Navigace


Interaktivní encyklopedie iTutorial

Přístup do interaktivní encyklopedie určené především studentům oboru grafický design a informační technologie sdělí vyučující VT nebo ředitel školy.

itutorial.jpg, 10kB

Časopis CHIP v digitální verzi pro studenty IT

chip_el.jpg, 22kB
Každý student IT naší školy obdrží od vyučujícího VT jako bonus přihlašovací údaje do elektronické čtečky digitálního časopisu CHIP. Licence je platná vždy na rok (prosinec - listopad).

MS Office 2016 zdarma pro každého studenta 1.KŠPA

banner_office2016.png, 39kB
Všichni studenti naší školy v denní a distanční formě mají ZDARMA přístup k online aplikacím MS Office 2016 po dobu studia. Dále si mohou až na 5 zařízení vč. mobilních pod OS Windows a iOS ZDARMA naisntalovat tento kancelářský balík. Více >>>

Konzultační hodiny

Zde najdete konzultační hodiny jednotlivých vyučujících.
ico_acrobat_sm.jpg, 601B Konzultační hodiny


Doporučená literatura

Zde najdete seznam učebnic nezbytných pro výuku a seznam doporučené literatury pro jednotlivé předměty studijních oborů.
ico_acrobat_sm.jpg, 601B seznam učebnic


Studijní materiály ke stažení

Český jazyk a literatura
DUM - GRAMATIKA ico_word_sm.jpg, 655B MS Word (docx) ico_power-point_sm.jpg, 647B MS Power Point (pptx) ico_acrobat_sm.jpg, 601B Adobe Reader (pdf)

ico_power-point_sm.jpg, 647B 01-Slohové útvary a postupy; ico_power-point_sm.jpg, 647B 02-Stylistika; ico_power-point_sm.jpg, 647B 03-Prostě sdělovací styl; ico_power-point_sm.jpg, 647B 04-Administrativní styl; ico_power-point_sm.jpg, 647B 05-Odborný styl; ico_power-point_sm.jpg, 647B 06-Publicistický styl; ico_power-point_sm.jpg, 647B 07-Podstatná jména I.; ico_power-point_sm.jpg, 647B 08-Podstatná jména II.; ico_power-point_sm.jpg, 647B 09-Přídavná jména I.; ico_power-point_sm.jpg, 647B 10-Přídavná jména II.; ico_power-point_sm.jpg, 647B 11-Zájmena; ico_power-point_sm.jpg, 647B 12-Číslovky; ico_power-point_sm.jpg, 647B 13-Slovesa I.; ico_power-point_sm.jpg, 647B 14-Slovesa II.; ico_power-point_sm.jpg, 647B 15-Příslovce; ico_power-point_sm.jpg, 647B 16-Předložky, spojky, částice, citoslovce; ico_power-point_sm.jpg, 647B 17-Vypravování; ico_power-point_sm.jpg, 647B 18-Popis; ico_power-point_sm.jpg, 647B 19-Charakteristika; ico_power-point_sm.jpg, 647B 20-Úvaha, kritika, recenze; ico_power-point_sm.jpg, 647B 21-Výklad; ico_power-point_sm.jpg, 647B 22-Útvary publicistického stylu; ico_power-point_sm.jpg, 647B 23-Slovo a jeho význam I.; ico_power-point_sm.jpg, 647B 24-Slovo a jeho význam II.; ico_power-point_sm.jpg, 647B 25-Tvoření slov I.; ico_power-point_sm.jpg, 647B 26-Tvoření slov II.; ico_power-point_sm.jpg, 647B 27-Skladba I.; ico_power-point_sm.jpg, 647B 28-Skladba II.; ico_power-point_sm.jpg, 647B 29-Skladba III.; ico_power-point_sm.jpg, 647B 30-Skladba IV.; ico_power-point_sm.jpg, 647B 31-Skladba V.; ico_power-point_sm.jpg, 647B 32-Skladba VI.;
DUM - LITERATURA ico_word_sm.jpg, 655B MS Word (docx) ico_power-point_sm.jpg, 647B MS Power Point (pptx) ico_acrobat_sm.jpg, 601B Adobe Reader (pdf)

ico_power-point_sm.jpg, 647B 01-Literární teorie I; ico_power-point_sm.jpg, 647B 02-Literární druhy lyrika; ico_power-point_sm.jpg, 647B 03-Literární druhy epika ico_power-point_sm.jpg, 647B 04-Literární druhy drama; ico_power-point_sm.jpg, 647B 05-Básnícké tropy a figury; ico_power-point_sm.jpg, 647B 06-Tématická a kompiziční výstavba; ico_word_sm.jpg, 655B 07-Boccaccio Giovanni; ico_word_sm.jpg, 655B 08-F. Petrarca; ico_word_sm.jpg, 655B 09-F. Villon; ico_word_sm.jpg, 655B 10-K. J. Erben-Kytice; ico_word_sm.jpg, 655B 11-J. A. Komenský; ico_word_sm.jpg, 655B 12-O. Pavel-Smrt krásných srnců; ico_word_sm.jpg, 655B 13-L. Fuks-Spalovač mtvol; ico_word_sm.jpg, 655B 14-J. Havlíček-Petrolejové lampy; ico_word_sm.jpg, 655B 15-E. M. Remarque-Na západní frontě klid; ico_word_sm.jpg, 655B 16-U. Eco-Jméno růže; ico_word_sm.jpg, 655B 17-B. Hrabal-Ostře sledované vlaky; ico_word_sm.jpg, 655B 18-A. Saint Exupery-Malý princ; ico_word_sm.jpg, 655B 19-E. Hemingway-Stařec a moře; ico_word_sm.jpg, 655B 20-A. a V. Mrštíkové-Maryša; ico_word_sm.jpg, 655B 21-K. Poláček-Bylo nás pět; ico_word_sm.jpg, 655B 22-L. N. Tolstoj-Anna Karenina; ico_word_sm.jpg, 655B 23-V. Kaplický-Kladivo na čarodějnici; ico_word_sm.jpg, 655B 24-M. Švandrlík-Černí baroni; ico_word_sm.jpg, 655B 25-G. Orwell-Farma zvířat; ico_word_sm.jpg, 655B 26-J. Seifert-Maminka; ico_word_sm.jpg, 655B 27-Moliere-Lakomec; ico_word_sm.jpg, 655B 28-V. Dyk-Krysař; ico_word_sm.jpg, 655B 29-J. Kainar-Lazar a píseň; ico_word_sm.jpg, 655B 30-E. Kantůrková-Přítelkyně z domu smutku; ico_word_sm.jpg, 655B 31-V. Nabokov-Lolita; ico_word_sm.jpg, 655B 32-W. Styron-Sophiina volba;
Anglický jazyk
DUM - GRAMATIKA ico_word_sm.jpg, 655B MS Word (docx) ico_power-point_sm.jpg, 647B MS Power Point (pptx) ico_acrobat_sm.jpg, 601B Adobe Reader (pdf)

