Navigace


Distanční forma studia

Na naší škole se střední odborné vzdělávání uskutečňuje v denní, dálkové a distanční formě vzdělávání; vzdělání dosažené ve všech formách vzdělání je rovnocenné.

Distanční forma vzdělávání je dle § 25 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) samostatné studium uskutečňované převážně nebo zcela prostřednictvím informačních technologií, popřípadě spojené s individuálními konzultacemi.

Distanční formu vzdělávání nabízíme ve čtyřletém oboru EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ (63-41-M/01) se zaměřením na MANAGEMENT SPORTU nebo PODNIKÁNÍ.

Paní Mgr. Míková již není zaměstnancem naší školy, proto jí již nekontaktujte ohledně rozdílových zkoušek, děkujeme. Bude přidělen jiný vyučující - viz. úvazky v Bakalářích.

Učební plány a úvazky pro šk. r. 2016-17

Management sportu

   ico_acrobat_sm.jpg, 601B nové pro 1. - 2. ročník (DI1C, DI2C) ico_acrobat_sm.jpg, 601B dobíhající pro 3. - 4. ročník (DI3C, DI3D, DI4C, DI4D)

Cestovní ruch

   ico_acrobat_sm.jpg, 601B nové pro 1. - 2. ročník (DE1A, DE2A-IVP) ico_acrobat_sm.jpg, 601B dobíhající pro 3. - 4. ročník (DE3A/DE4A-IVP)

Úvazky

   ico_acrobat_sm.jpg, 601B Úvazky - přehled vyučujících jednotlivých předmětů v daných třídách pro obor Management sportu, distanční třídy DI1, DI2C, DI3C, DI3D, DI4C, DI4D.
Kontakt na jednotlivé vyučující je ve tvaru prijmeni@1kspa.cz, přehled kontaktů v sekci O nás.

Nejzažší termíny pro ukončení jednotlivých pololetí

Studenti 1. - 3. ročníků vykonají rozdílové zkoušky
za 1. pol. NEJPOZDĚJI do 15. 3. 2017 a za 2. pol. NEJPOZDĚJI do 15. 6. 2017
Studenti 4. ročníků vykonají rozdílové zkoušky
za 1. pol. NEJPOZDĚJI do 31. 1. 2017 a za 2. pol. NEJPOZDĚJI do 30. 3. 2017

Zadání k rozdílovým zkouškám - všeobecné předměty 2016/17

Český jazyk a literatura

ico_word_sm.jpg, 1012B 1. ročník 1. pol.* 1. ročník 2. pol.* 2. ročník 1. pol.* 2. ročník 2. pol.* 3. ročník 1. pol.* 3. ročník 2. pol.* 4. ročník 1. pol.* 4. ročník 2. pol.

Anglický jazyk

ico_word_sm.jpg, 1012B 1. ročník 1. pol.* 1. ročník 2. pol.* 2. ročník 1. pol.* 2. ročník 2. pol.* 3. ročník 1. pol.* 3. ročník 2. pol.* 4. ročník 1. pol.* 4. ročník 2. pol.

Německý jazyk

ico_word_sm.jpg, 1012B 1. ročník 1.pol.* 1. ročník 1.pol.(test)* 1. ročník 2.pol.* 1. ročník 2.pol.(test)* 2. ročník 1.pol.* 2. ročník 1.pol.(test)* 2. ročník 2.pol.* 2. ročník 2.pol.(test)* 3. ročník 1.pol.* 3. ročník 1.pol.(test)* 3. ročník 2.pol.* 3. ročník 2.pol.(test)* 4. ročník 1.pol.* 4. ročník 1.pol.(test)* 4. ročník 2.pol.* 4. ročník 2.pol.(test)

Ruský jazyk

ico_word_sm.jpg, 1012B 1. ročník 1.pol.* 1. ročník 1.pol.(test)* 1. ročník 2.pol.* 1. ročník 2.pol.(test)* 2. ročník 1.pol.* 2. ročník 1.pol.(test)* 2. ročník 2.pol.* 2. ročník 2.pol.(test)* 3. ročník 1.pol.* 3. ročník 1.pol.(test)* 3. ročník 2.pol.* 3. ročník 2.pol.(test)* 4. ročník 1.pol.* 4. ročník 1.pol.(test)* 4. ročník 2.pol.* 4. ročník 2.pol.(test)

Chemie

ico_word_sm.jpg, 1012B 1. ročník 1.pol.* 1. ročník 2.pol.

