Navigace


Vítejte na stránkách soukromé střední školy a základní školy, školy s tradicí od roku 1992.

1.KŠPA - VAŠE SPRÁVNÁ VOLBA!  ®

tlacitko_studium.jpg, 2,4kB tlacitko_rozvrhy.jpg, 2,5kB tlacitko_skolne.jpg, 2,8kB tlacitko_obedy.jpg, 2,5kB tlacitko_ecdl.jpg, 2,9kB tlacitko_wifi.jpg, 2,9kB tlacitko_knihovna.jpg, 2,6kB tlacitko_facebook.jpg, 2,6kB tlacitko_twitter.jpg, 6,1kB tlacitko_znelka.jpg, 1,8MB tlacitko_isic.jpg, 5,4kB tlacitko_europass.jpg, 5,4kB tlacitko_office.jpg, 5,6kB tlacitko_bakalari.jpg, 5,6kB
UPOZORNĚNÍ
Vážení žáci a rodiče,
v návaznosti na rozhodnutí Bezpečnostní rady státu a aktuální situaci s koronavirem zveřejňujeme následující informaci:
PO JARNÍCH PRAZDNINÁCH ZŮSTÁVA NAŠE ŠKOLA STEJNĚ JAKO OSTATNÍ ŠKOLY V ČR AŽ DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENA.

FORMULÁŘ O ŽÁDOST OŠETŘOVNÉHO
Potvrzení pro formulář o žádosti ošetřovného při péči o dítě do 10 let věku v případě nutnosti můžete vyzvednout osobně v úterý 17.3.2020 nebo ve středu 18.3.2020 mezi 10-12 hod. u paní sekretářky u zadního vchodu do školy.

Zápis do 1. ročníku 
Zápis do 1. ročníku proběhne ON LINE bez osobní přítomností dětí dne 6.4.2020. V případě zájmu o studium v 1. ročníku ZŠ vyplňte přihlášku k povinné školní docházce, kterou naleznete na webových stránkách školy (http://1kspa.cz/kladno/ke_stazeni.html) a zašlete elektronicky na níže uvedený email (nejpozději do 5.4.2020). Přihlášení účastníci budou automaticky informováni formou emailu. V případě dotazů nás prosím kontaktujte emailem nebo telefonicky (labutova@1kspa.cz nebo 725 510 920)
ÚŘEDNÍ HODINY SEKRETARIÁTU
Po 7:30 - 8:00 9:35 - 9:50 12:20 - 12:50
Út 7:30 - 8:00 - 12:20 - 12:50
St 7:30 - 8:00 9:35 - 9:50 12:20 - 12:50 14:00 - 15:15
Čt 7:30 - 8:00 - 12:20 - 12:50
7:30 - 8:00 - 12:20 - 12:50
PŘÍSTUP NA BAKALÁŘE
Pokud Vám nejde vygenerovat přístup na bakaláře, prosím kontaktujte paní zástupkyni Ing. Bc. Jaroslavu Horovou.
INFORMACE O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ
Informace o školním stravování.
NABÍZÍME STÁLE VOLNÁ MÍSTA DO VŠECH MATURITNÍCH OBORŮ
V průběhu školního roku přijímáme zájemce do všech oborů a forem studia.
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ SE KONÁ INDIVIDUÁLNĚ
Přihlášku ke studiu naleznete v sekci Přijímací řízení.
Škola dodržuje zákon o GDPR, pověřenou osobou je pan Tomáš Semerák.
Právní zástupce školy je advokát Ing. Mgr. Jiří Liška.

Projekt na ZŠ: EU OP VVV výzvy č. 02_16_022 - Inkluze

Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol.
ico_acrobat_sm.jpg, 601B Inkluze 