ico_power-point_sm.jpg, 647B 01-Členy; ico_power-point_sm.jpg, 647B 02-Množné číslo; ico_power-point_sm.jpg, 647B 03-Přivlastňovací pád; ico_power-point_sm.jpg, 647B 04-Číslovky; ico_power-point_sm.jpg, 647B 05-Přídavná jména; ico_power-point_sm.jpg, 647B 06-Příslovce; ico_power-point_sm.jpg, 647B 07-Zájmena; ico_power-point_sm.jpg, 647B 08-Vyjádření času; ico_power-point_sm.jpg, 647B 09-Počitatelnost a nepočitatelnost; ico_power-point_sm.jpg, 647B 10-Vazba There is, There are; ico_power-point_sm.jpg, 647B 11-Vazba Going to; ico_power-point_sm.jpg, 647B 12-Some, Any, No; ico_power-point_sm.jpg, 647B 13-Přítomný čas prostý; ico_power-point_sm.jpg, 647B 14-Přítomný čas průběhový; ico_power-point_sm.jpg, 647B 15-Minulý čas prostý; ico_power-point_sm.jpg, 647B 16-Minulý čas průběhový; ico_power-point_sm.jpg, 647B 17-Budoucí čas; ico_power-point_sm.jpg, 647B 18-Předpřítomný čas prostý; ico_power-point_sm.jpg, 647B 19-Předpřítomný čas průběhový; ico_power-point_sm.jpg, 647B 20-Předminulý čas; ico_power-point_sm.jpg, 647B 21-Trpný rod; ico_power-point_sm.jpg, 647B 22-Podmiňovací způsob; ico_power-point_sm.jpg, 647B 23-Podmínkové věty; ico_power-point_sm.jpg, 647B 24-Časové věty; ico_power-point_sm.jpg, 647B 25-Způsobová slovesa; ico_power-point_sm.jpg, 647B 26-Nepřímá řeč; ico_power-point_sm.jpg, 647B 27-Účelový infinitív; ico_power-point_sm.jpg, 647B 28-Vazba předmětu a podmětu s infinitívem; ico_power-point_sm.jpg, 647B 29-Předložky; ico_power-point_sm.jpg, 647B 30-Gerundium; ico_power-point_sm.jpg, 647B 31-Pomocná slovesa; ico_power-point_sm.jpg, 647B 32-Frázová slovesa;
DUM - REÁLIE ico_word_sm.jpg, 655B MS Word (docx) ico_power-point_sm.jpg, 647B MS Power Point (pptx) ico_acrobat_sm.jpg, 601B Adobe Reader (pdf)

ico_power-point_sm.jpg, 647B 01-The CR Geography; ico_power-point_sm.jpg, 647B 02-The CR basic facts; ico_power-point_sm.jpg, 647B 03-The CR national economy; ico_power-point_sm.jpg, 647B 04-The CR interesting places; ico_power-point_sm.jpg, 647B 05-The CR national cuisine; ico_power-point_sm.jpg, 647B 06-Prague; ico_power-point_sm.jpg, 647B 07-The UK national economy ico_power-point_sm.jpg, 647B 08-The UK Geography; ico_power-point_sm.jpg, 647B 09-The UK basic facts; ico_power-point_sm.jpg, 647B 10-The UK History; ico_power-point_sm.jpg, 647B 11-The UK holidays and traditions; ico_power-point_sm.jpg, 647B 12-The UK interesting places; ico_power-point_sm.jpg, 647B 13-The UK national cuisine; ico_power-point_sm.jpg, 647B 14-London; ico_power-point_sm.jpg, 647B 15-Revision test The UK; ico_power-point_sm.jpg, 647B 16-The USA geography; ico_power-point_sm.jpg, 647B 17-The USA basic facts; ico_power-point_sm.jpg, 647B 18-The USA history; ico_power-point_sm.jpg, 647B 19-The USA interesting places; ico_power-point_sm.jpg, 647B 20-The USA national economy; ico_power-point_sm.jpg, 647B 21-The USA national cuisine; ico_power-point_sm.jpg, 647B 22-The USA holidays and traditions; ico_power-point_sm.jpg, 647B 23-Revision test The USA; ico_power-point_sm.jpg, 647B 24-Canada geography; ico_power-point_sm.jpg, 647B 25-Canada intersting facts; ico_power-point_sm.jpg, 647B 26-Canada basic facts; ico_power-point_sm.jpg, 647B 27-Revision test Canada; ico_power-point_sm.jpg, 647B 28-Australia and New Zealand Geography; ico_power-point_sm.jpg, 647B 29-Australia and NZ - basic facts; ico_power-point_sm.jpg, 647B 30-Australia and NZ - facts and places; ico_power-point_sm.jpg, 647B 31-Revision test Australia and NZ; ico_power-point_sm.jpg, 647B 32-British and American system of education;
ANJ gramatika; Australia and New Zealand; British literature;
Německý jazyk
DUM - GRAMATIKA ico_word_sm.jpg, 655B MS Word (docx) ico_power-point_sm.jpg, 647B MS Power Point (pptx) ico_acrobat_sm.jpg, 601B Adobe Reader (pdf)

ico_power-point_sm.jpg, 647B 01-Podstatné jméno člen; ico_power-point_sm.jpg, 647B 02-Podstatné jméno plural; ico_power-point_sm.jpg, 647B 03-Přídavné jmeno; ico_power-point_sm.jpg, 647B 04-Přídavné jméno stupňování; ico_power-point_sm.jpg, 647B 05-Zájména-1; ico_power-point_sm.jpg, 647B 06-Zájména-2; ico_power-point_sm.jpg, 647B 07-Číslovky; ico_power-point_sm.jpg, 647B 08-Předložky; ico_power-point_sm.jpg, 647B 09-Příslovce; ico_power-point_sm.jpg, 647B 10-Slovesa s předponami; ico_power-point_sm.jpg, 647B 11-Způsobová slovesa ico_power-point_sm.jpg, 647B 12-Slovosled; ico_power-point_sm.jpg, 647B 13-Préteritum; ico_power-point_sm.jpg, 647B 14-Slovesa; ico_power-point_sm.jpg, 647B 15-Slovesa přítomný čas; ico_power-point_sm.jpg, 647B 16-Slovesa perfektum; ico_power-point_sm.jpg, 647B 17-Slovesa plusquamperfektum; ico_power-point_sm.jpg, 647B 18-Slovesa budoucí čas; ico_power-point_sm.jpg, 647B 19-Slovesa slovesné rody; ico_power-point_sm.jpg, 647B 20-Slovesa konjuktiv; ico_power-point_sm.jpg, 647B 21-Slovesa kondicional; ico_power-point_sm.jpg, 647B 22-Slovesa s předlož. vazbami ico_power-point_sm.jpg, 647B 23-Spojky; ico_power-point_sm.jpg, 647B 24-Zápor; ico_power-point_sm.jpg, 647B 25-Vedlejší věty; ico_power-point_sm.jpg, 647B 26-Zrádná slova 1.část; ico_power-point_sm.jpg, 647B 27-Zrádná slova 2.část; ico_power-point_sm.jpg, 647B 28-Skládání slov; ico_power-point_sm.jpg, 647B 29-Určování čas; ico_power-point_sm.jpg, 647B 30-Doba; ico_power-point_sm.jpg, 647B 31-Vazba es gibt; ico_power-point_sm.jpg, 647B 32-Podmět man es;
DUM - REÁLIE ico_word_sm.jpg, 655B MS Word (docx) ico_power-point_sm.jpg, 647B MS Power Point (pptx) ico_acrobat_sm.jpg, 601B Adobe Reader (pdf)

ico_power-point_sm.jpg, 647B 01-Grundinformationen; ico_power-point_sm.jpg, 647B 02-Geografie; ico_power-point_sm.jpg, 647B 03-Bundeslander; ico_power-point_sm.jpg, 647B 04-Leuteundsprache; ico_power-point_sm.jpg, 647B 05-Berlin; ico_power-point_sm.jpg, 647B 06-Verkehr und umwelt; ico_power-point_sm.jpg, 647B 07-Wirtschaft; ico_power-point_sm.jpg, 647B 08-Ausbildung und Schulsystem; ico_power-point_sm.jpg, 647B 09-Politisches system deutschlands; ico_power-point_sm.jpg, 647B 10-Feste_und_Brauche; ico_power-point_sm.jpg, 647B 11-Massnenmedien; ico_power-point_sm.jpg, 647B 12-Sport; ico_power-point_sm.jpg, 647B 13-Deutsche kuche und gastronomie; ico_power-point_sm.jpg, 647B 14-kulturpersonlichkeiten Deutschlands; ico_power-point_sm.jpg, 647B 15-Personlicjkeiten der deutschen kultur.; ico_power-point_sm.jpg, 647B 16-Deutscher film; ico_power-point_sm.jpg, 647B 17-Deutschland und nachbarn; ico_power-point_sm.jpg, 647B 18-Deutsche musik; ico_power-point_sm.jpg, 647B 19-Dresden; ico_power-point_sm.jpg, 647B 20-Koln am rhein; ico_power-point_sm.jpg, 647B 21-Nurnberg; ico_power-point_sm.jpg, 647B 22-Hamburg; ico_power-point_sm.jpg, 647B 23-München; ico_power-point_sm.jpg, 647B 24-EU; ico_power-point_sm.jpg, 647B 25-G7; ico_power-point_sm.jpg, 647B 26-Personen detschlands; ico_power-point_sm.jpg, 647B 27-Deutschland in zahlen; ico_power-point_sm.jpg, 647B 28-Eintopf rezept; ico_power-point_sm.jpg, 647B 29-Oktoberfest; ico_power-point_sm.jpg, 647B 30-Umfrage; ico_power-point_sm.jpg, 647B 31-Wiederholung eins; ico_power-point_sm.jpg, 647B 32-Wiederholung zwei;
Ruský jazyk
DUM - GRAMATIKA ico_word_sm.jpg, 655B MS Word (docx) ico_power-point_sm.jpg, 647B MS Power Point (pptx) ico_acrobat_sm.jpg, 601B Adobe Reader (pdf)

