Klasifikace online

Klasifikace online je k dispozici všem rodičům žáků naší školy.

Pro přihlášení­ budete potřebovat pří­stupové jméno a heslo, které jste obdrželi na tří­dní­ schůzce nebo prostřednictví­m vašeho syna či dcery.

Pro vstup do systému klikněte na následují­cí­ odkaz.


KLASIFIKACE ONLINE

Upozornění!
U absencí je třeba brát v úvahu pouze skutečný počet zameškaných hodin
(i v jednotlivých předmětech), skutečnosti však neodpovídá jejich procentuální vyjádření (neboť systém nebere v úvahu prázdniny, hodiny neodučené např. kvůli exkurzím apod.).

Kde nás najdete Máchovy schody 13 / 4
412 01 Litoměřice