Nabídka studijních oborů a forem


upoutavka_studium_3.jpg, 34kB

Mám zájem studovat denně

MÁM ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ

 • Budu studovat 4-leté denní studium zakončené maturitní zkouškou.
 • Můžu si vybrat z pěti nabízených studijních oborů (GD, IT, CR, VS,EP), u oboru Ekonomika a podnikání si mohu navíc vybrat ze dvou zaměření: Management sportu nebo Podnikání.
 • Vyplním přihlášku ke studiu do uměleckého oboru nebo do ostatních oborů, kterou odevzdám řediteli školy.
  Součástí přihlášky jsou vysvědčení z posledních 2 ročníků plnění povinné školní docházky. Pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce potvrzna školou, kde jsem plnil (plním) povinnou školní docházku, vysvědčení předkládat nemusím.
 • Vyplním Osobní dotazník žáka
 • Jeden z mých rodičů (zákonný zástupce) a já podepíšeme smlouvu o studiu.
 • Zaplatím školné na 1. pololetí.
 • Jsem přijat a mohu začít studovat.
 • V den, kdy se stanu žákem školy (zpravidla 1.9.) předložím vysvědčení z posledního 9. ročníku ZŠ

Mám zájem studovat dálkově

MÁM ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ

 • Budu studovat 5-leté dálkové studium zakončené maturitní zkouškou.
 • Můžu si vybrat ze tří nabízených studijních oborů (VS, CR, IT).
 • Vyplním přihlášku ke studiu, kterou odevzdám ředitely školy.
  Součástí přihlášky jsou zejména ověřené kopie dokladů o předchozím vzdělání, tj. vysvědčení za poslední ročník nejvyššího získaného vzdělání v ZŠ nebo SŠ, maturitní vysvědčení, výuční list nebo vysvědčení o závěrečné zkoušce.
 • Vyplním Osobní dotazník žáka
 • Podepíši smlouvu o studiu. U nezletilých uchazečů podepisuje smlouvu o studiu uchazeč a zákonný zástupce.
 • Zaplatím školné na 1. pololetí.
 • Jsem přijat a mohu začít studovat.
 • V den, kdy se stanu žákem školy (zpravidla 1.9.) předložím vysvědčení z nejvyššího dosaženého vzdělání (zpravidla z posledního ročníku ZŠ)
 • Mým konzultačním dnem bude středa od 15:00 do 20:00

MÁM VÝUČNÍ LIST Z 3-LETÉHO UČEBNÍHO OBORU

 • Budu studovat 3-leté dálkové nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou.
 • Můžu studovat obor Podnikání.
 • Vyplním přihlášku ke studiu, kterou odevzdám ředitely školy.
  Součástí přihlášky jsou vysvědčení z posledních 2 ročníků plnění povinné školní docházky. Pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce potvrzna školou, kde jsem plnil (plním) povinnou školní docházku, vysvědčení předkládat nemusím.
 • Vyplním Osobní dotazník žáka
 • Podepíši smlouvu o studiu.
 • Zaplatím školné na 1. pololetí.
 • Jsem přijat a mohu začít studovat.
 • V den, kdy se stanu žákem školy (zpravidla 1.9.) předložím ověřené doklady o získání středního vzdělání s výučním listem
 • Mým konzultačním dnem bude každá středa od 15:00 do 20:00

Mám zájem studovat distančně

MÁM ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ

 • Budu studovat 4-leté distanční studium zakončené maturitní zkouškou.
 • Můžu studovat obor Ekonomika a podnikání se zaměřením na Management sportu.
 • Vyplním přihlášku ke studiu, kterou odevzdám ředitely školy.
  Součástí přihlášky jsou zejména ověřené kopie dokladů o předchozím vzdělání, tj. vysvědčení za poslední ročník nejvyššího získaného vzdělání v ZŠ nebo SŠ, maturitní vysvědčení, výuční list nebo vysvědčení o závěrečné zkoušce.
 • Vyplním Osobní dotazník žáka.
 • Podepíši smlouvu o studiu. U nezletilých uchazečů podepisuje smlouvu o studiu uchazeč a zákonný zástupce.
 • Zaplatím školné na 1. pololetí.
 • Jsem přijat a mohu začít studovat.
 • V den, kdy se stanu žákem školy (zpravidla 1.9.) předložím vysvědčení z nejvyššího dosaženého vzdělání (zpravidla z posledního ročníku ZŠ).
 • Studuji individuálně a samostatně pomocí nejčastěji elektronických materiálů, využívám domluvených konzultací.
 • Za každé pololetí skládám z jednotlivých předmětů rozdílové zkoušky.