ico_power-point_sm.jpg, 647B 01-Azbuka 1.; ico_power-point_sm.jpg, 647B 02-Azbuka 2.; ico_power-point_sm.jpg, 647B 03-Azbuka 3.; ico_power-point_sm.jpg, 647B 04-Vyjádření mám, máš; ico_power-point_sm.jpg, 647B 05-Určování času; ico_power-point_sm.jpg, 647B 06-Časování sloves v přítomném čase; ico_word_sm.jpg, 655B 07-Test časování sloves; ico_power-point_sm.jpg, 647B 08-Časování sloves; ico_word_sm.jpg, 655B 09-Test časování sloves; ico_power-point_sm.jpg, 647B 10-Zvratná slovesa; ico_power-point_sm.jpg, 647B 11-Vyjádření potřebnosti, nutnosti, možnosti; ico_power-point_sm.jpg, 647B 12-Podstatná jména rodu mužského; ico_word_sm.jpg, 655B 13-Test podstatná jména rodu mužského; ico_power-point_sm.jpg, 647B 14-Podstatná jména rodu ženského; ico_word_sm.jpg, 655B 15-Skloňování podstatných jmen rodu ženského; ico_power-point_sm.jpg, 647B 16-Podstatná jména rodu středního; ico_power-point_sm.jpg, 647B 18-4. pád životných a neživotných podstatných jmen; ico_word_sm.jpg, 655B 20-Skloňování podstatných jmen; ico_power-point_sm.jpg, 647B 22-Skloňování přídavných jmen podle vz. новый; ico_power-point_sm.jpg, 647B 24-Skloňování přídavných jmen podle vz. летний; ico_power-point_sm.jpg, 647B 26-Stupňování přídavných jmen; ico_power-point_sm.jpg, 647B 28-Předložky; ico_power-point_sm.jpg, 647B 32-Spojky v ruštině;
DUM - REÁLIE ico_word_sm.jpg, 655B MS Word (docx) ico_power-point_sm.jpg, 647B MS Power Point (pptx) ico_acrobat_sm.jpg, 601B Adobe Reader (pdf)

ico_power-point_sm.jpg, 647B 01-ČR základní informace; ico_power-point_sm.jpg, 647B 02-ČR geografie; ico_power-point_sm.jpg, 647B 03-ČR turistika; ico_power-point_sm.jpg, 647B 04-ČR zajímavosti; ico_power-point_sm.jpg, 647B 05-Hrady a zámky ČR; ico_power-point_sm.jpg, 647B 06-Praha, život ve městě; ico_power-point_sm.jpg, 647B 07-Praha, památky; ico_power-point_sm.jpg, 647B 08-Pražský hrad; ico_power-point_sm.jpg, 647B 09-Kladno; ico_power-point_sm.jpg, 647B 10-Česká kuchyně; ico_power-point_sm.jpg, 647B 11-Systém vzdělávání v ČR; ico_power-point_sm.jpg, 647B 12-Lázně v ČR; ico_power-point_sm.jpg, 647B 13-Svátky a zvyky v ČR; ico_power-point_sm.jpg, 647B 14-Důležitá data v Českých dějinách; ico_power-point_sm.jpg, 647B 15-Rusko - základní informace; ico_power-point_sm.jpg, 647B 16-Rusko - geografie; ico_power-point_sm.jpg, 647B 17-Rusko - zajímavosti; ico_power-point_sm.jpg, 647B 18-Svátky a zvyky v Rusku; ico_power-point_sm.jpg, 647B 19-Ruská kuchyně; ico_power-point_sm.jpg, 647B Moskva; ico_power-point_sm.jpg, 647B 21-Systém vzdělávání v Rusku; ico_power-point_sm.jpg, 647B 22-Sankt Petěrburg; ico_power-point_sm.jpg, 647B 23-Významné osobnosti v historii Ruska 1. ico_power-point_sm.jpg, 647B 24-Významné osobnosti v historii Ruska 2. ico_power-point_sm.jpg, 647B 25-Významné osobnosti v historii Ruska 3. ico_power-point_sm.jpg, 647B 26-Významné osobnosti v historii Ruska 4. ico_power-point_sm.jpg, 647B 27-Ruské divadlo; ico_power-point_sm.jpg, 647B 28-Sibír; ico_power-point_sm.jpg, 647B 29-Bajkal; ico_power-point_sm.jpg, 647B 30-F.M.Dostojevský; ico_power-point_sm.jpg, 647B 31-A.S.Puškin; ico_power-point_sm.jpg, 647B 32-Evropská unie;
Matematika
DUM - FUNKCE ico_word_sm.jpg, 655B MS Word (docx) ico_power-point_sm.jpg, 647B MS Power Point (pptx) ico_acrobat_sm.jpg, 601B Adobe Reader (pdf)

ico_power-point_sm.jpg, 647B 01-Definice funkce; ico_power-point_sm.jpg, 647B 02-Definiční obor a obor hodnot; ico_power-point_sm.jpg, 647B 03-Monotónnost funkcí; ico_power-point_sm.jpg, 647B 04-Prostá funkce; ico_power-point_sm.jpg, 647B 05-Sudá a lichá funkce; ico_power-point_sm.jpg, 647B 06-Omezenost funkce; ico_power-point_sm.jpg, 647B 07-Extrémy funkcí; ico_power-point_sm.jpg, 647B 08-Periodická,inverzní funkce; ico_power-point_sm.jpg, 647B 09-Lineární funkce; ico_power-point_sm.jpg, 647B 10-Lineární funkce s abs. hodnotou; ico_power-point_sm.jpg, 647B 11-Lineární lomená funkce; ico_power-point_sm.jpg, 647B 12-Lineární lomená funkce s abs. hodnotou; ico_power-point_sm.jpg, 647B 13-Kvadratická funkce; ico_power-point_sm.jpg, 647B 14-Kvadratická funkce s abs. hodnotou; ico_power-point_sm.jpg, 647B 15-Vliv parametrů na graf kvadratické fce.; ico_power-point_sm.jpg, 647B 16-Mocninné funkce s přirozeným mocnitelem; ico_power-point_sm.jpg, 647B 17-Mocninné funkce se záporným celočíselným mocnitelem; ico_power-point_sm.jpg, 647B 18-Grafy odmocnin; ico_power-point_sm.jpg, 647B 19-Exponencíální funkce; ico_power-point_sm.jpg, 647B 20-Logaritmická funkce; ico_power-point_sm.jpg, 647B 21-Vliv parametru na graf exponenciální a logaritmické funkce; ico_power-point_sm.jpg, 647B 22-Složená funkce; ico_power-point_sm.jpg, 647B 23-Jednotková kružnice; ico_power-point_sm.jpg, 647B 24-Funkce sínus; ico_power-point_sm.jpg, 647B 25-Funkce cosínus; ico_power-point_sm.jpg, 647B 26-Vliv parametru na funkce sinus a cosinus; ico_power-point_sm.jpg, 647B 27-Funkce tangens; ico_power-point_sm.jpg, 647B 28-Funkce contangens; ico_word_sm.jpg, 655B 29-Test vlastností funkcí; ico_word_sm.jpg, 655B 30-Test lineární a kvadratická funkce; ico_word_sm.jpg, 655B 31-Test exponenciální a logaritmické funkce; ico_word_sm.jpg, 655B 32-Test goniometrické funkce;
DUM - ROVNICE ico_word_sm.jpg, 655B MS Word (docx) ico_power-point_sm.jpg, 647B MS Power Point (pptx) ico_acrobat_sm.jpg, 601B Adobe Reader (pdf)

ico_power-point_sm.jpg, 647B 01-Rovnice a úpravy rovnic; ico_power-point_sm.jpg, 647B 02-Lineární rovnice; ico_power-point_sm.jpg, 647B 03-Lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli; ico_power-point_sm.jpg, 647B 04-Lineární rovnice s parametrem; ico_power-point_sm.jpg, 647B 05-Lineární rovnice s absolutní hodnotou; ico_power-point_sm.jpg, 647B 06-Grafické řešení lineárních rovnic; ico_power-point_sm.jpg, 647B 07-Kvadratická rovnice; ico_power-point_sm.jpg, 647B 13-Lineární rovnice se dvěma neznámými; ico_power-point_sm.jpg, 647B 13-Lineární rovnice se dvěma neznámými; ico_power-point_sm.jpg, 647B 14-Soustavy dvou rovnic o dvou neznámých; ico_power-point_sm.jpg, 647B 15-Soustavy tri linearnich rovnic o trech neznamych; ico_power-point_sm.jpg, 647B 18-Goniometrické rovnice-jednotková kružnice; ico_power-point_sm.jpg, 647B 19-Goniometrické rovnice řešené pomoci vztahů; ico_power-point_sm.jpg, 647B 20-Goniometrické rovnice řešené substitucí; ico_power-point_sm.jpg, 647B 21-Kvadratická rovnice s reálnými koeficienty a záporným diskriminantem; ico_power-point_sm.jpg, 647B 22-Kvadratické rovnice s komplexními koeficienty; ico_power-point_sm.jpg, 647B 23-Binomické rovnice; ico_power-point_sm.jpg, 647B 24-Exponenciální rovnice; ico_power-point_sm.jpg, 647B 25-Exponenciální rovnice řešené substitucí; ico_power-point_sm.jpg, 647B 26-Logaritmické rovnice používající definici logaritmu a jeho vlastností; ico_power-point_sm.jpg, 647B 27-Logaritmické rovnice využívající věty o logaritmech; ico_power-point_sm.jpg, 647B 28-Logaritmické rovnice řešené substitucí; ico_power-point_sm.jpg, 647B 29-Exponenciální rovnice řešené pomocí logaritmování; ico_power-point_sm.jpg, 647B 30-Lineární nerovnice; ico_power-point_sm.jpg, 647B 31-Lineární nerovnice s absolutní hodnotou; ico_power-point_sm.jpg, 647B 32-Kvadratické nerovnice
DALŠÍ STUDIJNÍ MATERIÁLY

ico_acrobat_sm.jpg, 601B MATEMATIKA PRO SOŠ; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Algebraické výrazy; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Analytické vyjádření přímky; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Analytické vyjádření kružnice; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Číselné obory; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Exponenciální a logaritmické fce.; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Exponenciální rovnice; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Funkce a jejich vlstnosti; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Goniometrie a trigonometrie I; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Goniometrie a trigonometrie II; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Grafické řešení rovnic a nerovnic; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Kombinatorika I; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Kombinatorika II; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Kvadratická fce.; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Kvadratická fce. s abs. hodnotou; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Lineární fce.; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Lineární fce. s abs. hodnotou; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Lineární lomená fce.; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Lineární rovnice a jejich soustavy; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Mocniny; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Mocninné fce.; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Nerovnice a soustavy nerovnic; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Odmocniny; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Podobnost trojúhelníku; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Poměry a úměra; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Posloupnosti I; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Posloupnosti II; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Pravděpodobnost; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Procentový počet; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Shodná zobrazení; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Statistika; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Stereometrie; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Úrokování; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Úrokový počet; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Usměrňování zlomků; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Vektory; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Vzdálenost bodů v rovině; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Planimetrie; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Planimetrie - výsledky;
STUDIJNÍ PORTÁLY

ico_explorer_sm.jpg, 1,1kB e-Matematika; ico_explorer_sm.jpg, 1,1kB Matematika pro SŠ; ico_explorer_sm.jpg, 1,1kB Matematika s radostí - interaktivní testy;
Fyzika
DUM ico_word_sm.jpg, 655B MS Word (docx) ico_power-point_sm.jpg, 647B MS Power Point (pptx) ico_acrobat_sm.jpg, 601B Adobe Reader (pdf)

ico_power-point_sm.jpg, 647B 01-SI soutava; ico_power-point_sm.jpg, 647B 02-Kinetika; ico_power-point_sm.jpg, 647B 03-Druhy pohybů; ico_power-point_sm.jpg, 647B 04-Rchlost, dráha, čas - řešené příklady; ico_word_sm.jpg, 655B 05-Test kinematika; ico_power-point_sm.jpg, 647B 06-Newtonovy pohybové zákony; ico_power-point_sm.jpg, 647B 07-Dynamika - řešené příklady; ico_word_sm.jpg, 655B 08-Test dynamika; ico_power-point_sm.jpg, 647B 09-Mechanická práce; ico_power-point_sm.jpg, 647B 10-Energie; ico_word_sm.jpg, 655B 11-Test mechanická práce a energie; ico_power-point_sm.jpg, 647B 12-Mechanika tekutin, Archimedův a Pascalův zákon; ico_word_sm.jpg, 655B 13-Test mechanika tekutin; ico_power-point_sm.jpg, 647B 14-Molekulová fyzika a termodynamika; ico_word_sm.jpg, 655B 15-Test molekulová fyzika a termodynamika; ico_power-point_sm.jpg, 647B 16-Vlnění a kmitání; ico_word_sm.jpg, 655B 17-Test vlnění a kmitání; ico_power-point_sm.jpg, 647B 18-Optika, zrcadla a čočky; ico_word_sm.jpg, 655B 19-Test optika; ico_power-point_sm.jpg, 647B 20-Jaderná fyzika
DALŠÍ STUDIJNÍ MATERIÁLY

ico_acrobat_sm.jpg, 601B Vesmír a sluneční soustava; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Kinematika; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Kmitání-vlnění-zvuk; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Magnetické pole; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Mechanická práce; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Molekulová fyzika; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Newtonovy zákony; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Optika; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Rychlost-dráha-čas; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Síla; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Teplo-teplota; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Tranzistor; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Relé; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Reproduktor; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Zvonek; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Kmitání, vlnění, akustika
STUDIJNÍ PORTÁLY

ico_explorer_sm.jpg, 1,1kB e Fyzika; ico_explorer_sm.jpg, 1,1kB Encyklopidie fyziky; ico_explorer_sm.jpg, 1,1kB Fyzika pro SŠ
Dálkové studium
ico_acrobat_sm.jpg, 601B Co je fyzika; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Jednotky SI; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Kinematika; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Dynamika; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Opakování kinematika a dynamika;
Chemie
DUM ico_word_sm.jpg, 655B MS Word (docx) ico_power-point_sm.jpg, 647B MS Power Point (pptx) ico_acrobat_sm.jpg, 601B Adobe Reader (pdf)

