Lékařské potvrzení nevyžadujeme!

Studijní obory otevírané od 1. 9. 2017

Obor vzdělání 63-41-M / 01 Ekonomika a podnikání
Název ŠVP Ekonomika pro praxi
Management sportu
Obor vzdělání 68-43-M / 01 Veřejnosprávní činnost
Obor vzdělání18-20-M / 01 Informační technologie
Čtyřleté denní studium pro absolventy ZŠ

68-43-M/01: VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

Jedná se o jediný obor, který MŠMT ČR schválilo pro přípravu plně kvalifikovaných státních úředníků. Absolvent je připraven jako referent samosprávy nebo státní správy zajišťovat odborné činnosti nebo ucelené agendy v rámci působnosti územních, ústředních nebo jiných orgánů státní správy. Vzhledem ke znalosti dvou cizích jazyků se může uplatnit i v rámci Evropské unie.

18-20-M/01: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Nový, moderně pojatý studijní obor specializovaný na problematiku osobních počítačů, jejich ovládání a využívání, základní programování, stavbu počítačů, instalaci a provozování. Absolvent se uplatní jako správce počítačové sítě či web serveru, technik v počítačových i jiných firmách i v samostatném podnikání.

63-41-M/01: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

zaměření Ekonomika pro praxi

Široce koncipovaný obor, jehož absolventi se uplatní na pozicích středního managementu v soukromých i státních firmách, na úřadech i v samostatném podnikání.

zaměření Management sportu

Absolventi se uplatní zejména na manažerských postech ve sportovních klubech, ve firmách vyrábějících a prodávajících sportovní zboží, nebo v institucích se sportovními, rekreačními či rehabilitačními programy. Zároveň budou teoreticky připraveni pro získání licence sportovních trenérů.

Čtyřleté dálkové studium pro absolventy ZŠ

63-41-M/01: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

zaměření Ekonomika pro praxi

Studium určené pro absolventy ZŠ. Připravuje na práci administrativního i ekonomického charakteru na úřadech, ve firmách i v soukromém podnikání.

Tříleté dálkové nástavbové studium

64-41-L/51: PODNIKÁNÍ

zaměření Ekonomika pro praxi

Studium určené pro absolventy všech tříletých učebních oborů. Připravuje na práci administrativního i ekonomického charakteru na úřadech, ve firmách i v soukromém podnikání.

Kde nás najdete Máchovy schody 13 / 4
412 01 Litoměřice