete v sekci Přijímací řízení.
ZÁPIS Z INFORMATIVNÍ SCHŮZKY RODIČŮ ŽÁKŮ 1. ROČNÍKŮ 2018/19
Zápis z informativní schůzky ke stažení v pdf formátu.

Projekt na ZŠ: EU OP VVV výzvy č. 02_16_022 - Inkluze

Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol.
ico_acrobat_sm.jpg, 601B Inkluze 

Nabídka studijních oborů a forem


upoutavka_studium_3.jpg, 34kB

Mám zájem studovat denně

MÁM ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ

 • Budu studovat 4-leté denní studium zakončené maturitní zkouškou.
 • Můžu si vybrat z pěti nabízených studijních oborů (GD, IT, CR, VS,EP), u oboru Ekonomika a podnikání si mohu navíc vybrat ze dvou zaměření: Management sportu nebo Podnikání.
 • Vyplním přihlášku ke studiu do uměleckého oboru nebo do ostatních oborů, kterou odevzdám řediteli školy.
  Součástí přihlášky jsou vysvědčení z posledních 2 ročníků plnění povinné školní docházky. Pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce potvrzna školou, kde jsem plnil (plním) povinnou školní docházku, vysvědčení předkládat nemusím.
 • Vyplním Osobní dotazník žáka
 • Jeden z mých rodičů (zákonný zástupce) a já podepíšeme smlouvu o studiu.
 • Zaplatím školné na 1. pololetí.
 • Jsem přijat a mohu začít studovat.
 • V den, kdy se stanu žákem školy (zpravidla 1.9.) předložím vysvědčení z posledního 9. ročníku ZŠ

MÁM VÝUČNÍ LIST Z 3-LETÉHO UČEBNÍHO OBORU

 • Budu studovat 2-leté denní nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou.
 • Můžu studovat obor Podnikání.
 • Vyplním přihlášku ke studiu, kterou odevzdám ředitely školy.
  Součástí přihlášky jsou vysvědčení z posledních 2 ročníků plnění povinné školní docházky. Pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce potvrzna školou, kde jsem plnil (plním) povinnou školní docházku, vysvědčení předkládat nemusím.
 • Vyplním Osobní dotazník žáka
 • Podepíši smlouvu o studiu.
 • Zaplatím školné na 1. pololetí.
 • Jsem přijat a mohu začít studovat.
 • V den, kdy se stanu žákem školy (zpravidla 1.9.) předložím ověřené doklady o získání středního vzdělání s výučním listem

Mám zájem studovat dálkově

MÁM ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ

 • Budu studovat 5-leté dálkové studium zakončené maturitní zkouškou.
 • Můžu si vybrat ze tří nabízených studijních oborů (VS, CR, IT).
 • Vyplním přihlášku ke studiu, kterou odevzdám ředitely školy.
  Součástí přihlášky jsou zejména ověřené kopie dokladů o předchozím vzdělání, tj. vysvědčení za poslední ročník nejvyššího získaného vzdělání v ZŠ nebo SŠ, maturitní vysvědčení, výuční list nebo vysvědčení o závěrečné zkoušce.
 • Vyplním Osobní dotazník žáka
 • Podepíši smlouvu o studiu. U nezletilých uchazečů podepisuje smlouvu o studiu uchazeč a zákonný zástupce.
 • Zaplatím školné na 1. pololetí.
 • Jsem přijat a mohu začít studovat.
 • V den, kdy se stanu žákem školy (zpravidla 1.9.) předložím vysvědčení z nejvyššího dosaženého vzdělání (zpravidla z posledního ročníku ZŠ)
 • Mým konzultačním dnem bude středa od 15:00 do 20:00

MÁM VÝUČNÍ LIST Z 3-LETÉHO UČEBNÍHO OBORU

 • Budu studovat 3-leté dálkové nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou.
 • Můžu studovat obor Podnikání.
 • Vyplním přihlášku ke studiu, kterou odevzdám ředitely školy.
  Součástí přihlášky jsou vysvědčení z posledních 2 ročníků plnění povinné školní docházky. Pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce potvrzna školou, kde jsem plnil (plním) povinnou školní docházku, vysvědčení předkládat nemusím.
 • Vyplním Osobní dotazník žáka
 • Podepíši smlouvu o studiu.
 • Zaplatím školné na 1. pololetí.
 • Jsem přijat a mohu začít studovat.
 • V den, kdy se stanu žákem školy (zpravidla 1.9.) předložím ověřené doklady o získání středního vzdělání s výučním listem
 • Mým konzultačním dnem bude každá středa od 15:00 do 20:00

