Navigace


Certifikace

logo_ECDL.jpg, 3,7kB
_certified_by_ecdl.png, 6,7kB
Naše škola (1. KŠPA Kladno, s. r. o.) nabízí všem studentům možnost získat certifikát ECDL tzv. "řidičák na počítač".

ECDL - European Computer Driving Licence je celosvětově rozšířený certifikační koncept počítačové gramotnosti a počítačových znalostí a dovedností. Zahrnuje celou škálu vzdělávacích a certifikačních programů, z nichž nejrozšířenější jsou programy ECDL Core (počítačová, resp. digitální gramotnost a digitální kvalifikace). Úspěšní absolventi ECDL testů získávají odpovídající ECDL Certifikáty, které mají mezinárodní platnost.

Metoda ověřování počítačové gramotnosti dle programu ECDL Core je založena na praktických testech prováděných s využitím běžné výpočetní techniky a v reálném programovém prostředí. Pomocí těchto testů se zjišťuje, zda je libovolná osoba schopna používat běžné informační a komunikační technologie alespoň na takové úrovni, která odpovídá mezinárodním požadavkům uvedeným v tzv. ECDL Sylabech. Ověřování počítačové gramotnosti je mezinárodně uznávané, standardizované, objektivní a nezávislé na výpočetní technice a programovém prostředí, na kterém jsou testy prováděny. Ověřování počítačové gramotnosti dle konceptu ECDL mohou provádět pouze akreditovaná testovací střediska, mezi která také patří naše škola a za tímto účelem odborně připravení testeři akreditovaní dle mezinárodních pravidel.

více na: www.ecdl.cz

logo_ICU.png, 4,5kB Naše vzdělávací zařízení je certifikováno společností Institut Certifikace Účetních.

ICÚ, a. s. je prestižní vzdělávací agentura s dlouholetou tradicí, zaměřená na rozvoj všech aktivit, které podporují rozvoj účetní profese. Žáci naší školy mohou získat certifikát Kurzu učetnictví v modulech A, B, C.

více na: www.isu-praha.cz
logo_eTwinning.gif, 1,8kB Naše škola je aktivně zapojena do programu eTwinning.

Aktivita eTwinning je zaměřena na podporu spolupráce žáků i učitelů mateřských, základních a středních škol v rámci Evropské unie. eTwinning lze charakterizovat jako projekt, ve kterém dvě a více škol z různých zemí realizují vzdělávací aktivitu na dálku – prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.

více na: www.etwinning.cz