Soukromá střední škola  a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o.

 

1.KŠPA - MERCEDES mezi soukromými školami!

Home

FotoGalerie

 

SOCIÁLNÍ PARTNEŘI
naší školy

 

KOMERČNÍ BANKA
KB
Zprostředkujeme Vám
studentský úvěr
na studium u nás


 

Cestovní kancelář VTT

Vtt160

 


 

Sdružení soukromých škol
Čech, Moravy a Slezska

logo SSSCMS

Portál "Atlas školství"
atlas solstvi

 


Portál "Seznam škol" ZŠ a SŠ

seznam škol


 


 

Autoškola "HeleAutoškola"
Karlín
auto_hele

 


 

Opltova taneční škola
Smíchov
logo OTSkola

  

Termíny příjímací řízení 2017 PDF Tisk

MŠMT uveřejnilo dopisem termíny přijímacího řízení pro rok 2017.

Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru "Český jazyka a literatura" a písemného testu ze vzdělávacího oboru "Matematika a její aplikace". Přijímací zkouška je povinná pro všechny obory denního, nástavbového i dálkového studia krom oborů skupiny 82.

Termíny se nevztahují na obory středních škol skupiny 82 "Umění a užité umění", které mají samostatné termíny.

Podrobný popis znění sdělení MŠMT naleznete v tomto PDF naskenovaném dokumentu.

 
Podmínky přijetí ke studiu PDF Tisk

V souladu s §60, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon, novelizovaný roku 2016) a vyhláškou MŠMT ČR č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení, rozhodla ředitelka školy o podmínkách přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání v denní a dálkové formě studia pro školní rok 2017/2018 takto:

- obor vzdělání a předpokládaný počet přijímaných žáků je:

30 žáků pro Cestovní ruch 65-42-M/02
30 žáků pro Ekonomika a podnikání 63-41-M/01
30 žáků pro Informační technologie 18-20-M/01
30 žáků pro Grafický design 82-41-M/05 – zde se nekoná přijímací zkouška

Termín podání  přihlášky je do 01.března 2017 u oborů Cestovní ruch, Ekonomika a podnikání, Informační technologie.

Termín podání přihlášky je do 30.listopadu 2016 pro obor Grafický design.

Přijímací zkoušky se konají formou testů podle harmonogramu MŠMT ČR. Písemná přijímací zkouška pro přijetí do čtyřletého oboru s maturitou zahrnuje písemný test z českého jazyka, matematiky (jednotná státní zkouška).

Talentová zkouška pro obor Grafický design se koná ve dnech 05.01.2017, 09.01.2017, 12.01.2017.

Přijímací řízení – kritéria daná školou:
Kritériem je ukončené základní vzdělání pro všechny obory denního a dálkové studia.
Kritériem pro nástavbové denní a dálkové studium je výuční list.
Kritériem pro obor Grafický design je ukončené základní vzdělání a uspění u talentové zkoušky.

Oznámení výsledku přijímacího řízení
Výsledky přijímacího řízení budou vyvěšeny na webu školy do 25.dubna 2017.

Přihláška ke studiu
Přihláška ke studiu se odevzdává na obecně platném tiskopise. Potvrzení od lékaře nevyžadujeme.
Přihlášku pro první kolo je třeba doručit škole nejpozději do 01.března 2017.

 

 

 

V Praze dne 01.září 2016                              Mgr. Pavlína Ječmínková, ředitelka školy

 
Dodatečné zkoušky 2.pololetí PDF Tisk
Termíny dodatečných zkouček na 2.pololetí naleznete v Souboru.pdf
 

Co vás může zajímat

Slovo na přivítanou majitelky škol

AcroRd321 pomůcky pro 1.ročník oboru grafický design

Zájemci o studium mohou stále zasílat přihlášky do všech oborů studia

Volná místa denní čtyřleté studium

- Ekonomika,
- Cestovní ruch,
- Grafický design

volná místa nástavba 2 a 3 roky

- Nástavba denní dvouleté,
- Nástavba dálkové tříleté

volná místa dálkové 5 let

- Ekonomika,
- Cestovní ruch, 
- Informační technologie

 

 

Tato škola je určena všem, kteří mají zájem plnit to, co máme v logu, tj. býti podnikavými.

Škola je zařazena do rejstříku škol MŠMT, z toho vyplývá, že pro ni platí stejná pravidla jako pro školy státní.

Nabízíme vzdělání těm, kteří mají řádně ukončenou povinnou školní docházku, případně těm, kteří úspěšně absolvovali střední odborné učiliště.

Bližší informace, školné a příhlášku ke studiu najdete v rubrice

Zájemci o studium

Škola již od roku 1992 vychovává studenty se zaměřením na ekonomickou oblast s orientací na podnikání, později doplněno o informační technologii a cestovní ruch v denním, denním nástavbovém a dálkovém studiu (pro pracující) a oborem grafický design pro denní studium.

V listopadu r.2011 byla škola hodnocena odbornou porotou v soutěži "Ocenění podnikatelky roku" a umístila se z 9894 hodnocených středních firem mezi 34 finalisty. Sesterská kladenská škola dokonce na místě třetím. Toto ocenění je samozřejmě nádhernou odměnou za práci a energii, kterou Ing. Skallová školám věnuje, a ukazuje také, jak významnou pozici naše školy zaujímají. Kvalita práce se potvrdila i v dalším období. V říjnovém hodnocení sedmého ročníku stejné soutěže se opět umístila mezi finalistkami.

Absolventi naší školy mohou dále pokračovat ve vzdělávání na některé z vyšších odborných škol dle studijního oboru, případně na školách vysokých.


 

Stávající vyučované obory:

Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 zaměření- podnikání
zaměření- sportovní management
zaměření- reklamní výtvarnictví - dobíhá
Podnikání 64-41-L/51 (nástavbové studium)
Cestovní ruch 65-42-M/02
Informační technologie 18-20-M/01
Grafický design 82-41-M/05


Proč studovat právě u nás?

Výborná lokalita

Naše soukromá střední odborná škola se nachází v blízkosti centra Prahy nedaleko stanice metra Křižíkova v nově zrekonstruované budově.

Kvalitní výuka

Členové profesorského sboru mají v rovnováze pedagogickou kvalifikaci a odbornou praxi. Studenti mají v hodinách prostor k diskusi, dotazy studentů nezůstávají nezodpovězeny.
V našem pedagogickém sboru máme též akademického sochaře Kirilla Postovita, blíže viz facebook.com/katiefeygie.art

 

Přátelská atmosféra

Naše škola nabízí individuální přístup ke studentům, přátelskou, ale současně i profesionální atmosféru.

20 let školy na Kladně

Studují nebo studovali u nás >>