Navigace


Principy školy

Proč studovat u nás?

Základem školy je pragmatičnost a praktičnost. Naše škola vznikla na základě myšlenky přiblížit se potřebám praxe.

  • Kvalitní výuka - členové profesorského sboru mají v rovnováze pedagogickou kvalifikaci a odbornou praxi. Studenti mají v hodinách prostor k diskusi, otázka "proč" musí být vždy zodpovězena.
  • Přátelská atmosféra - naše škola nabízí individuální přístup ke studentům, přátelskou, ale současně i profesionální atmosféru.
  • Studentům musí být vždy jasný význam učiva pro budoucí povolání. Každá vyučovací hodina je proto účelně vedena.
  • Děláme vše pro to, aby se studentům v naší škole líbilo. Pokud do školy chodí neradi, nepodávají odpovídající výkon.
  • Autorita pedagoga v naší škole není založena na základě síly, ale na bázi jeho znalostí a zkušeností.
  • Student je v dialogu partnerem.
  • Výuka je založena na řešení reálných problémů. Každý reálný problém není problémem pouze daného tématu v jednotlivém předmětu, ale zahrnuje znalosti z více předmětů, na jeho řešení je proto třeba užít aktivní znalosti a vlastní rozum. Pro zvýšení praktických znalosti studentů i rozvoj jejich kreativity se proto osvědčila simulace reálných problémů ve školních podmínkách.
  • Nezbytnou součástí přípravy studentů na budoucí povolání je i výchova k serióznímu vystupování a jednání na určité společenské úrovni. To vyžaduje soustavnou pozornost všech pedagogů.
  • Během studia je v jednotlivých předmětech zdůrazněno učivo, které připravuje pro praktickou profesní dráhu. Odborné podměty jako ekonomie, účetnictví, právo vyučují odborníci se zkušenostmi z praxe.