ico_power-point_sm.jpg, 647B 01-Chemické obory; ico_power-point_sm.jpg, 647B 02-Hmota a její formy; ico_power-point_sm.jpg, 647B 03-Stavba atomu - jádro; ico_power-point_sm.jpg, 647B 04-Stavba atomu - obal; ico_power-point_sm.jpg, 647B 05-Chemická vazba; ico_power-point_sm.jpg, 647B 06-Chemická reakce; ico_power-point_sm.jpg, 647B 07-Radioaktivita; ico_power-point_sm.jpg, 647B 08-Periodická tabulka; ico_power-point_sm.jpg, 647B 09-Anorganické názvosloví I; ico_power-point_sm.jpg, 647B 10-Anorganické názvosloví II; ico_power-point_sm.jpg, 647B 11-Organická chemie; ico_power-point_sm.jpg, 647B 12-Typy organických reakcí; ico_power-point_sm.jpg, 647B 13-Rozdělení organických reakcí; ico_power-point_sm.jpg, 647B 14-Uhlovodíky; ico_power-point_sm.jpg, 647B 15-Názvosloví uhlovodíků; ico_power-point_sm.jpg, 647B 16-Přírodní zdroje uhlovodíků; ico_power-point_sm.jpg, 647B 17-Deriváty uhlovodíků; ico_power-point_sm.jpg, 647B 18-Makromolekulární látky; ico_power-point_sm.jpg, 647B 19-Léčiva; ico_power-point_sm.jpg, 647B 20-Základy biochemie
DALŠÍ STUDIJNÍ MATERIÁLY

ico_acrobat_sm.jpg, 601B Anorganická chemie; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Stavba atomu; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Hmota, látky, směsi; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Vlastnosti látek; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Chemická vazba; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Chemická reakce; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Chemické výpočty; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Radioaktivita; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Jaderné reakce; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Jaderné elektrárny; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Chemické názvosloví; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Uhlovodíky; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Deriváty uhlovodíků;
STUDIJNÍ PORTÁLY

ico_explorer_sm.jpg, 1,1kB Periodická tabulka prvků; ico_explorer_sm.jpg, 1,1kB Učebnice chemie pro 8. ročník ZŠ; ico_explorer_sm.jpg, 1,1kB ChemBook; ico_explorer_sm.jpg, 1,1kB Chemické názvosloví; ico_explorer_sm.jpg, 1,1kB Separační metody; ico_explorer_sm.jpg, 1,1kB Animace schémat chemických výrob;
Biologie
DUM ico_word_sm.jpg, 655B MS Word (docx) ico_power-point_sm.jpg, 647B MS Power Point (pptx) ico_acrobat_sm.jpg, 601B Adobe Reader (pdf)

ico_power-point_sm.jpg, 647B 01-Kosterní soustava; ico_power-point_sm.jpg, 647B 02-Kosti; ico_power-point_sm.jpg, 647B 03-Spojení kostí; ico_power-point_sm.jpg, 647B 04-Lebka; ico_power-point_sm.jpg, 647B 05-Páteř; ico_power-point_sm.jpg, 647B 06-Hrudník; ico_power-point_sm.jpg, 647B 07-Horní končetina; ico_power-point_sm.jpg, 647B 08-Dolní končetina; ico_power-point_sm.jpg, 647B 09-Svalová soustava člověka; ico_power-point_sm.jpg, 647B 10-Kontrakce stah; ico_power-point_sm.jpg, 647B 11-Motorická jednotka; ico_power-point_sm.jpg, 647B 12-Svaly hlavy a krku; ico_power-point_sm.jpg, 647B 13-Svaly hrudníku; ico_power-point_sm.jpg, 647B 14-Svaly břicha; ico_power-point_sm.jpg, 647B 15-Zádové svaly; ico_power-point_sm.jpg, 647B 16-Svaly horní končetiny; ico_power-point_sm.jpg, 647B 17-Svaly dolní končetiny; ico_power-point_sm.jpg, 647B 18-Názvosloví svalů; ico_power-point_sm.jpg, 647B 19-Testy kostí; ico_power-point_sm.jpg, 647B 20-Testy svaly;
DALŠÍ STUDIJNÍ MATERIÁLY

ico_acrobat_sm.jpg, 601B Lynfatický systém; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Respirační systém; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Oko; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Pohyblivé kosti; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Kosti lebky; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Struktura pánve; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Náhledy; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Fakta a fikce o těle; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Etymologie v anatomii
STUDIJNÍ PORTÁLY

ico_explorer_sm.jpg, 1,1kB Biomach - výpisky z biologie
Ekologie
Vítejte na Zemi - multimediální ročenka životního prostředí

DUM ico_word_sm.jpg, 655B MS Word (docx) ico_power-point_sm.jpg, 647B MS Power Point (pptx) ico_acrobat_sm.jpg, 601B Adobe Reader (pdf)

ico_word_sm.jpg, 655B 01-Základní složka Ekologie; ico_word_sm.jpg, 655B 02-Základní vztahy mezi člověkem a životním prostředím; ico_word_sm.jpg, 655B 03-Člověk a životní prostředí kolem něj; ico_word_sm.jpg, 655B 04-Adaptabilita; ico_word_sm.jpg, 655B 05-Ohrožování základního prostředí; ico_word_sm.jpg, 655B 06-Ekosystém; ico_word_sm.jpg, 655B 07-Člověk a biosféra I; ico_word_sm.jpg, 655B 08-Člověk a biosféra II; ico_word_sm.jpg, 655B 09-Ohrožování základního ŽP, Ochrana ŽP a prevence; ico_word_sm.jpg, 655B 10-Obnovitelné a neobnovitelné přírodní zdroje; ico_word_sm.jpg, 655B 11-Písemný test; ico_word_sm.jpg, 655B 12-Jedineční tvorové moře; ico_word_sm.jpg, 655B 13-Vyhynulí tvorové a ohrožené živočišné druhy; ico_word_sm.jpg, 655B 14-Odpady a jejich recyklace; ico_word_sm.jpg, 655B 15-Enviromentální politika; ico_word_sm.jpg, 655B 16-Zásady a význam enviromentální politiky; ico_word_sm.jpg, 655B 17-Globální problémy lidstva; ico_word_sm.jpg, 655B 18-Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí; ico_word_sm.jpg, 655B 19-Opakování; ico_word_sm.jpg, 655B 20-Písemný test;
Výpočetní technika
DUM ico_word_sm.jpg, 655B MS Word (docx) ico_power-point_sm.jpg, 647B MS Power Point (pptx) ico_acrobat_sm.jpg, 601B Adobe Reader (pdf)

ico_power-point_sm.jpg, 647B 01-Historie OS; ico_power-point_sm.jpg, 647B 02-Používané OS; ico_power-point_sm.jpg, 647B 03-Úkoly OS; ico_power-point_sm.jpg, 647B 04-Základní pojmy OS; ico_power-point_sm.jpg, 647B 05-Souborový systém; ico_power-point_sm.jpg, 647B 06-BIOS; ico_power-point_sm.jpg, 647B 08-Instalace OS; ico_power-point_sm.jpg, 647B 09-Příkazový řádek; ico_power-point_sm.jpg, 647B 10-Nastavení základních vlastností OS 1.; ico_power-point_sm.jpg, 647B 11-Nastavení základních vlastností OS 2.; ico_power-point_sm.jpg, 647B 12-Nastavení základních vlastností OS 3.; ico_power-point_sm.jpg, 647B 13-Optimalizace základních komponent; ico_power-point_sm.jpg, 647B 14-Zálohovaní-typy záloh; ico_power-point_sm.jpg, 647B 15-Zálohovaní v OS; ico_power-point_sm.jpg, 647B 16-Obnova systému; ico_power-point_sm.jpg, 647B 17-Aktualizace systému; ico_power-point_sm.jpg, 647B 18-Uživatelské účty; ico_power-point_sm.jpg, 647B 19-Šifrování souborů; ico_power-point_sm.jpg, 647B 20-Internet v OS
DUM - ECDL ico_word_sm.jpg, 655B MS Word (docx) ico_power-point_sm.jpg, 647B MS Power Point (pptx) ico_acrobat_sm.jpg, 601B Adobe Reader (pdf)

