Ceny studia

Školné se vztahuje vždy na jeden školní rok.

Pro školní rok 2016 / 2017 bylo stanoveno takto:

Výše školného patří v současné době mezi nejnižší v Čechách.
Školné zahrnuje zčásti pronájem a režii učeben, zařízení školy, mzdy pedagogů a správních zaměstnanců, provoz a údržbu učebních pomůcek.
Studenti naší školy mají rovnocenné postavení jako studenti státní školy (tzn. pro rodiče nárok na přídavky atd.).

Přihlášky ke studiu

Zájemci o studium je řádně vyplní a odevzdají naší škole.

Na přihlášce NENÍ NUTNÉ lékařské potvrzení.

Zájemci z 9. tříd - uvádějte prosím pokud možno kontaktní e-mail na zákonného zástupce.

Tiskopisy si můžete stáhnout zde :

4-leté denní studium
3-leté dálkové nástavbové studium
4-leté dálkové studium

Přihlášky prosím tiskněte oboustranně na 1 list !!!

Kde nás najdete Máchovy schody 13 / 4
412 01 Litoměřice