Navigace


Maturitní zkouška

Vzhledem k opatřením z MŠMT je nutné mít ve 4. ročníku uzavřeno 1. pololetí jinak nebude student připuštěn k maturitní zkoušce!

ico_acrobat_sm.jpg, 601B Povinná zkouška profilové části maturitní zkoušky
ico_acrobat_sm.jpg, 601B Důležité termíny
ico_acrobat_sm.jpg, 601B Témata Management sportu
ico_acrobat_sm.jpg, 601B Přihláška k maturitní zkoušce 2021 - editovatelná
ico_acrobat_sm.jpg, 601B Přihláška k ústní zkoušce pro prvomaturanty - nutné odevzdat do 22.3.
ico_word_sm.jpg, 1012B Návod k vyplnění maturitní přihlášky

Distanční forma studia

Na naší škole se střední odborné vzdělávání uskutečňuje v denní, dálkové a distanční formě vzdělávání; vzdělání dosažené ve všech formách vzdělání je rovnocenné.

Distanční forma vzdělávání je dle § 25 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) samostatné studium uskutečňované převážně nebo zcela prostřednictvím informačních technologií, popřípadě spojené s individuálními konzultacemi.

Distanční formu vzdělávání nabízíme ve čtyřletém oboru EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ (63-41-M/01) se zaměřením na MANAGEMENT SPORTU nebo PODNIKÁNÍ.

Organizace studia v distanční formě

ico_acrobat_sm.jpg, 601B Informační dopis

Učební plány pro školní rok 2020/21

Management sportu

   ico_acrobat_sm.jpg, 601B pro 1.,2.,3. a 4.ročníky

Kontakt na jednotlivé vyučující je ve tvaru prijmeni@1kspa.cz, přehled kontaktů v sekci O nás.


Základní informace

Každý žák distančního studia od nás obdrží dopis s kompletními informacemi a standartní potrvzení o studiu. V připadě potřeby dalších potvrzení Vám řádně vyplněné doklady pouze potvrdíme.

Každý žák oboru Management sportu je povinen si zakoupit knihu " Sportovní příprava: vybrané kinantropologické obory k podpoře aktivního životního stylu", Petr Jansa a Josef Dovalil. Tuto knihu lze objednat na eshopu FALON .

Platba školného ze zahraničí

IBAN:CZ28 0100 0000 5152 1773 0277; BIC/SWIFT kód:KOMBCZPPxxx


Zadání k rozdílovým zkouškám - všeobecné předměty 2020/21

Český jazyk a literatura

ico_word_sm.jpg, 1012B 1. ročník 1. pol.* 1. ročník 2. pol.* 2. ročník 1. pol.* 2. ročník 2. pol.* 3. ročník 1. pol.* 3. ročník 2. pol.* 4. ročník 1. pol.* 4. ročník 2. pol.

Anglický jazyk

ico_word_sm.jpg, 1012B 1. ročník 1. pol.* 1. ročník 2. pol.* 2. ročník 1. pol.* 2. ročník 2. pol.* 3. ročník 1. pol.* 3. ročník 2. pol.* 4. ročník 1. pol.* 4. ročník 2. pol.

Německý jazyk

ico_word_sm.jpg, 1012B 1. ročník 1.pol.* 1. ročník 1.pol.(test)* 1. ročník 2.pol.* 1. ročník 2.pol.(test)* 2. ročník 1.pol.* 2. ročník 1.pol.(test)* 2. ročník 2.pol.* 2. ročník 2.pol.(test)* 3. ročník 1.pol.* 3. ročník 1.pol.(test)* 3. ročník 2.pol.* 3. ročník 2.pol.(test)* 4. ročník 1.pol.* 4. ročník 1.pol.(test)* 4. ročník 2.pol.* 4. ročník 2.pol.(test)

Ruský jazyk

ico_word_sm.jpg, 1012B 1. ročník 1.pol.* 1. ročník 2.pol.* 1. ročník 2.pol.(test)* 2. ročník 1.pol.* 2. ročník 1.pol.(test)* 2. ročník 2.pol.* 2. ročník 2.pol.(test)* 3. ročník 1.pol.* 3. ročník 1.pol.(test)* 3. ročník 2.pol.* 3. ročník 2.pol.(test)* 4. ročník 1.pol.* 4. ročník 1.pol.(test)* 4. ročník 2.pol.* 4. ročník 2.pol.(test)

Chemie

ico_word_sm.jpg, 1012B 1. ročník 1.pol.* 1. ročník 2.pol.

Fyzika

ico_word_sm.jpg, 1012B 1. ročník 1.pol.* 1. ročník 2.pol.

Matematika

ico_word_sm.jpg, 1012B 1. ročník 1.pol.* 1. ročník 2.pol.* 2. ročník 1.pol.* 2. ročník 2.pol.* 3. ročník 1.pol.* 3. ročník 2.pol.* 4. ročník 1.pol.* 4. ročník 2.pol.

Biologie

ico_word_sm.jpg, 1012B 2. ročník 1.pol.* 2. ročník 2.pol.

Dějepis

ico_word_sm.jpg, 1012B 1. ročník 1.pol.* 1. ročník 2.pol.* 2. ročník 1.pol.* 2. ročník 2.pol.

Ekologie

ico_word_sm.jpg, 1012B 2. ročník 1.pol.* 2. ročník 2.pol.

Občanská nauka

ico_word_sm.jpg, 1012B 3. ročník 1.pol.* 3. ročník 2.pol.

Psychologie a profesní komunikace

ico_word_sm.jpg, 1012B 4. ročník 1.pol.* 4. ročník 2.pol.

Tělesná výchova

ico_word_sm.jpg, 1012B 1. ročník 1.pol.* 1. ročník 2.pol.* 2. ročník 1.pol.* 2. ročník 2.pol.* 3. ročník 1.pol.* 3. ročník 2.pol.* 4. ročník 1.pol.* 4. ročník 2.pol.

Výpočetní technika

ico_word_sm.jpg, 1012B 1. ročník 1.pol.* 1. ročník 2.pol.* 2. ročník 1.pol.* 2. ročník 2.pol.* 3. ročník 1.pol.* 3. ročník 2.pol.* 4. ročník 1.pol.* 4. ročník 2.pol.*

Základy práva

ico_word_sm.jpg, 1012B 3. ročník 1.pol.* 3. ročník 2.pol.* 4. ročník 1.pol.* 4. ročník 2.pol.

Zadání k rozdílovým zkouškám - odborné předměty - Management sportu 2020/21

Ekonomie

ico_word_sm.jpg, 1012B 1. ročník 1.pol.* 1. ročník 2.pol.* 2. ročník 1.pol.* 2. ročník 2.pol.* 3. ročník 1.pol.* 3. ročník 2.pol.* 4. ročník 1.pol.* 4. ročník 2.pol.

Fyziologie sportovce

ico_word_sm.jpg, 1012B 3. ročník 1.pol.* 3. ročník 2.pol.* 4. ročník 1.pol.* 4. ročník 2.pol.

Management a marketing sportu

ico_word_sm.jpg, 1012B 2. ročník 1.pol.* 2. ročník 2.pol.* 3. ročník 1.pol.* 3. ročník 2.pol.* 4. ročník 1.pol.* 4. ročník 2.pol.

Psychologie sportu

ico_word_sm.jpg, 1012B 3. ročník 1.pol.* 3. ročník 2.pol.* 4. ročník 1.pol.* 4. ročník 2.pol.

Somatologie člověka

ico_word_sm.jpg, 1012B 1. ročník 1.pol.* 1. ročník 2.pol.* 2. ročník 1.pol.* 2. ročník 2.pol.

Teorie a praxe sportu

ico_word_sm.jpg, 1012B 1. ročník 1.pol.* 1. ročník 2.pol.* 2. ročník 1.pol.* 2. ročník 2.pol.* 3. ročník 1.pol.* 3. ročník 2.pol.* 4. ročník 1.pol.* 4. ročník 2.pol.

Účetnictví

ico_word_sm.jpg, 1012B 1. ročník 1.pol.* 1. ročník 2.pol.* 2. ročník 1.pol.* 2. ročník 2.pol.* 3. ročník 1.pol.* 3. ročník 2.pol.

Technika administrativy

ico_word_sm.jpg, 1012B 1. ročník 1.pol.* 1. ročník 2.pol.*

pozn.: v případě nefunkčnosti nebo chybě při stahování kontaktujte vedení školy kladno@1kspa.cz