Soukromá střední škola  a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o.

 

1.KŠPA - MERCEDES mezi soukromými školami!

Home Akce školy Vzdělání Projekt Comenius - Turecko 2014
Projekt Comenius - Turecko 2014 PDF Tisk

Setkání účastníků v rámci projektu

Comenius - A Piece of the European Puzzle

 

V termínu (9.4. do 12.4. 2014) se tři vybraní studenti 2. ročníku se zaměřením na cestovní ruch (Patricie Štefíková, Alex Balatka a Filip Štich) v doprovodu profesora Lipovského zúčastnili setkání 6 partnerských škol z Francie, Itálie, České republiky, Polska, Lotyšska a Turecka, které se konalo v přímořském a lázeňském městě Yalova v Turecku.

Při setkání v tureckém městě Yalova  měli účastníci možnost seznámit se osobně s učiteli a žáky pořádající školy. Jednalo se o školu velmi malou, a tak atmosféra byla téměř rodinná. Nejen škola, ale i celá místní komunita se do projektu velmi nadšeně zapojila, a tak jsme s radostí mohli pozorovat, jak rodiče i prarodiče žáků školy pomáhají s organizací celého setkání. Škola samotná pak byla na náš příjezd velmi dobře připravená a bezpochyby se těmto přípravám museli všichni velmi dlouhou dobu věnovat.

 

Na rozdíl od prvního setkání ve Francii, které bylo ve velké míře pracovní, se mobility v Turecku již zúčastnili i žáci naší školy, resp. 1 dívka a 2 chlapci. Samozřejmostí byla úvodní prohlídka budovy školy a zúčastnění se vybraných vyučovacích hodin.

Během setkání proběhla prezentace a festival tradičních písní, tanců a her z jednotlivých zemí, návštěva významných turistických cílů města, jednodenní výlet do Istanbulu - prohlídka města s profesionálním průvodcem s důrazem na památky UNESCO.

Samozřejmostí byla pracovní schůzka koordinátorů projektu, na které se řešili aktuální problémy, splnění dosavadních úkolů a průběh příprav na další setkání.

Cennou zkušeností bylo pro žáky bezpochyby setkání s kulturními odlišnostmi země. Měli možnost dozvědět se mnoho zajímavých poznatků z oblasti kultury a náboženství, přičemž se předpokládá využití těchto poznatků proti případné rasové, kulturní
a náboženské nesnášenlivosti.

tu00

tu01

Naši studenti úspěšně přednesli prezentace na téma tradiční české tance, písně a dětské hry, to vše samozřejmě v angličtině. Kromě pracovní náplně zbyl čas i na jednodenní výlet do Istanbulu, prohlídku místních lázní a jiných zajímavých míst. Jinými slovy, mohli na vlastní oči vidět to, o čem se zatím jen učili a v praxi si vyzkoušet, co obnáší prezentovat svou práci v cizím jazyce před početným publikem.

tU02

 

V blízké době nás čeká podobné setkání v Lotyšsku a na podzim přivítáme naše partnerské školy u nás v Praze.

tu03

Přílohy: české písně , tance , hry pro děti (formát PDF)