NavigaceMATURITNÍ PŘEDMĚTY ÚSTNÍCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČASTI MZ 2020

ico_acrobat_sm.jpg, 601B   Maturitní přeměty

Výsledky MZ

Výsledkový portál žáka

Výsledkový portál žáka slouží k udělení souhlasu se zasláním výsledkových dokumentů na soukromý e-mailem žáka. Souhlas se dává pro každé maturitní období zvlášť. Autentizační kód naleznete na Výpisu přihlášky k MZ pro dané zkušební období. ico_explorer_sm.jpg, 1,1kB Výsledkový portál - CERMAT

Uvolnění výsledků dílčích zkoušek společné části MZ

ico_explorer_sm.jpg, 1,1kB Termíny výsledků jednotlivých dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky, žádosti o přezku a Výsledkový portál žáka naleznete na oficiálním portálu www.novamaturita.cz.

Důležité odkazy a informace

ico_explorer_sm.jpg, 1,1kB www.maturita.cemat.cz - oficiální portál státní maturity, aktuální informace, termíny, ilustrační testy
ico_explorer_sm.jpg, 1,1kB Maturitní zpravodaj - aktuální a garantované informace jsou základem přípravy ke společné části maturitní zkoušky
ico_explorer_sm.jpg, 1,1kB www.statnimaturita-anglictina.cz - portál určený pro státní maturitní zkoušku z Anglického jazyka
ico_explorer_sm.jpg, 1,1kB www.statnimaturita-nemcina.cz - portál určený pro státní maturitní zkoušku z Německého jazyka NOVÉ
ico_explorer_sm.jpg, 1,1kB www.statnimaturita-rustina.cz - portál určený pro státní maturitní zkoušku z Ruského jazyka NOVÉ
ico_explorer_sm.jpg, 1,1kB www.statnimaturita-matika.cz - portál určený pro státní maturitní zkoušku z matematiky NOVÉ

Přihlašování k MZ 2020

Pro jarní zkušební období je nutno podat přihlášku řediteli školy nejpozději do 1.12.2019,
pro podzimní zkušební období nejpozději do 25.6.2020.
Dle vyhlášky 177/2008 Sb. má student povinnost se hlásit ke každému řádnému termínu, i když předem ví, že maturovat v daném termínu NEBUDE!!!
Řádný termín je první termín po úspěšném ukončení posledního ročníku.

Přihlášku k náhradní a opravné zkoušce podává žák ke všem dílčním zkouškám nebo částem zkoušky (jestliže chybí např. DT a PP z CJL, nemůže podat přihlášku jen k jedné části).
ico_acrobat_sm.jpg, 601B Přihláška k MZ 2020

Profilová část maturitní zkoušky

Maturitní předměty

Profilová část MZ se skládá pro všechny obory a formy ze 3 povinných (odborných) a 2 nepovinných zkoušek. Povinné zkoušky se skládájí ze dvou ústních zkoušek a jedné praktické zkoušky, v oboru Grafický design je jedna ústní zkouška nahrazena zkouškou písemnou.

Na základě ustanovení zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a na základě novely maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb., rozhodl ředitel školy o ico_acrobat_sm.jpg, 601B   Maturitní přeměty

.

Maturitní okruhy předmětů

Hodnocení praktické maturitní zkoušky 2019/2020

Společná část maturitní zkoušky

Maturitní předměty

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze 2 povinných a 2 nepovinných zkoušek.
Povinné zkoušky Nepovinné zkoušky
český jazyk a literatura cizí jazyk
matematika nebo cizí jazyk – anglický, německý, ruský matematika

Formy dílčích zkoušek společné části

český jazyk a literatura: 3 části; didaktický test (DT) + písemná práce (PP) + ústní zkouška (ÚZ)
cizí jazyky: 3 části; didaktický test (DT) + písemná práce (PP) + ústní zkouška (ÚZ)
matematika: 1 část; didaktický test (DT)

Termíny didaktických testů a písemných prací

Tematické okruhy pro 3. část pracovních listů cizích jazyků

Školní seznam literárních děl pro ústní zkoušku společné části (jaro/podzim)

ico_acrobat_sm.jpg, 601B Seznam školních literárních děl pro MZ2020
ico_word_sm.jpg, 1012B Formulář pro vytvoření seznamu literárních děl žáka k MZ
ico_acrobat_sm.jpg, 601B Formulář pro vytvoření seznamu literárních děl žáka k MZ

Žák odevzdá vlastní seznam četby nejpozději do 31. 3. pro jarní období MZ a nejpozději do 30. 6. pro podzimní období MZ aktuálního školního roku.
Školní seznam je platný vždy pro daný školní rok, nedojde-li k jeho změně ze strany MŠMT či školy.
Žák odevzdá vlastní seznam četby na předepsaném formuláři.

Žákovský seznam je platný POUZE pro daný školní rok (jarní a podzimní zkušební období). Koná-li student ÚZ v jiném školním roce, je povinnen odevzdat nový seznam četby v souladu s aktuálním školním seznamem. Neodevzdá-li student vlastní četbu, bude losovat z celého školního seznamu!!

Povolené pomůcky k MZ

Student zkontaktuje spádovou školu ohledně kontroly a odevzdání povolených pomůcek k SČ MZ.
Povolené pomůcky naleznete na portálu www.novamaturita.cz
Matematika
DT: matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy (samozřejmě bez jakýchkoli poznámek a dalších zásahů), rýsovací potřeby (tužka, guma, pravítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr a kružítko) a kalkulačka bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů. Kalkulačka nesmí vykreslovat grafy, nesmí zjednodušovat algebraické výrazy obsahující proměnnou a nesmí ani počítat kořeny algebraických nebo jiných rovnic
Český jazyk a literatura
PP: Pravidla českého pravopisu
Cizí jazyk
PP: slovníky, které neobsahují přílohu věnovanou písemnému projevu