Mám zájem studovat distančně

MÁM ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ

 • Budu studovat 4-leté distanční studium zakončené maturitní zkouškou.
 • Můžu studovat obor Ekonomika a podnikání se zaměřením na Management sportu.
 • Vyplním přihlášku ke studiu, kterou odevzdám ředitely školy.
  Součástí přihlášky jsou zejména ověřené kopie dokladů o předchozím vzdělání, tj. vysvědčení za poslední ročník nejvyššího získaného vzdělání v ZŠ nebo SŠ, maturitní vysvědčení, výuční list nebo vysvědčení o závěrečné zkoušce.
 • Vyplním Osobní dotazník žáka.
 • Podepíši smlouvu o studiu. U nezletilých uchazečů podepisuje smlouvu o studiu uchazeč a zákonný zástupce.
 • Zaplatím školné na 1. pololetí.
 • Jsem přijat a mohu začít studovat.
 • V den, kdy se stanu žákem školy (zpravidla 1.9.) předložím vysvědčení z nejvyššího dosaženého vzdělání (zpravidla z posledního ročníku ZŠ).
 • Studuji individuálně a samostatně pomocí nejčastěji elektronických materiálů, využívám domluvených konzultací.
 • Za každé pololetí skládám z jednotlivých předmětů rozdílové zkoušky.

Jak zaplatit školné

Předpis školného na aktuální školní rok
 • na 1. pololetí je nutno uhradit školné nejpozději vždy do 15. září
 • na 2. pololetí je nutno uhradit školné nejpozději vždy do 15. února
 • školné je možno uhradit hotově přímo v sekretariátu školy
 • školné je možno uhradit převodem na účet školy: 51-5217730277/0100 (KB), var. symbol: R.Č. studenta, poznámka: "školné - jméno a příjmení studenta"
 • platba ze zahraničí: IBAN:CZ28 0100 0000 5152 1773 0277; BIC/SWIFT kód:KOMBCZPPxxx
 • výši školného pro denní i dálkové studium naleznete v sekci školní dokumenty
 • po dohodě s ředitelem školy je možné požádat o splátkový kalendář

Chci chodit na obědy do školní jídelny

 • studenti si mohou objednat a vyzvednout stravu ve školní jídelně 4. ZŠ, Norská 2633 (cca 3 min chůze)
 • cena obědu činí 25,-
 • výběr ze tří jídel + polévka
 • obědy je možno objednávat na terminálu přímo v jídelně 24 hod dopředu
 • obědy lze rovněž objednávat přes www na adrese www.strava.cz48 hod dopředu, kod jídelny je 0654
 • pro přístup na www stránky je nutno požádat v jídelně o vytvoření přihlašovacího účtu

WIFI na škole

Školní bezdrátová síť - WiFi byla zcela nově vybudována počátkem šk. r. 2015/16 v rozsahu celé budovy školy v duálním režimu (2,4 GHz a 5GHz). Pro žáky školy je určena síť s názvem STUDENTI, přihlašovací údaje sdělí třídní vyučující.
Studenti mohou využívat pro přístup k internetovým službám volných hodin v učebnách VT po dohodě s vyučujícím IT.


školní knihovna

Ve školním roce 2011/2012 byla uvedena do provozu malá školní knihovna, která je k dispozici všem našim studentům. Naleznete zde jak povinnou literaturu k MZ z ČJL, tak i odbornou literaturu k jednotlivým předmětům nebo oddechovou literaturu (beletrie, romány, povídky, ap.).
V případě zájmu kontaktujte Kateřinu Ipserovou, DiS., která má knihovnu v patronaci. Seznam knih je k dispozici ve všech třídách, na webu školy a v informačním systému Bakaláři.
ico_acrobat.jpg, 602Bseznam literatury    ico_word.jpg, 617Bseznam literatury


logo_edulab.png, 6,5kB logo_ecdl_stredisko.gif, 5,8kB AtlasŠkolství - kam na střední školu progecad_hor150x45.png, 4,5kB logo_ICU.png, 4,5kB logo_seznamskolcz.jpg, 5,8kB logo_CEFIF.jpg, 3,7kB logo_moodle2.jpg, 5,7kB logo_eTwinning.gif, 1,8kB logo_ssscms.jpg, 4,2kB logo_stredniskoly_cz.jpg, 2,8kB logo_eu-penize.jpg, 4,4kB