ico_power-point_sm.jpg, 647B 01-M1-Historie VT; ico_power-point_sm.jpg, 647B 02-M1-Základní části počítače; ico_power-point_sm.jpg, 647B 03-M1-Externí zařízení počítače; ico_power-point_sm.jpg, 647B 04-M3-Word - prostředí; ico_power-point_sm.jpg, 647B 05-M3-Word - formátování; ico_power-point_sm.jpg, 647B 06-M3-Word - hromadná korespondence; ico_power-point_sm.jpg, 647B 07-M4-Excel - prostřední; ico_power-point_sm.jpg, 647B 08-M4-Excel - funkce; ico_power-point_sm.jpg, 647B 09-M4-Excel - grafy; ico_power-point_sm.jpg, 647B 10-M6-Power Point - úvod; ico_power-point_sm.jpg, 647B 11-M6-Power Point - vkládání objektů; ico_power-point_sm.jpg, 647B 12-M6-Power Point - animace a přechody; ico_power-point_sm.jpg, 647B 13-M5-Access - úvod; ico_power-point_sm.jpg, 647B 14-M5-Access - základní objekty databáze; ico_power-point_sm.jpg, 647B 15-M5-Access - relace; ico_power-point_sm.jpg, 647B 16-M7-Internet; ico_power-point_sm.jpg, 647B 17-M7-Outlook; ico_power-point_sm.jpg, 647B 18-M1-Viry; ico_power-point_sm.jpg, 647B 19-M1-Softwarové pirátství; ico_power-point_sm.jpg, 647B 20-M1-počítačové sítě
ico_acrobat_sm.jpg, 601B Výpočetní technika (1. ročníky); ico_acrobat_sm.jpg, 601B Jednotky informace; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Viry; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Viry - pokročilé; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Total Commander; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Google - vyhledávání;
Word
ico_zip_sm.jpg, 751B Word - formátování; ico_zip_sm.jpg, 751B Word - tabulky; ico_zip_sm.jpg, 751B Word - vkládání; ico_zip_sm.jpg, 751B Word - hromadná korespondence;
Excel
ico_acrobat_sm.jpg, 601B Excel - tabulka; ico_excel_sm.jpg, 984B Excel - základní funkce; ico_excel_sm.jpg, 984B Excel - začínáme; ico_excel_sm.jpg, 984B Excel - vzorce a výpočty; ico_excel_sm.jpg, 984B Excel - fce KDYŽ; ico_excel_sm.jpg, 984B Excel - grafy; ico_excel_sm.jpg, 984B Excel - adresace vzorců; ico_excel_sm.jpg, 984B Excel - filtry; ico_excel_sm.jpg, 984B Excel - platba;
Access
ico_acrobat_sm.jpg, 601B Access - rychlá nápověda komplet; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Access - nová databáze; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Access - organizace dat v tabulkách; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Access - vstupní maska a titulek; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Access - tabulky; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Access - databáze s více tabulkami; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Access - formuláře; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Access - formuláře z více tabulek; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Access - sestavy; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Access - sestvy z více tabulek;
Access - příklady
ico_word_sm.jpg, 1012B Tabulky; ico_word_sm.jpg, 1012B Filtry; ico_word_sm.jpg, 1012B Relace; ico_word_sm.jpg, 1012B Dotazy; ico_word_sm.jpg, 1012B Formuláře; ico_word_sm.jpg, 1012B Sestavy; ico_zip_sm.jpg, 751B pomocné databáze a tabulky;
PowerPoint
STUDIJNÍ PORTÁLY

ico_explorer_sm.jpg, 1,1kB Excel - návod zdarma; ico_explorer_sm.jpg, 1,1kB PowerPoint - návod zdarma; ico_explorer_sm.jpg, 1,1kB Word - návod zdarma; ico_explorer_sm.jpg, 1,1kB Jan na Excel; ico_explorer_sm.jpg, 1,1kB Jak na Word; ico_explorer_sm.jpg, 1,1kB Jak na PowerPoint; ico_explorer_sm.jpg, 1,1kB Jak na Access; ico_explorer_sm.jpg, 1,1kB Jak na Outlook; ico_explorer_sm.jpg, 1,1kB
Účetnictví
DUM ico_word_sm.jpg, 655B MS Word (docx) ico_power-point_sm.jpg, 647B MS Power Point (pptx) ico_acrobat_sm.jpg, 601B Adobe Reader (pdf)

ico_power-point_sm.jpg, 647B 01-Aktiva - majetek podniku; ico_power-point_sm.jpg, 647B 02-Aktiva - procvičování; ico_power-point_sm.jpg, 647B 03-Pasiva; ico_power-point_sm.jpg, 647B 04-Pasiva - procvičování; ico_power-point_sm.jpg, 647B 05- Test aktiva a pasiva; ico_power-point_sm.jpg, 647B 06-Rozvaha; ico_power-point_sm.jpg, 647B 07-Struktura rozvahy; ico_power-point_sm.jpg, 647B 08-Sestavení rozvahy - procvičování; ico_power-point_sm.jpg, 647B 09-Test sestavení rozvahy; ico_power-point_sm.jpg, 647B 10-Změny rozvahových položek; ico_power-point_sm.jpg, 647B 11-Zachycení změn - procvičování; ico_power-point_sm.jpg, 647B 12-Test rozvahové změny; ico_power-point_sm.jpg, 647B 13-Účet; ico_power-point_sm.jpg, 647B 14-Rozpis rozvahy do účtu; ico_power-point_sm.jpg, 647B 15-Rozpis rozvahy - procvičování; ico_power-point_sm.jpg, 647B 16-Obraty a zůstatky na účtech; ico_power-point_sm.jpg, 647B 17-Obraty a zůstatky - procvičování; ico_power-point_sm.jpg, 647B 18-Uzávěrka ůčtu; ico_power-point_sm.jpg, 647B 19-Podvojný zápis; ico_power-point_sm.jpg, 647B 20-Závěrečný test
Ekonomie / Ekonomika
DUM ico_word_sm.jpg, 655B MS Word (docx) ico_power-point_sm.jpg, 647B MS Power Point (pptx) ico_acrobat_sm.jpg, 601B Adobe Reader (pdf)

ico_power-point_sm.jpg, 647B 01-Základy ekonomie; ico_power-point_sm.jpg, 647B 02-Potřeby, služby, statky; ico_power-point_sm.jpg, 647B 03-Hospodářský proces; ico_power-point_sm.jpg, 647B 04-Výrobní faktory; ico_power-point_sm.jpg, 647B 05-Národní hospodářství; ico_power-point_sm.jpg, 647B 06-Hospodářský cyklus; ico_power-point_sm.jpg, 647B 07-Podnik a podnikání; ico_power-point_sm.jpg, 647B 08-Náklady a výnosy; ico_power-point_sm.jpg, 647B 09-Zisk; ico_power-point_sm.jpg, 647B 10-Ceny; ico_power-point_sm.jpg, 647B 11-Peníze; ico_power-point_sm.jpg, 647B 12-Poptávka, nabídka; ico_power-point_sm.jpg, 647B 13-Vnitřní obchod; ico_power-point_sm.jpg, 647B 14-Odměňování a činnosti navazující; ico_power-point_sm.jpg, 647B 15-Pojišťovnictví; ico_power-point_sm.jpg, 647B 16-Leasing; ico_power-point_sm.jpg, 647B 17-Nezaměstnanost; ico_power-point_sm.jpg, 647B 18-Daně; ico_power-point_sm.jpg, 647B 19-Inflace; ico_power-point_sm.jpg, 647B 20-Bankovní soustava;
Ekonomie; Podniková ekonomika;
Vývoj aplikací
DUM ico_word_sm.jpg, 655B MS Word (docx) ico_power-point_sm.jpg, 647B MS Power Point (pptx) ico_acrobat_sm.jpg, 601B Adobe Reader (pdf)

