Soukromá střední škola  a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o.

Chabařovická 1125/4, 182 00 Praha 8, tel. +420 281 863 044

1.KŠPA - MERCEDES mezi soukromými školami!

Home Dokumenty, plány
Plány školy


Termíny na listopad 2018

29.-30.10.

 • Podzimní prázdniny

 

31.10.-02.11.

 • Ředitelské volno

 

13.11.

 • Den otevřených dveří-13:30 -15:00 (organizuje Ing. Kubový, Ing. Putnová, MgA. Herodesová, J. Vávra, Mgr. Ryparová, Mgr. Janoš, Mgr. Lipina, Mgr. Záveská)

 

15.11.-01.12.

 • Přihlašování žáků k maturitní zkoušce 2019

19.11.

 • Všichni vyučující zapíší průběžné známky do Bakaláře, nedostatečné a neklasifikace odevzdají třídním učitelům.

 

20.11.

 • 13.00 pedagogická rada
 • 16.30 třídní schůzky

 

22.11.

 • Schola Pragensis (organizuje Mgr. Janoš, Mgr. Zajíc)

 

30.11.

 • Kontrola třídních knih
 • Kontrola třídních výkazů
 • Doplněná pedagogická dokumentace
 • Odevzdání výkazů odučených hodin

 

 

 

 

 

17.10.2018

Mgr. Pavlína Ječmínková

ředitelka školy

 

29.-30.10.

Podzimní prázdniny

31.10.-02.11.

Ředitelské volno

13.11.

Den otevřených dveří-13:30 -15:00 (organizuje Ing. Kubový, Ing. Putnová, MgA. Herodesová, J. Vávra, Mgr. Ryparová, Mgr. Janoš, Mgr. Lipina, Mgr. Záveská)

15.11.-01.12.

Přihlašování žáků k maturitní zkoušce 2019

19.11.

Všichni vyučující zapíší průběžné známky do Bakaláře, nedostatečné a neklasifikace odevzdají třídním učitelům.

20.11.

13.00 pedagogická rada

16.30 třídní schůzky

22.11.

Schola Pragensis (organizuje Mgr. Janoš, Mgr. Zajíc)

30.11.

Kontrola třídních knih

Kontrola třídních výkazů

Doplněná pedagogická dokumentace

Odevzdání výkazů odučených hodin

17.10.2018 Mgr. Pavlína Ječmínková ředitelka školy

 
Plán na školní rok 2018 - 2019

Nástup učitelů, organizační porada

29.08.2018 v 09.00 hodin

Zahájení školního roku

03.09.2018 v 09.00 hodin

Ukončení 1. pololetí

31.01.2019

Ukončení 2. pololetí

28.06.2018

 

 

Prázdniny

Podzimní, Ředitelské volno

29.10.2018 a 30.10.2018 a 31.10.-02.11.2018

Vánoční

22.12.2018 – 02.01.2019

Pololetní

01.02.2019

Jarní

18.02.2019 – 24.02.2019

Velikonoční

18.04.2019

Hlavní

29.06.2019 – 01.09.2019

 

 

Pedagogické rady

Zahajovací

29.08.2018 v 09:00

Čtvrtletní (denní i dálkové studium)

20.11.2018

Pololetní (denní i dálkové studium)

22.01.2019

Čtvrtletní (denní i dálkové studium)

09.04.2019

Závěrečná pro maturitní ročníky

23.04.2019

Závěrečná (denní i dálkové studium)

24.06.2019

 

 

Přijímací řízení – 1. kolo

Přijímací řízení s talentovou zkouškou

07.01.2019, 09.01.2019 14.01.2019

Přijímací řízení
jednotná zkouška se koná v prvním kole přijímacího řízení ve dnech 12.04. a 15.04.2019

 

 

Třídní schůzky

 

20.11.2018,  v 16:30

 

09.04.2019,  v 16:30

Dny otevřených dveří

 

09.10.2018, 13.11.2018, 04.12.2018

od 13:30 do 15.00 hodin

 

08.01.2019, 05.02.2019,12.03.2019

od 13:30 do 15.00 hodin

Maturitní zkoušky – podzimní zkušební období

Soubor odborných předmětů

GD 20.08.-30.08.2018, ostatní 06.09.2018

Ústní maturitní zkouška

13. a 14.09.2018

Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky dle určení MŠMT ČR

03.09.2018 – 07.09.2018

 

 

Ostatní předpokládané akce

Maturitní ples

04.01.2019

Lyžařský výcvikový kurz, odborná praxe studentů

Odborná praxe studentů

20.05.2019 – 24.05.2019

Maturitní zkoušky

Soubor odborných předmětů

EKO, CR - 04.04. 2019
IT - 05.04.2019
GD – 01.04.2019 – 16.04.2019

 

Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky dle určení MŠMT ČR

02.-10.05.2019
písemná práce z českého jazyka 10.-11.04.2019

Ústní maturitní zkouška

20.05.2019 – 24.05.2019

 

V Praze dne 24.06.2018

Mgr. Pavína Ječmínková

ředitelka školy