Plán na školní rok 2016 / 2017


Školské rady : 26. září  
  13. února  
     
Pedagogické rady : 1. září  
  28. listopadu + schůzky  
  25. ledna  
  10. dubna + schůzky  
  25. dubna (maturanti)  
  26. června  
     
Prázdniny : 26. - 27. října podzimní
  23. prosince - 2. ledna vánoční
  3. února pololetní
  6. - 10. února jarní
  13. - 14. dubna velikonoční
     
Třídní schůzky : 19. září 1. ročníky
  28. listopadu  
  10. dubna  
     
Předmětové komise : IX., I., VI.  
     
Maturitní zkoušky : 28. dubna Praktická maturitní zkouška
     
  2. - 15. května
 
 
 
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
dle určení MŠMT
     
  22. května - 2. června
 
 
 
 
4.A + 4.B + 3.DN + 4.DN
Ústní maturitní zkouška (společná část) a
zkoušky profilové části maturitní zkoušky
     
     
Ostatní : 25. srpna Nástup PP, org. porada
     
  26. - 31. srpna Opravné a dodatečné zkoušky
     
  1. září Zahájení školního roku
     
  2. září Ochrana člověka za mimořádných událostí
     
  1. - 4. září Opravné písemné maturitní zkoušky
     
  8. - 9. září Seznamovací výlet 1. A
     
  6. září Zahájení studia DáNá
  9. září Opravné praktické pís. maturitní zkoušky
     
     
  14. září Opravné ústní maturitní zkoušky
     
  16. listopadu "Škola 2015" - výstava Litoměřice
     
  do 1. prosince Přihlášky k maturitní zkoušce (jaro)
     
  23. listopadu
7. prosince
18. ledna
15. února
Den otevřených dvěří
9:00 - 17:30
     
     
  15. ledna 2015 Nahlášení předsedů maturitních komisí
     
  28. ledna Ukončení 1. pololetí
  3. února Maturitní ples 4. A
     
     
  15. března Přihlášky na denní studium
     
  20. března Přihlášky na dálkové studium
     
  12. - 28. dubna Přijímací řízení - denní studium
     
  8. června Přijímací řízení - dálkové studium
     
  22. května - 2. června Odborná praxe 2. + 3. ročník
     
  25. června Přihlášky k MZ (podzim)
     
  30. června Ukončení 2. pololetí

 

Kde nás najdete Máchovy schody 13 / 4
412 01 Litoměřice