Škola byla založena v roce 1992 v Kladně a rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne 6.5.1992 zařazena do sítě škol s názvem 1.Kladenská škola podnikatelské administrativy (1.KŠPA). Pro velký zájem o studium se zakladatelé Doc. PhDr. Ivo Zapletal, CSc. a Ing. Hana Semeráková rozhodli otevřít pobočky také v Praze a v Litoměřicích.

Veškeré úřední náležitosti, pronájem vyučovacích prostor, propagace školy, zajištění vyučujících i přijímání budoucích studentů - to vše leží­ zcela na bedrech pana ředitele Mgr. Petra Bernarda. Vše se mu podařilo dovést ke zdárnému konci a 1. září 1993 škola zahajuje svou existenci otevřením dvou tříd prvního ročníku. Výuka - vzhledem k zatím nevelkým prostorovým potřebám - probíhá v pronajatých třídách 6. ZŠ  na Kocandě. Je však zřejmé, že do budoucna bude třeba zajistit jinou, odpovídající budovu.

Významné změny přicházejí hned v následujícím školním roce. Především se pro potřeby rozrůstající se školy podařilo získat část budovy bývalé 4. ZŠ v Sovově ulici. Výhodná poloha v centru města je však vykoupena poněkud hlučnějším prostředím. Druhá důležitá změna se týká zavedení dalších typů studia. Od zmiňovaného školního roku 1994-95 je kromě nových dvou tříd prvního ročníku otevřena třída dvouletého denního nástavbového studia pro absolventy učilišť a dvě stejně zaměřené třídy studia při zaměstnání. Dochází tedy k rychlému rozšiřování, neboť v druhém roce existence školy je již zapsáno celkem 181 studentů.

V dalších letech pokračuje zvyšování počtu studentů podobným tempem, takže naše první patro budovy v Sovově ulici už prostě všechny třídy nepojme. V letech 1995-97 si tedy pronajímáme tři učebny v budově Domova mládeže v Žižkově ulici, asi 200 metrů od školy. Pro "odloučené" studenty to znamená báječný pocit určité volnosti, pro vyučující menší komplikaci, neboť je přecházení mezi budovami v podstatě připravuje o přestávky. Naštěstí tento stav netrvá dlouho. Obrat k lepšímu je dán dvěma důvody. Jednak se díky přechodu od osmileté základní školy k devítiletce v roce 1996 neotvírá první ročník, jednak jsme ke stávajícím učebnám v prvním patře budovy v Sovově ulici získali i prostory v přízemí, takže jsou od podzimu 1997 všechny třídy opět pod jednou střechou. Zároveň dochází ke změně právního pojetí školy, když se stává samostatným subjektem s názvem Soukromá střední odborná škola (1.KŠPA) s.r.o. Litoměřice.

Pozitivní změna mezitím zasáhla dálkové nástavbové studium. Jeho délka je prodloužena z původních dvou let na tři roky, což studentům i vyučujícím umožňuje přípravu k tě výrazně prohloubit. O tento typ studia je trvale opravdu značný zájem, takže jsou v některých ročnících otevřeny dokonce tři paralelní třídy.

S postupujícími změnami ve společnosti se ukazuje, že by škola měla reagovat na měnící se potřeby na trhu práce, a proto se rozšiřuje počet studijních oborů nejprve o zaměření na výpočetní techniku a později na veřejnosprávní činnost. Tento krok se ukázal jako velmi prozíravý a odrazil se na neklesajícím zájmu o naši školu.

Výrazný posun k lepšímu nastal v roce 2004, kdy jsme se přestěhovali do budovy bývalé ZŠ Máchovy schody. Konečně máme celou budovu jen pro sebe, navíc na krásném klidném místě, a přitom v centru města. K dispozici tak máme 10 kmenových učeben, 4 specializované učebny výpočetní techniky i učebny jazyků. Získali jsme i krásný sál, který využíváme především při slavnostních příležitostech. V jeho oddělené části jsme zřídili multimediální učebnu využívanou při výuce téměř všech předmětů.

V posledních letech jsme pak díky projektu EU vybavili multimediální technikou dalších 5 učeben.

Můžeme tedy konstatovat, že se nám za 20 let podařilo vybudovat školu, která je nedílnou součástí vzdělávacího systému na Litoměřicku.

Kde nás najdete Máchovy schody 13 / 4
412 01 Litoměřice