Navigace


Projekty a Soutěže

eu-penize-skolam.jpg, 35kB

Projekt: EU OP VVV výzvy č. 02_16_022 – Šablony pro MŠ a ZŠ

Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol.
ico_acrobat_sm.jpg, 601B Inkluze 

Projekt: Výzva č. 56

Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele zahraničních studijních pobytů (21.7.2015)
ico_word_sm.jpg, 1012B Výzva k podání nabídky  ico_acrobat_sm.jpg, 601B Výzva k podání nabídky  ico_word_sm.jpg, 1012B Výsledek VŘ  ico_word_sm.jpg, 1012B Zrušení Výběrového řízení
ico_word_sm.jpg, 1012B Smlouvy s dodavatelem služeb budou zveřejněny nejpozději do konce roku 2015

Škola realizuje v rámci této výzvy tři šablony:
1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti
V rámci této šablony se ve dvou ročnícíh bude realizovat čtenářská dílna v rozsahu 10 vyučovacích hodin / ročník.
2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele
V rámci této šablony vycestuje 1 pedagogický pracovních na 14 denní jazykový zahraniční kurz do Berlína.
3. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky
V rámci této šablony vycestují dvě desetičlenné skupiny žáků na min. 5 denní zahraniční jazykový pobyt. Jeden kurz bude určen pro něměcky mluvící studenty a realizován v Berlíně. Druhý kurz je pro anglicky mluvící studenty a destinací je anglický Brighton.

Projekt: EU peníze středním školám

Výsledek výběrového řízení na ICT vybavení učeben:
ico_word_sm.jpg, 1012B výsledek hodnocení nabídek   ico_word_sm.jpg, 1012B protokol o posouzení nabídek  ico_acrobat_sm.jpg, 601B smlouva s dodavatelem IT techniky

Výsledkem EU peníze středním školám je v rámci OP VK zavedení nové oblasti podpory 1.5 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách (SŠ), jejímž smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické.

Projekt na naší škole bude zahájen od 1. září 2012 a bude realizován po dobu 2 let.

Více…


Projekt: Akademie ČSLH

logo_ACSLH.jpg, 6,4kB
Naše škola je zapojena do projektu Akademie ČSLH
„Cílem projektu je výchova špičkového mládežnického hráče schopného konkurovat nejlepším hráčům ve světovém měřítku ve spojení s absolvováním středního vzdělání.“
Český svaz ledního hokeje
Projekt: FIKTIVNÍ FIRMA

Fiktivní firma rozvíjí podnikatelské kompetence a obchodní dovednosti důležité pro obchodní praxi. Jedná se o virtuální společnost, která je vedena jako reálná společnost. Simuluje reálné procesy, produkty a služby. Přestože nejsou používány reálné peníze, ale fiktivní, ostatní akce probíhají ve stejné podobě.

Práce ve fiktivní firmě integruje jednotlivé odborné ekonomické předměty a poskytuje žákům znalosti a dovednosti, které upotřebí při zakládání vlastní firmy, nebo které jim umožní získat zaměstnání po dokončení jejich vzdělávání.

Cílem výuky ve fiktivní firmě je trénovat iniciativu, samostatnost, práci v týmu, přijímání odpovědnosti a zlepšování odborných dovedností. Důležitý je i trénink prezentace vlastní práce a výsledků každého jednotlivce i celé firmy.

Stejně tak jako reálné společnosti, také fiktivní firmy pořádají různé veletrhy, např. Mezinárodní veletrh studentských firem v Praze.

Vinotéka U Myšky, s. r. o.

_logo_u_mysky.jpg, 25kB

Studenti 3. ročníku se ve školním roce 2011/2012 zapojili do mezinárodního projektu fiktivních firem. Založili fiktivní firmu s názvem Vinotéka u Myšky , s. r. o.

Organizační struktura firmy
Majitelé firmy: Luboš Martinovič, Le Tung Anh, Lukáš Zach
Jednatel: Lukáš Zach
Personální a právní oddělení: Tomáš Klimša, Zuzana Kuhnová
Sekretariát: Eva Bartůňková
Účtárna: Klára Krejčí
Marketing: Martina Hejdová, Marek Elexa
Obchodní oddělení: Luboš Martinovič, Nguen Minh Khoi
www stránky: vinotekaumysky.blog.cz

obchod_rejstrik.jpg, 17kB pamet_list.jpg, 25kB zivnost_rejstrik.jpg, 16kB

www…


Projekt: Mladý podnikatel

Projekt "Rozvoj podnikatelských znalostí - informační a finanční gramotnost" je realizován v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání ve Středočeském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt je zaměřen na vytvoření uceleného komplexu multimediálních studijních opor pro výuku odborných předmětů na středních školách podporujících podnikatelské aktivity, vytvoření nástrojů pro zvyšování finanční a informační gramotnosti a dalších kompetencí žáků středních škol nezbytných pro jejich efektivní začlenění do společnosti.

Více…


Soutěže a olympiády - výsledky

šk. r. 2016/2017

student třída umístění soutěž / olympiáda
Lenka Černohorská DE3B 1. místo studentská soutěž v ANJ o výměnný pobyt v USA v roce 2017

šk. r. 2015/2016

student třída umístění soutěž / olympiáda
Barbora Heberová DE2B 1. místo Olympiáda NEJ - školní kolo (postup do OK)

šk. r. 2013/2014

student třída umístění soutěž / olympiáda
Josef MACHALA 2.A postup do 2. levelu Projekt Nadace O 2 Holky na hraně - film
Michaela JANČOVÁ 2.A 2. místo Krajské finále, Středočeská In-line brusle 2013
Michaela ŠTĚPAŘOVÁ 1.A 3. místo Krajské finále, Středočeská In-line brusle 2013

šk. r. 2012/2013

student třída umístění soutěž / olympiáda
Roman ROBOVSKÝ 2.A 2. místo Bowlingový turnaj Kladno, foto
Damien DIVIŠ, Daniel KOSINA, Ota KUNA 3.A 2. místo 3. ročník, krajské kolo - Prezentiáda 2012, prezentační dovednosti a práce v Power Pointu
Boris RYSULA 2.A 4. místo Okresní kolo anglické olympiády
Damien DIVIŠ 3.A 2. místo 18. ročník soutěže o výměnný pobyt v USA
Harriet KLÍČOVÁ 3.B 5. místo 18. ročník soutěže o výměnný pobyt v USA