Navigace


Historie školy

Škola vznikla v roce 1992 v Kladně a byla téhož roku zařazena MŠMT ČR do sítě škol. Žáci naší školy mají stejná práva a stejné výhody jako žáci státních škol. V roce 1993 vznikly pobočky školy v Praze a Litoměřicích, které mají od roku 1997 samostatnou právní subjektivitu. V roce 2005 byla zřízena pobočka v Černovicích u Tábora. Školy velice úzce spolupracují, dodržují stejnou koncepci a principy.


Principy školy

Základem školy je pragmatičnost a praktičnost. Naše škola vznikla na základě myšlenky přiblížit se potřebám praxe.

 • Kvalitní výuka - členové profesorského sboru mají v rovnováze pedagogickou kvalifikaci a odbornou praxi. Studenti mají v hodinách prostor k diskusi, otázka "proč" musí být vždy zodpovězena.
 • Přátelská atmosféra - naše škola nabízí individuální přístup ke studentům, přátelskou, ale současně i profesionální atmosféru.
 • Studentům musí být vždy jasný význam učiva pro budoucí povolání. Každá vyučovací hodina je proto účelně vedena.
 • Děláme vše pro to, aby se studentům v naší škole líbilo. Pokud do školy chodí neradi, nepodávají odpovídající výkon.
 • Autorita pedagoga v naší škole není založena na základě síly, ale na bázi jeho znalostí a zkušeností.
 • Student je v dialogu partnerem.
 • Výuka je založena na řešení reálných problémů. Každý reálný problém není problémem pouze daného tématu v jednotlivém předmětu, ale zahrnuje znalosti z více předmětů, na jeho řešení je proto třeba užít aktivní znalosti a vlastní rozum. Pro zvýšení praktických znalosti studentů i rozvoj jejich kreativity se proto osvědčila simulace reálných problémů ve školních podmínkách.
 • Nezbytnou součástí přípravy studentů na budoucí povolání je i výchova k serióznímu vystupování a jednání na určité společenské úrovni. To vyžaduje soustavnou pozornost všech pedagogů.
 • Během studia je v jednotlivých předmětech zdůrazněno učivo, které připravuje pro praktickou profesní dráhu. Odborné podměty jako ekonomie, účetnictví, právo vyučují odborníci se zkušenostmi z praxe.

Proč si zvolit naší školu?

 • kvalitní výuka
 • přátelská atmosféra
 • odbornost a profesionálnost výuky
 • úpravy vzdělávacích programů pro sportovce a žáky s SPU
 • projektová výuka - školní, republikové a mezinárodní projekty
 • studijní portál MOODLE
 • certifikace ICU
 • ECDL certifikace

Školská rada

Školská rada byla zřízena 21. 12. 2005

ico_acrobat_sm.jpg, 601B Zřizovací listina školské rady
ico_acrobat_sm.jpg, 601B Jednací řád školské rady
ico_acrobat_sm.jpg, 601B Volební řád školské rady

Složení školské rady:

 • Ing. Hana Skallová (zřizovatelka) - jmenována
 • Bc. Monika Klimovičová - zvolena za pedagogické pracovníky
 • Anna Vajtová - zvolena za studenty
řádné volby do školské rady proběhly v 2.polotetí školního roku 2017/2018,


Organizační struktura školy

ico_acrobat_sm.jpg, 601B Organizační struktura školy