ico_power-point_sm.jpg, 647B 01-Co je Algoritmus; ico_power-point_sm.jpg, 647B 02-Možnosti zápisu algoritmu; ico_power-point_sm.jpg, 647B 03-Vývojový diagram; ico_power-point_sm.jpg, 647B 04-Sekvence; ico_power-point_sm.jpg, 647B 05-Typické algoritmy s použitím sekvence; ico_word_sm.jpg, 655B 06-Test základní pojmy a sekvence; ico_power-point_sm.jpg, 647B 07-Větvení - odstranění nežádoucích důsledků; ico_power-point_sm.jpg, 647B 09-Typické vývojové diagramy s použitím větvení; ico_power-point_sm.jpg, 647B 10-Kombinované vývojové diagramy; ico_word_sm.jpg, 655B 11-Test větvení; ico_power-point_sm.jpg, 647B 12-Cykly; ico_power-point_sm.jpg, 647B 13-Cykly s pevným počtem opakování; ico_power-point_sm.jpg, 647B 14-Cykly řízené podmínkou na záčátku; ico_power-point_sm.jpg, 647B 15-Cykly řízené podmínkou na konci cyklu; ico_power-point_sm.jpg, 647B 16-Ukázkové přiklady vývojových diagramů s použitím cyklů; ico_word_sm.jpg, 655B 17-Test cykly; ico_power-point_sm.jpg, 647B 18-Čiselné soustavy; ico_power-point_sm.jpg, 647B 19-Složitější matematické výpočty; ico_power-point_sm.jpg, 647B 20-Třídící vývojové diagramy
ico_explorer_sm.jpg, 1,1kB Programování do škol - VB 2010; ico_explorer_sm.jpg, 1,1kB Programování ve VB 6; ico_explorer_sm.jpg, 1,1kB Visual Basic 2010; ico_explorer_sm.jpg, 1,1kB VB 2010 tutor (EN);
Softwarové aplikace, Počítačová grafika, Digitálni fotografie
DUM ico_word_sm.jpg, 655B MS Word (docx) ico_power-point_sm.jpg, 647B MS Power Point (pptx) ico_acrobat_sm.jpg, 601B Adobe Reader (pdf)

ico_power-point_sm.jpg, 647B 01-Úvod do grafiky; ico_power-point_sm.jpg, 647B 02-Princip práce s vektorovou grafikou; ico_power-point_sm.jpg, 647B 03-Nastavení dokumentu v ZC; ico_power-point_sm.jpg, 647B 04-Kreslení základních objektů; ico_power-point_sm.jpg, 647B 05-Obecné operace s objekty; ico_power-point_sm.jpg, 647B 06-Zarovnání objektu; ico_power-point_sm.jpg, 647B 07-Nastavení barev; ico_power-point_sm.jpg, 647B 08-Specifická nastavení objektů ico_power-point_sm.jpg, 647B 09-Procvičování - základní tvary a barvy; ico_power-point_sm.jpg, 647B 10-Text a práce s textem; ico_power-point_sm.jpg, 647B 11-Test-základní tvary a barvy; ico_power-point_sm.jpg, 647B 12-Převod textu a objektu na křivky; ico_power-point_sm.jpg, 647B 13-Vkládání externích zdrojů; ico_power-point_sm.jpg, 647B 14-Procvičování-diplom; ico_power-point_sm.jpg, 647B 15-Hladiny a práce s nimi; ico_power-point_sm.jpg, 647B 16-Efekty vektorové grafiky; ico_power-point_sm.jpg, 647B 17-Vícenásobné kopírování; ico_power-point_sm.jpg, 647B 18-Procvičování-hodiny; ico_power-point_sm.jpg, 647B 19-Další práce s objekty; ico_power-point_sm.jpg, 647B 20-Tisk a export do PDF;
ico_acrobat_sm.jpg, 601B Počítačová grafika a kompozice
Základní programové vybavení
ico_acrobat_sm.jpg, 601B OS-konfigurace-instalace-zálohování; ico_acrobat_sm.jpg, 601B OS MS-DOS; ico_explorer_sm.jpg, 1,1kB Zvuk a počítač (kurz);
Počítačové sítě a komunikace
DUM - ZÁKLADY POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ ico_word_sm.jpg, 655B MS Word (docx) ico_power-point_sm.jpg, 647B MS Power Point (pptx) ico_acrobat_sm.jpg, 601B Adobe Reader (pdf)

ico_power-point_sm.jpg, 647B 01-Rozlehlost sítí; ico_power-point_sm.jpg, 647B 02-Architektura sítí; ico_power-point_sm.jpg, 647B 03-Topologie sítí; ico_power-point_sm.jpg, 647B 04-Přenosová média; ico_power-point_sm.jpg, 647B 05-Packet a rámec; ico_power-point_sm.jpg, 647B 06-RM-OSI; ico_power-point_sm.jpg, 647B 07-Přístupové metody; ico_power-point_sm.jpg, 647B 08-Aktivní prvky kabeláže; ico_power-point_sm.jpg, 647B 09-Síťové standardy IEEE; ico_power-point_sm.jpg, 647B 10-Standard Ethernet 802.3; ico_power-point_sm.jpg, 647B 11-Standard WLAN 802.11; ico_power-point_sm.jpg, 647B 12-Síťové karty; ico_power-point_sm.jpg, 647B 13-Strukturovaná kabeláž; ico_power-point_sm.jpg, 647B 14-HW požadavky na server; ico_power-point_sm.jpg, 647B 15-SW požadavky na server; ico_power-point_sm.jpg, 647B 16-Protokol IPX/SPX; ico_power-point_sm.jpg, 647B 17-Protokol TCP/IP (1); ico_power-point_sm.jpg, 647B 18-Protokol TCP/IP (2); ico_power-point_sm.jpg, 647B 19-Adresování v sítích s TCP/IP; ico_power-point_sm.jpg, 647B 20-Testování konfigurace TCP/IP
DUM - SERVEROVÉ OS ico_word_sm.jpg, 655B MS Word (docx) ico_power-point_sm.jpg, 647B MS Power Point (pptx) ico_acrobat_sm.jpg, 601B Adobe Reader (pdf)

Novell NetWare
ico_power-point_sm.jpg, 647B 01-Základy systému NetWare; ico_power-point_sm.jpg, 647B 02-Adresářové služby - NDS (eDirectory); ico_power-point_sm.jpg, 647B 03-Správa uživatelských účtů; ico_power-point_sm.jpg, 647B 04-Souborový systém; ico_power-point_sm.jpg, 647B 05-Adresářová a souborová práva; ico_word_sm.jpg, 655B 06-Test - adresářová práva; ico_power-point_sm.jpg, 647B 07-Příklady na adresářová práva (školní server); ico_power-point_sm.jpg, 647B 08-Přístupová práva k objektům; ico_power-point_sm.jpg, 647B 09-Mapování a login scripty; ico_power-point_sm.jpg, 647B 10-Tisk v sítích NetWare; ico_power-point_sm.jpg, 647B 11-NDPS a iPrint; ico_power-point_sm.jpg, 647B 12-Vzdálená správa serveru; ico_power-point_sm.jpg, 647B 13-Záloha a archivace
Windows 2003 server
ico_power-point_sm.jpg, 647B 14-Základy systému; ico_power-point_sm.jpg, 647B 15-Instalace systému; ico_power-point_sm.jpg, 647B 16-Připojení klientů do sítě Microsoft; ico_power-point_sm.jpg, 647B 17-Správa disků; ico_power-point_sm.jpg, 647B 18-Správa uživatelů; ico_power-point_sm.jpg, 647B 19-Správa skupin; ico_power-point_sm.jpg, 647B 20-NTFS zabezpečení souborů a složek;
ico_acrobat_sm.jpg, 601B Jak funguje síť; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Jak funguje WiFi; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Jak funguje internet; ico_acrobat_sm.jpg, 601B W2k3 Server-uživatelé a skupiny
Hardware
DUM ico_word_sm.jpg, 655B MS Word (docx) ico_power-point_sm.jpg, 647B MS Power Point (pptx) ico_acrobat_sm.jpg, 601B Adobe Reader (pdf)

