Navigace


Odborné semináře a besedy konané v naší škole

Beseda s arm. gen. Ing. Jiřím Šedivým

23.3.2017,

sedivy.jpg, 4,2kB

Ve čtvrtek 23. března 2017 se uskutečnila beseda s arm. gen. Ing. Jiřím Šedivým na téma: bezpečnostní hrozby pro ČR a armáda ČR. Na besedě pan generál Šedivý seznámil studenty s obdobím rozpadu Varšavské smlouvy a vztahů k NATO a OSN, s aktuální bezpečnostní situací ve větě, Evropě i v České republice. Dále pak s hrozícími nebezpečími z Východu, s migrací a IS. Fotky z besedy naleznete na Rajčeti.


Energie - budoucnost lidstva

7.2.2017,

Již po čtvrté proběhla na naší škole ve spolupráci s agenturou JLM a ČEZ pro žáky SŠ vzdělávací program na téma Energie - budoucnost lidstva, na které byli žáci 1. ročníků seznámeni s technickými, ekonomickámi, ekologickými, sociálními a geopolitickými aspekty a souvislostmi energetiky. Žákům byly vysvětleny přednosti a nedostatky jednotlivých energetických zdrojů, energetika a rizika moderní doby, budoucnost energetiky a perspektivy studia a práce v oblasti techniky a energetiky.

Seminář s Ing. Jiřím Cháberou

23.2.2016,

Chabera.jpg, 4,2kB

V úterý 23. února 2016 proběhly dva odborné semináře pro studenty oboru IT a CR s manažerem ECDL pro Českou republiku s Ing. Jiřím Cháberou na téma digitální dovednosti a trh práce a koncepce ECDL projektu.

Studenti byli seznámeni s požadavky trhu práce v oblasti digitálních dovedností a gramotností.


Beseda s Tomášem Pojarem, MA

15.2.2016,

pojar.JPG, 3,9kB

V pondělí 15. února 2016 proběhly dvě besedy s prorektorem CEVRO institutu (soukromá VŠ Praha) panem Tomášem Pojarem, MA. První beseda na téma Kybernetická bezpečnost a hrozba kybernetické války byla určena pro studenty oboru Informační technologie a druhá beseda na téma Vnější bezpečnostní hrozby z východu a Blízkého východu pro studenty oboru Cestovní ruch.

Foto…


Energie - budoucnost lidstva

12.1.2016,

Již po třetí proběhla odborná přednáška na téma Energie - budoucnost lidstva, na které byli studenti naší školy seznámeni s energetickými zdroji a jejich výhodami a nevýhodami a energetickou náročností a budoucností ČR.

Manažerský seminář s Bc. Zdeňkem Syblíkem

15.12.2011,

syblik.jpg, 8,6kB

Ve čtvrtek 15. prosince 2011 proběhl manažerský seminář s náměstkem primátota města Kladno Bc. Zdeňkem Syblíkem. "Když budete slušní a budete plnit své sliby, tak budete úspěšní a lidé si vás budou vážit" řekl na závěr pan náměstek Syblík své krédo studentům.

Foto…


Manažerský seminář s Ing. Jiřím Postolkou

16.11.2011,

postolka.jpg, 4,6kB

Ve středu 16. listopadu 2011 proběhl manažerský seminář s ředitelem útvaru plánování a řízení ČEZ, a. s. panem
Ing. Jiřím Postolkou.
"Buďte aktivní! kdo z vás už teď pracuje či dělá brigádu? Nikdo? - Musíte se v životě rozhodnout, zda budete společnosti prospěšní, či zda pro ní budete zátěží!" řekl na závěr svého semináře pan inženýr Postolka.

Foto…