Jak zaplatit školné

Předpis školného na aktuální školní rok
 • na 1. pololetí je nutno uhradit školné nejpozději vždy do 15. září
 • na 2. pololetí je nutno uhradit školné nejpozději vždy do 15. února
 • školné je možno uhradit převodem na účet školy: 51-5217730277/0100 (KB), var. symbol: R.Č. studenta, poznámka: "školné - jméno a příjmení studenta"
 • platba ze zahraničí: IBAN:CZ28 0100 0000 5152 1773 0277; BIC/SWIFT kód:KOMBCZPPxxx
 • výši školného pro denní i dálkové studium naleznete v sekci Studijní obory
 • po dohodě s ředitelem školy je možné požádat o splátkový kalendář

Chci chodit na obědy do školní jídelny

 • studenti si mohou objednat a vyzvednout stravu ve školní jídelně 4. ZŠ, Norská 2633 (cca 3 min chůze)
 • cena obědu činí 25,-
 • výběr ze tří jídel + polévka
 • obědy je možno objednávat na terminálu přímo v jídelně 24 hod dopředu
 • obědy lze rovněž objednávat přes www na adrese www.strava.cz48 hod dopředu, kod jídelny je 0654
 • pro přístup na www stránky je nutno požádat v jídelně o vytvoření přihlašovacího účtu

WIFI na škole

Školní bezdrátová síť - WiFi byla zcela nově vybudována počátkem šk. r. 2015/16 v rozsahu celé budovy školy v duálním režimu (2,4 GHz a 5GHz). Pro žáky školy je určena síť s názvem STUDENTI, přihlašovací údaje sdělí třídní vyučující.
Studenti mohou využívat pro přístup k internetovým službám volných hodin v učebnách VT po dohodě s vyučujícím IT.


školní knihovna

Ve školním roce 2011/2012 byla uvedena do provozu malá školní knihovna, která je k dispozici všem našim studentům. Naleznete zde jak povinnou literaturu k MZ z ČJL, tak i odbornou literaturu k jednotlivým předmětům nebo oddechovou literaturu (beletrie, romány, povídky, ap.).
V případě zájmu kontaktujte Kateřinu Ipserovou, DiS., která má knihovnu v patronaci. Seznam knih je k dispozici ve všech třídách, na webu školy a v informačním systému Bakaláři.
ico_acrobat.jpg, 602Bseznam literatury    ico_word.jpg, 617Bseznam literatury


logo_edulab.png, 6,5kB logo_ecdl_stredisko.gif, 5,8kB AtlasŠkolství - kam na střední školu progecad_hor150x45.png, 4,5kB logo_ICU.png, 4,5kB logo_seznamskolcz.jpg, 5,8kB logo_CEFIF.jpg, 3,7kB logo_moodle2.jpg, 5,7kB logo_eTwinning.gif, 1,8kB logo_ssscms.jpg, 4,2kB logo_stredniskoly_cz.jpg, 2,8kB logo_eu-penize.jpg, 4,4kB
počet návštěv:
statistiky přístupu na web

Dny otevřených dveří

24.10./21.11./12.12.2019
23.01.2020/27.02.2020

vždy od 15:00 do 16:00
tel.: 733 123 587.
Po předchozí domluvě je možné si naší školu prohlédnout a navštívit jednotlivé hodiny.

Organizace výuky


Důležité informace


Něco navíc


static_qr_code_1kspa-kladno_120×120.jpg, 8,6kB Logo_Mapaskolstvi.png, 11kB logo_seznamskolcz.jpg, 5,8kB logo_ecdl_stredisko.png, 5,8kB logo_edulab.png, 6,5kB AtlasŠkolství - kam na střední školu progecad_hor150x45.png, 4,5kB logo_UP.gif, 7,6kB logo_afa.jpg, 10kB logo_rytiri_kladno.jpg, 10kB logo_stredniskoly_cz.jpg, 2,8kB logo_eu-penize.jpg, 4,4kB logo_ICU.png, 4,5kB logo_CEFIF.jpg, 3,7kB logo_moodle2.jpg, 5,7kB logo_eTwinning.gif, 1,8kB logo_ssscms.jpg, 4,2kB