Projekt Comenius - Polsko 2015 Tisk

Setkání účastníků projektu, které se uskutečnilo v termínu 24. – 27. března 2015
v polském hlavním městě Varšavě, se za naši školu zúčastnili 4 žáci (2 chlapci a 2 dívky) a 3 členové pedagogického sboru. Na úvod proběhlo jako vždy seznámení s žáky a učiteli pořádající školy, taktéž seznámení s metodami výuky a prohlídka školy. I na tomto meetingu si žáci vyměňovali informací o metodách učení se a konverzovali o běžných tématech (v anglickém jazyce). Toto bylo v pořadí již třetí setkání, kterého se naši žáci zúčastnili, a tak jsme již mohli pozorovat čilou vzájemnou komunikaci mezi žáky zúčastněných škol. U našich žáků pak větší sebejistotu v mluveném projevu i v dalších typech sociální interakce.

Žáci si vyměňovali zkušenosti se zpracováním jednotlivých úkolů projektu, prezentovali významné osobnosti, které přispěly ke kultuře či vzdělávání v jednotlivých zemích a také informovali o možnostech volitelných předmětů, jejichž náplň se vztahuje k podstatě projektu.

Pracovní schůzka koordinátorů projektu pojednávala o doposud splněných úkolech
a přehledu toho, co je třeba ještě v rámci projektu vypracovat a splnit.

I zde bylo pro žáky příjemnou skutečností ubytování v rodinách polských žáků - zlepšování jazykových a sociálních dovedností probíhalo i po ukončení oficiální části projektu.

Osobně považuji za velmi přínosné zhlédnutí filmu o tom, jak Varšava vypadala před druhou světovou válku, v jejím průběhu a po jejím skončení. Zhlédnutí tohoto dokumentu mělo na studenty velký dopad a domnívám se, že přispělo k lepšímu pochopení příčin, průběhu a důsledků rasové nesnášenlivosti mezi národy.

Přílohy: Prezentace - české osobnosti: Havel , Komenský , Palacký a Masaryk(fomát PDF)