Fyzika

ico_word_sm.jpg, 1012B 1. ročník 1.pol.* 1. ročník 2.pol.

Matematika

ico_word_sm.jpg, 1012B 1. ročník 1.pol.* 1. ročník 2.pol.* 2. ročník 1.pol.* 2. ročník 2.pol.* 3. ročník 1.pol.* 3. ročník 2.pol.* 4. ročník 1.pol.* 4. ročník 2.pol.
ico_acrobat_sm.jpg, 601B příklady 1. ročník 1.pol.* příklady 1. ročník 2.pol.* příklady 2. ročník 1.pol.* příklady 2. ročník 2.pol.* příklady 3. ročník 1.pol.* příklady 3. ročník 2.pol.* příklady 4. ročník 1.pol.* příklady 4. ročník 2.pol.

Biologie

ico_word_sm.jpg, 1012B 2. ročník 1.pol.* 2. ročník 2.pol.

Dějepis

ico_word_sm.jpg, 1012B 1. ročník 1.pol.* 1. ročník 2.pol.* 2. ročník 1.pol.* 2. ročník 2.pol.

Ekologie

ico_word_sm.jpg, 1012B 2. ročník 1.pol.* 2. ročník 2.pol.

Občanská nauka

ico_word_sm.jpg, 1012B 3. ročník 1.pol.* 3. ročník 2.pol.* 4. ročník 1.pol.* 4. ročník 2.pol.

Politika zaměstnanosti

ico_word_sm.jpg, 1012B 3. ročník 1.pol.* 3. ročník 2.pol.* 4. ročník 1.pol.* 4. ročník 2.pol.

Psychologie a profesní komunikace

ico_word_sm.jpg, 1012B 4. ročník 1.pol.* 4. ročník 2.pol.

Tělesná výchova

ico_word_sm.jpg, 1012B 1. ročník 1.pol.* 1. ročník 2.pol.* 2. ročník 1.pol.* 2. ročník 2.pol.* 3. ročník 1.pol.* 3. ročník 2.pol.* 4. ročník 1.pol.* 4. ročník 2.pol.

Výpočetní technika

ico_word_sm.jpg, 1012B 1. ročník 1.pol.* 1. ročník 2.pol.* 2. ročník 1.pol.* 2. ročník 2.pol.* 3. ročník 1.pol.* 3. ročník 2.pol.* 4. ročník 1.pol.* 4. ročník 2.pol.

Základy práva

ico_word_sm.jpg, 1012B 3. ročník 1.pol.* 3. ročník 2.pol.* 4. ročník 1.pol.* 4. ročník 2.pol.

Zadání k rozdílovým zkouškám - odborné předměty - Management sportu 2016/17

Ekonomie

ico_word_sm.jpg, 1012B 1. ročník 1.pol.* 1. ročník 2.pol.* 2. ročník 1.pol.* 2. ročník 2.pol.* 3. ročník 1.pol.* 3. ročník 2.pol.* 4. ročník 1.pol.* 4. ročník 2.pol.

Fyziologie sportovce

ico_word_sm.jpg, 1012B 3. ročník 1.pol.* 3. ročník 2.pol.* 4. ročník 1.pol.* 4. ročník 2.pol.

Management a marketing sportu

ico_word_sm.jpg, 1012B 2. ročník 1.pol.* 2. ročník 2.pol.* 3. ročník 1.pol.* 3. ročník 2.pol.* 4. ročník 1.pol.* 4. ročník 2.pol.

