Soukromá střední škola  a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o.

Chabařovická 1125/4, 182 00 Praha 8, tel. +420 281 863 044

1.KŠPA - MERCEDES mezi soukromými školami!

Home Dokumenty, plány
Plány školy


Termíny na září 2019

02.09.

 • 9:00     zahájení školního roku - základní škola
 • 9:00     zahájení školního roku - střední škola
 • 15:00   zahájení školního roku - dálkové studium

 

03.09.

 • 9:00     Třídnické hodiny
  (Třídní učitelé přinesou hromadně k podpisu do sekretariátu potvrzení o studiu)

 

06.09.

 • 8:00     praktická maturitní zkouška

 

09.09.

 • 10:00   porada ZŠ

 

09. – 13. 09.

 • Ústní maturitní zkouška

 

11.09.

 • 10:00   Podskalská celnice – střední škola (třídní učitelé)

 

11.09.

 • Třídní schůzky pro základní školu

 

18. - 20.09.

 • adaptační kurz 1. AC, 1. AE, 1.AI, 1.AG, 1.BG (Mgr. Pávišová, Mgr. Prokelová,
  Ing. Kalitová, Mgr. Hoftová )

 

25.09.

 • Třídní učitelé odevzdají hlavní stránku třídní knihy k podpisu
 • Třídní učitelé odevzdají potvrzené a podepsané žádosti o uvolnění z TEV
 • Třídní učitelé zkontrolují školné a odevzdají seznam žáků, kteří nezaplatili
 • Třídní učitelé odevzdají seznam žáků, kteří nevykonali opravné zkoušky
 • Třídní učitelé odevzdají seznam žáků, kteří neodevzdali vysvědčení z 9.třídy, zápisové lístky a u cizinců nostrifikace + zápisové lístky
 • Třídní učitelé zkontrolují a doplní pedagogickou dokumentací žáků

27.09.

 • Kontrola třídních knih
 • Třídní výkazy doplněné o dodatečné zkoušky a připravené k tisku
 • Odevzdání výkazů odučených hodin

 

 

20.08.2019

Mgr. Pavlína Ječmínková

ředitelka školy

 
Plán na školní rok 2019 - 2020

Nástup učitelů, organizační porada

28.08.2019 v 09.00 hodin

Zahájení školního roku

02.09.2019 v 09.00 hodin

Ukončení 1. pololetí

31.01.2020

Ukončení 2. pololetí

30.06.2020

 

 

Prázdniny

Podzimní, Ředitelské volno

29.10.2019 a 30.10.2019 a 31.10.-01.11.2019

Vánoční

23.12.2019 – 03.01.2020

Pololetní

31.01.2020

Jarní

24.02.2020 – 01.03.2020

Velikonoční

09.04.2020

Hlavní

01.07.2020 – 31.08.2020

 

 

Pedagogické rady

Zahajovací

29.08.2019 v 09:00

Čtvrtletní (denní i dálkové studium)

19.11.2019

Pololetní (denní i dálkové studium)

21.01.2020

Čtvrtletní (denní i dálkové studium)

31.03.2020

Závěrečná pro maturitní ročníky

21.04.2020

Závěrečná (denní i dálkové studium)

23.06.2020

 

 

Přijímací řízení – 1. kolo

Přijímací řízení s talentovou zkouškou

13.01.2020, 20.01.2020 27.01.2020

Přijímací řízení
jednotná zkouška se koná v prvním kole přijímacího řízení dle termínu MŠMT

 

 

Třídní schůzky

 

19.11.2019,  v 16:30

 

31.03.2020,  v 16:30

Dny otevřených dveří

 

05.11.2019, 03.12.2019

od 13:30 do 15.00 hodin

 

14.01.2020, 11.02.2020,10.03.2020

od 13:30 do 15.00 hodin

Maturitní zkoušky – podzimní zkušební období

Soubor odborných předmětů

GD 26.08.-11.09.2019, ostatní 06.09.2019

Ústní maturitní zkouška

09. a 13.09.2019

Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky dle určení MŠMT ČR

02.09.2019 – 06.09.2019

 

 

Ostatní předpokládané akce

Maturitní ples

13.12.2019

Lyžařský výcvikový kurz, odborná praxe studentů

Odborná praxe studentů

18.05.2020 – 22.05.2020

Maturitní zkoušky

Soubor odborných předmětů

EKO, CR - 02.04. 2020
IT - 03.04.2020
GD – 01.04.2020 – 21.04.2020

 

Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky dle určení MŠMT ČR

dle termínu MŠMT

Ústní maturitní zkouška

18.05.2020 – 27.05.2020

 

V Praze dne 24.06.2019

Mgr. Pavína Ječmínková

ředitelka školy