Navigace


obory_banner.jpg, 29kB
forma_studia_3.jpg, 16kBEkonomika a podnikání 63-41-M/01

roční školné Podnikání a management sportu pro denní studium: První a druhý ročník 22 000,- (11 000,- za pololetí), třetí a čtvrtý ročník 20 000,- (10 000,- za pololetí) - (denní)
roční školné Management sportu pro distanční studium: První a druhý ročník 22 000,- (11 000,- za pololetí), Třetí a čtvrtý ročník 20 000,- (10 000,- za pololetí)
učební plán: ico_acrobat_sm.jpg, 601B nový od 2015-16
 • 4 leté denní studium určeno pro absolventy ZŠ
 • 4 leté distanční studium určeno pro absolventy ZŠ
 • uchazeč si může vybrat z následujících dvou zaměření:
 • zamereni.jpg, 8,7kB
Uplatnění absolventa:

Absolvent se uplatní zejména v povoláních zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních forem a v ostatních organizacích počínaje vysoce kvalifikovanou asistentkou (asistentem) podnikatele přes prokuristu malé či střední firmy až po práci samostatného podnikatele nebo odborníkem v oblasti užívání výpočetní techniky nebo grafiky.

Absolvent je schopen používat dva cizí jazyky v rámci písemné i ústní profesní komunikace, ovládá programové vybavení počítače při řešení ekonomických a administrativních úkolů a efektivně využívá při své práci internet. Orientuje se v základních právních úkonech, mezi jeho odborné dovednosti patří znalost podnikových činností včetně účetnictví klasického i účetního softwaru.

Typové pozice absolventa – zaměření podnikání:
Ekonom, mzdový referent, účetní asistent, finanční referent, statistik, administrativní pracovník, obchodní zástupce, fakturant, celní deklarant, pracovník marketingu, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník a další ekonomické nebo administrativní funkce.

Typové pozice absolventa – zaměření management sportu:
Absolventi se uplatní zejména v činnostech zaměřených na manažerské procesy ve sportovních klubech, sdruženích a organizací místních a regionálních až po svazové a národní, dále ve firmách, které vyrábějí a prodávají sportovní zboží, náčiní a nářadí, sportovní výzbroj a výstroj, v institucích, které nabízejí sportovně, rekreačně nebo rehabilitačně zaměřené programy, v různých reklamních a marketingových společnostech se sportovním zaměřením, v cestovních kancelářích s turistickými a sportovně rekreačními programy pro volný čas, v organizacích specializovaných na pořádání sportovních soutěží, setkání, turnajů.
Zároveň toto zaměření dává možnost teoretické přípravy pro získání licence sportovních trenérů.
Úspěšní studenti mohou pokračovat ve vysokoškolském studiu zejména ekonomického nebo tělovýchovného zaměření.


Cestovní ruch 65-42-M/02

roční školné: První a druhý ročník 22 000,- (11 000,- za pololetí), třetí a čtvrtý ročník 20 000,- (10 000,- za pololetí) - (denní)
První ročník 18 000,- (9 000,- za pololetí), Druhý až pátý ročník 17 000,- (8 500,- za pololetí) - (dálkové)
učební plán: ico_acrobat_sm.jpg, 601B nový 2015-16
 • 4 leté denní studium určeno pro absolventy ZŠ
 • 5 leté dálkové studium určeno pro absolventy ZŠ
Uplatnění absolventa:

Absolvent je připraven zastávat pracovní pozice na úrovni středního managementu v oblasti cestovního ruchu. Uplatní se v nejrůznějších zařízeních cestovního ruchu jako:

 • pracovník cestovní kanceláře (odborný referent v ekonomickém úseku, úseku propagace apod.)
 • pracovník ubytovacího zařízení (práce na recepci tzv. „front office“, v rezervačním oddělení tvz. „back office“, či v jiném úseku hotelového provozu
 • pracovník rekreačního střediska (ekonom, marketingový pracovník, průvodce)
 • pracovník v památkovém objektu (administrativa, průvodce, příprava výstav a prezentací, propagace)
 • pracovník v lázeňském zařízení (agenda lázeňských služeb zaměřená především na služby doplňkové – kulturní, sportovně rekreační)
 • pracovník ve stravovacím zařízení (ekonom, marketing)
 • pracovník informačního centra
 • pracovník zajišťující dopravní služby (např. letiště)
 • pracovník ve státní správě (centrální organizace Česká centrála cestovního ruchu, regionální orgány státní správy – referáty a odbory cestovního ruchu a regionálního rozvoje)
 • samostatný podnikatel v oblasti poskytování ubytovacích a ostatních služeb cestovního ruchu (majitel cestovní kanceláře, provozovatel ubytovacího či stravovacího zařízení)

Úspěšní absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšší odborné či vysoké škole.


Informační technologie 18-20-M/01

roční školné: První a druhý ročník 22 000,- (11 000,- za pololetí), třetí a čtvrtý ročník 20 000,- (10 000,- za pololetí) - (denní)
První ročník 18 000,- (9 000,- za pololetí), Druhý až pátý ročník 17 000,- (8 500,- za pololetí) - (dálkové)
učební plán: ico_acrobat_sm.jpg, 601B nový 2015-16
 • 4 leté denní studium určeno pro absolventy ZŠ
 • 5 leté dálkové studium určeno pro absolventy ZŠ
Uplatnění absolventa:

Absolvent je schopen používat dva světové jazyky v rámci písemné i ústní profesní komunikace, ovládá programové vybavení počítače při řešení ekonomických a administrativních úkolů a efektivně využívá při své práci internet. Orientuje se v základních právních úkonech, mezi jeho odborné dovednosti patří i znalost podnikatelských činností včetně účetnictví klasického i účetního softwaru. Na trhu práce se uplatní zejména na pozici IT technika, pracovníka uživatelské podpory, správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí.

Úspěšní absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole.


Grafický design 82-41-M/05

roční školné: První a druhý ročník 22 000,- (11 000,- za pololetí), třetí a čtvrtý ročník 20 000,- (10 000,- za pololetí) - (denní)
učební plán: ico_acrobat_sm.jpg, 601B nový 2015-16 ico_acrobat_sm.jpg, 601B nový 2017-18
 • 4 leté denní studium určeno pro absolventy ZŠ
Uplatnění absolventa:

Student si osvojí vědomosti a dovednosti z okruhu uměleckých grafických technik, moderních tiskových technik, navrhování a užití písma. Ovládá a využívá možnosti počítačové grafiky a designu webových stránek. Seznámí se s grafickými aplikacemi Corel a Adobe.
Důležitou součástí je výuka dějin výtvarné kultury, která s ostatními humanitními předměty poskytuje základní kulturně-historický přehled potřebný pro profesionální práci.
Absolvent se uplatní jako designér v grafických studiích nebo v reklamních a propagačních agenturách. Může pracovat v tiskárnách nebo jako samostatný propagační grafik. A dále má možnost studovat na vyšších a vysokých odborných školách výtvarného zaměření.

Úspěšní absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole.Podnikání 64-41-L/51

roční školné: První ročník 18 000,- (9 000,- za pololetí), Druhý a třetí ročník 17 000,- (8 500,- za pololetí) - (dálkové nástavbové)
učební plán: ico_acrobat_sm.jpg, 601B nový 2015-16
 • 3 leté dálkové nástavbové studium určeno pro absolventy SOU
Uplatnění absolventa:

Absolvent se uplatní zejména v povoláních zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních forem. Používá jeden cizí jazyk v rámci písemné i ústní profesní komunikace, ovládá programové vybavení počítače, efektivně při své práci využívá internet. Orientuje se v základních právních úkonech, mezi jeho odborné dovednosti patří i znalost podnikových činností včetně účetnictví klasického i účetního softwaru. Absolvent se uplatní zejména jako ekonom, mzdový referent, účetní asistent, finanční referent, statistik, administrativní pracovník, obchodní zástupce, fakturant, celní deklarant, pracovník marketingu, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník i jako samostatný podnikatel.

Úspěšní absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole.