Soukromá střední škola  a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o.

Chabařovická 1125/4, 182 00 Praha 8, tel. +420 281 863 044

1.KŠPA - MERCEDES mezi soukromými školami!

Home Dokumenty, plány
Dokumenty školy
Školní řád

Platný dokument  pro výše uvedené období najdete  "ZDE" ve formátu PDF

 
Školní vzdělávací programy (ŠVP)

Učební dokumenty schválené Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy, vycházejí se standardů středoškolského vzdělávání a jsou v části všeobecně vzdělávací stejné nebo velmi podobné jako na ostatních středních školách. Tím je zajištěno, že studenti mají prostudováno učivo odpovídající požadavkům na konání jednotných maturitních zkoušek, případně požadavkům na studium na vysokých školách.

ŠVP všech oborů jsou k nahlédnutí u ředitelky školy.

 
Učební plány

Učební plány pro všechny obory naleznete v podrobnostech studijních oborů.

Pro denní studium ZDE

Pro nástavbové denni studium ZDE

Pro dálkové studim ZDE

Pro nástavbové dálkové studium ZDE