Psychologie sportu

ico_word_sm.jpg, 1012B 3. ročník 1.pol.* 3. ročník 2.pol.* 4. ročník 1.pol.* 4. ročník 2.pol.

Somatologie člověka

ico_word_sm.jpg, 1012B 1. ročník 1.pol.* 1. ročník 2.pol.* 2. ročník 1.pol.* 2. ročník 2.pol.

Teorie a praxe sportu

ico_word_sm.jpg, 1012B 1. ročník 1.pol.* 1. ročník 2.pol.* 2. ročník 1.pol.* 2. ročník 2.pol.* 3. ročník 1.pol.* 3. ročník 2.pol.

Účetnictví

ico_word_sm.jpg, 1012B 1. ročník 1.pol.* 1. ročník 2.pol.* 2. ročník 1.pol.* 2. ročník 2.pol.* 3. ročník 1.pol.* 3. ročník 2.pol.* 4. ročník 1.pol.* 4. ročník 2.pol.

Účetní software

ico_word_sm.jpg, 1012B 4. ročník 1.pol.* 4. ročník 2.pol.

Technika administrativy

ico_word_sm.jpg, 1012B 1. ročník 1.pol.* 1. ročník 2.pol.*

Zadání k rozdílovým zkouškám - odborné předměty - Cestovní ruch (IVP) 2016/17

Obecná geografie

ico_word_sm.jpg, 1012B 1. ročník 1.pol.* 1. ročník 2.pol.

Podniková ekonomie

ico_word_sm.jpg, 1012B 1. ročník 1.pol.* 1. ročník 2.pol.* 2. ročník 1.pol.* 2. ročník 2.pol.* 3. ročník 1.pol.* 3. ročník 2.pol.* 4. ročník 1.pol.* 4. ročník 2.pol.

Marketing

ico_word_sm.jpg, 1012B 3. ročník 1.pol.* 3. ročník 2.pol.

Management

ico_word_sm.jpg, 1012B 3. ročník 1.pol.* 3. ročník 2.pol.

Účetnictví

ico_word_sm.jpg, 1012B 2. ročník 1.pol.* 2. ročník 2.pol.* 3. ročník 1.pol.* 3. ročník 2.pol.

Technika administrativy

ico_word_sm.jpg, 1012B 1. ročník 1.pol.* 1. ročník 2.pol.* 2. ročník 1.pol.* 2. ročník 2.pol.

Fiktivní firma

ico_word_sm.jpg, 1012B 4. ročník 1.pol.* 4. ročník 2.pol.

Dějiny kultury

ico_word_sm.jpg, 1012B 3. ročník 1.pol.* 3. ročník 2.pol.

Společenská kultura

ico_word_sm.jpg, 1012B 1. ročník 1.pol.* 1. ročník 2.pol.* 2. ročník 1.pol.* 2. ročník 2.pol.*

Technika služeb cestovního ruchu

ico_word_sm.jpg, 1012B 1. ročník 1.pol.* 1. ročník 2.pol.* 2. ročník 1.pol.* 2. ročník 2.pol.* 3. ročník 1.pol.* 3. ročník 2.pol.* 4. ročník 1.pol.* 4. ročník 2.pol.

Zeměpis cestovního ruchu

ico_word_sm.jpg, 1012B 1. ročník 1.pol.* 1. ročník 2.pol.* 2. ročník 1.pol.* 2. ročník 2.pol.* 3. ročník 1.pol.* 3. ročník 2.pol.* 4. ročník 1.pol.* 4. ročník 2.pol.

Marketing cestovního ruchu

ico_word_sm.jpg, 1012B 4. ročník 1.pol.* 4. ročník 2.pol.

Podnikatelská činnost CK

ico_word_sm.jpg, 1012B 3. ročník 1.pol.* 3. ročník 2.pol.
pozn.: v případě nefunkčnosti nebo chybě při stahování kontaktujte vedení školy storek@1kspa.cz