Soukromá střední škola  a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o.

 

1.KŠPA - MERCEDES mezi soukromými školami!

Home
Trường trung cấp tư nhân PDF Tisk

Trường trung cấp tư nhân (1. KŠPA) Praha s. r. o.

Pernerova 383/29, Praha 8 – Karlín

giảng dạy

Studijní obory:

  • Ngành kinh tế và kinh doanh, khóa học 4 năm và học tại chức 5 năm (sau phổ thông)
  • Ngành du lịch, khóa học 4 năm và học tại chức 5 năm (sau phổ thông)
  • Ngành Công nghệ thông tin, khóa học 4 năm và học tại chức 5 năm, (sau phổ thông)
  • Quản trị kinh doanh, khóa học 2 năm và học tại chức 3 năm(sau khi học trường nghề)
  • Thiết kế đồ họa , - khóa học 4 năm và học

Nhà trường có tổ chức các khóa học ngoại ngữ (tiếng Anh và tiếng Đức)và cấp giấy chính chỉ ECDL được thế giới công nhận.

 

budova-skola-praha

Xin Liên hệ:

Số điện thoại: 281 863 044, fax: 222 313 772

Đỉa chỉ email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ,

Trang web: www.1kspa-praha.cz

 

Cánh đi đến trường

metro B: Křižíkova, tram 8 a 24: Karlínské nám. nebo Křižíkova

 

Chi nhánh

Holandská 2531, Kladno, tel.: 312 249 354, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Máchovy schody 4/13, Litoměřice, tel.: 416 732 153, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript