Navigace


Mezinárodní průkazy

Naše škola je zapojena od 1. ledna 2016 do projektu ISIC školám. Průkazy ISIC a ITIC jsou jediné celosvětově uznávané doklady prokazující status studenta a učitele. Průkazy vydává světová organizace ISIC Association pod záštitou UNESCO. Průkaz ALIVE je vydáván pouze na území České republiky.

Jak si pořídit průkaz

Možností, jak si pořídit vlastní průkaz, je hned několik. Nabízíme pořízení průkazu přímo přes školu, online objednávkou na stránkách www.isic.cz nebo u jednoho z partnerských prodejců ISIC.

Nejjednodušší způsob objednání průkazu je přímo ve škole. Žádost o vydání průkazu obdržíte přímo u Ing. Horové (kabinet č. 3), v sekretariátu školy nebo si ji stáhnete na internetových stránkách školy ve formátu PDF. Elektronickou žádost můžete ihned vyplnit na vašem PC/tabletu a vytisknout. Podepsanou žádost odevzdáte Ing. Horové. Fotografie budou hromadně pořizovány ve škole.

ico_acrobat_sm.jpg, 601B Žádost o vystavení průkazu ISIC/ITIC.
ico_acrobat_sm.jpg, 601B Žádost o vystavení průkazu ISIC/ITIC - formulář.

Typy karet

Pro více informací o daném průkazu klikněte na příslušnou kartu.
ISIC_hp.png, 32kB
ISIC
Pro studenty (denní forma) ZŠ, SŠ.
ITIC_hp.png, 31kB
ITIC
Pro učitele MŠ, ZŠ, SŠ, kteří učí minimálně 0,5 úvazku na smlouvu.
ALIVE_hp.png, 35kB
ALIVE
Pro studenty (kombinovaná forma, dálková) a nepedagogické pracovníky.

Výhody a slevy průkazů ISIC, ITIC, ALIVE

Průkazy ISIC, ITIC a ALIVE přináší nepřeberné množství výhod, slev, zážitků a extra bonusů a zvýhodnění např. při cestování, na blíbených festivalech apod. Protože karty ISIC a ITIC mají mezinárodní platnost, můžete čerpat výhody nejen na území ČR, ale také v zahraničí.

Přehled a inspiraci všech výhod naleznete na www.isic.cz/slevy.

BONUSY PŘÍMO PRO ŽÁKY 1.KŠPA

  • Prostřednictvím průkazu ISIC/ITIC bude možno od ledna 2016 objednávat obědy na 4. ZŠ Kladno bez nutnosti zakopit dosavadní čip
  • Karta je perzonalizovaná s fotografií a údajem o škole, proto poslouží i jako studijní průkaz k identifikaci "studenta ZŠ/SŠ" pro další účely
  • Plánujeme do budoucna využít průkazu jako vstupní karty do budovy školy