ico_power-point_sm.jpg, 647B 01-Skříně počítačů; ico_power-point_sm.jpg, 647B 02-Základní deska; ico_power-point_sm.jpg, 647B 03-Napájecí zdroj; ico_power-point_sm.jpg, 647B 04-Mikroprocesory; ico_power-point_sm.jpg, 647B 05-Komunikace CPU s okolím; ico_power-point_sm.jpg, 647B 06-Paměti; ico_power-point_sm.jpg, 647B 07-Logická organizace paměti; ico_power-point_sm.jpg, 647B 08-Doplňková zařízení do počítače; ico_power-point_sm.jpg, 647B 09-HDD - fyzická struktura; ico_power-point_sm.jpg, 647B 10-HDD - logická struktura; ico_power-point_sm.jpg, 647B 11-Přenosná média I; ico_power-point_sm.jpg, 647B 12-Přenosná média II; ico_power-point_sm.jpg, 647B 13-Zvukové karty; ico_power-point_sm.jpg, 647B 14-Zobrazovací soustava; ico_power-point_sm.jpg, 647B 15-CRT monitor; ico_power-point_sm.jpg, 647B 16-LCD display; ico_power-point_sm.jpg, 647B 17-Tiskárny; ico_power-point_sm.jpg, 647B 18-Skenery; ico_power-point_sm.jpg, 647B 19-Základy OS Windows; ico_power-point_sm.jpg, 647B 20-Setup;
ico_acrobat_sm.jpg, 601B HardWare počítače; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Monitory; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Princip obrazovky; ico_acrobat_sm.jpg, 601B Sběrnice; ico_acrobat_sm.jpg, 601B HW pro pokročilé;
Zeměpis cestovního ruchu
DUM ico_word_sm.jpg, 655B MS Word (docx) ico_power-point_sm.jpg, 647B MS Power Point (pptx) ico_acrobat_sm.jpg, 601B Adobe Reader (pdf)

ico_power-point_sm.jpg, 647B 01-Přírodní předpoklady; ico_power-point_sm.jpg, 647B 02-Kulturné historické předpoklady; ico_power-point_sm.jpg, 647B 03-Selektivní předpoklady; ico_power-point_sm.jpg, 647B 04-Realizační předpoklady; ico_power-point_sm.jpg, 647B 05-Oblasti CR; ico_power-point_sm.jpg, 647B 06-Střediska CR; ico_power-point_sm.jpg, 647B 07-Dánsko; ico_power-point_sm.jpg, 647B 08-Gronsko; ico_power-point_sm.jpg, 647B 09-Faerské ostrovy; ico_power-point_sm.jpg, 647B 10-Norsko; ico_power-point_sm.jpg, 647B 11-Island; ico_power-point_sm.jpg, 647B 12-Ekologie a CR; ico_power-point_sm.jpg, 647B 13-Švédsko; ico_power-point_sm.jpg, 647B 14-Pobaltské země; ico_power-point_sm.jpg, 647B 15-Západní Evropa; ico_power-point_sm.jpg, 647B 16-Lucembursko; ico_power-point_sm.jpg, 647B 17-Španělsko; ico_power-point_sm.jpg, 647B 18-Francie; ico_power-point_sm.jpg, 647B 19-Chorvatsko; ico_power-point_sm.jpg, 647B 20-Itálie;
STUDIJNÍ PORTÁLY

ico_explorer_sm.jpg, 1,1kB Virtuální prohlídky; ico_explorer_sm.jpg, 1,1kB Videa do geografie; ico_explorer_sm.jpg, 1,1kB Zeměpis - geografický portál; ico_explorer_sm.jpg, 1,1kB National Geographic; ico_explorer_sm.jpg, 1,1kB Svět v pohybu - animace;
Technika služeb cestovního ruchu
DUM ico_word_sm.jpg, 655B MS Word (docx) ico_power-point_sm.jpg, 647B MS Power Point (pptx) ico_acrobat_sm.jpg, 601B Adobe Reader (pdf)

ico_power-point_sm.jpg, 647B 01-Pojmy CR; ico_power-point_sm.jpg, 647B 02-Formy cestovního ruchu ico_power-point_sm.jpg, 647B 03-Formy CR ico_power-point_sm.jpg, 647B 04-druhy CR ico_power-point_sm.jpg, 647B 05-Právní uprava CR ico_power-point_sm.jpg, 647B 06-Technická základna CR ico_power-point_sm.jpg, 647B 07-Organisace cestovniho ruchu v CR ico_power-point_sm.jpg, 647B 08-Organizace CR ve světě ico_power-point_sm.jpg, 647B 09-vývoj cestování ico_power-point_sm.jpg, 647B 10-vývoj CR ico_power-point_sm.jpg, 647B 11-Specifika CR ico_power-point_sm.jpg, 647B 12-Služby CR ico_power-point_sm.jpg, 647B 13-Vlastnosti služeb CR ico_power-point_sm.jpg, 647B 14-Ubytovací služby I ico_power-point_sm.jpg, 647B 15-Ubytovací služby II ico_power-point_sm.jpg, 647B 16-Stravovací služby I ico_power-point_sm.jpg, 647B 17-stravovací služby II ico_power-point_sm.jpg, 647B 18-stravovací služby III ico_power-point_sm.jpg, 647B 19-Dopravní služby v CR ico_power-point_sm.jpg, 647B 20-Ostatní služby v CR
ico_acrobat_sm.jpg, 601B Manuál produktu pro obor cestovní ruch;
Písemná a elektronická komunikace
 
Dějiny výtvarné kultury
ico_power-point_sm.jpg, 647B MS Power Point (pptx) ico_acrobat_sm.jpg, 601B Adobe Reader (pdf)

ico_power-point_sm.jpg, 647B Původ umění a pravěk; ico_power-point_sm.jpg, 647B Počátky umění u nás, doba bronzová a železná; ico_power-point_sm.jpg, 647B Mezopotámie; ico_power-point_sm.jpg, 647B Egypt; ico_power-point_sm.jpg, 647B Kréta a Mykény; ico_power-point_sm.jpg, 647B Řecko; ico_power-point_sm.jpg, 647B Starověký Řím; ico_power-point_sm.jpg, 647B Raně křesťanské umění, Byzanc a islámské vlivy; ico_power-point_sm.jpg, 647B Předrománské umění; ico_power-point_sm.jpg, 647B Románské umění, Evropa; ico_power-point_sm.jpg, 647B Velká Morava, doba předkřesťanská a románské umění; ico_power-point_sm.jpg, 647B Gotická architektura, sochařství a malba; ico_power-point_sm.jpg, 647B Renesance; ico_power-point_sm.jpg, 647B Baroko a rokoko; ico_power-point_sm.jpg, 647B Výtvarné umění 19. st., klasicismus, romantismus a realismus; ico_power-point_sm.jpg, 647B Impresionismus a postimpresionismus; ico_power-point_sm.jpg, 647B Symbolismus a secese; ico_power-point_sm.jpg, 647B Fauvismus a expresionismus; ico_power-point_sm.jpg, 647B Kubismus, futurismus a orfismus, V. Kadinskij; ico_power-point_sm.jpg, 647B Funkcionalismus a konstruktivismus; ico_power-point_sm.jpg, 647B Dadaismus a surrealismus; ico_power-point_sm.jpg, 647B Marcel Duchamp a Joseph Beyus; ico_power-point_sm.jpg, 647B Op art a pop art; ico_power-point_sm.jpg, 647B Figura a tělesnost v umění; ico_power-point_sm.jpg, 647B Instalace land art a konceptuální umění; ico_power-point_sm.jpg, 647B Vývojové proměny moderního sochařství; ico_power-point_sm.jpg, 647B Barva jako výrazový prostředek; ico_power-point_sm.jpg, 647B Nefigurativní malířství; ico_power-point_sm.jpg, 647B Současné výtvarné umění; ico_power-point_sm.jpg, 647B Historia písma a knihy; ico_power-point_sm.jpg, 647B Recepce a interpretace UD vrstvy; ico_power-point_sm.jpg, 647B Základní přístupy ke skutečnosti