Soukromá střední škola  a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o.

Chabařovická 1125/4, 182 00 Praha 8, tel. +420 281 863 044

1.KŠPA - MERCEDES mezi soukromými školami!

Home Dokumenty, plány
Plány školy


Termíny na listopad 2019

29.-30.10.

 • Podzimní prázdniny

 

31.10-01.11.

 • Ředitelské volno

 

05.11.

 • Den otevřených dveří-13:30 -15:00 (organizuje Ing. Kubový, Ing. Putnová, J. Vávra, BcA. Herodesová, Mgr. Ryparová, Mgr. Janoš, Mgr. Lipina, Mgr. Záveská, Mgr. Nováková)

 

 • 12:00   vernisáž Chvalský zámek (K. Postovit, MgA. Herodesová,)

 

 

15.11.-02.12.

 • Přihlašování žáků k maturitní zkoušce 2019

18.11.

 • Všichni vyučující zapíší průběžné známky do Bakaláře, nedostatečné a neklasifikace odevzdají třídním učitelům.

 

19.11.

 • 13.00 pedagogická rada
 • 16.30 třídní schůzky

 

28.11.

 • Schola Pragensis (organizuje Mgr. Janoš, Mgr. Zajíc)

 

29.11.

 • Kontrola třídních knih
 • Kontrola třídních výkazů
 • Doplněná pedagogická dokumentace
 • Odevzdání výkazů odučených hodin

 

14.10.2019

Mgr. Pavlína Ječmínková

ředitelka školy

 

 
Plán na školní rok 2019 - 2020

Nástup učitelů, organizační porada

28.08.2019 v 09.00 hodin

Zahájení školního roku

02.09.2019 v 09.00 hodin

Ukončení 1. pololetí

30.01.2020

Ukončení 2. pololetí

30.06.2020

 

 

Prázdniny

Podzimní, Ředitelské volno

29.10.2019 a 30.10.2019 a 31.10.-01.11.2019

Vánoční

23.12.2019 – 03.01.2020

Pololetní

31.01.2020

Jarní

24.02.2020 – 01.03.2020

Velikonoční

09.04.2020

Hlavní

01.07.2020 – 31.08.2020

 

 

Pedagogické rady

Zahajovací

29.08.2019 v 09:00

Čtvrtletní (denní i dálkové studium)

19.11.2019

Pololetní (denní i dálkové studium)

21.01.2020

Čtvrtletní (denní i dálkové studium)

31.03.2020

Závěrečná pro maturitní ročníky

21.04.2020

Závěrečná (denní i dálkové studium)

23.06.2020

 

 

Přijímací řízení – 1. kolo

Přijímací řízení s talentovou zkouškou

13.01.2020, 20.01.2020 27.01.2020

Přijímací řízení
jednotná zkouška se koná v prvním kole přijímacího řízení ve dnech 14.04 a 15.04.2020

 

 

Třídní schůzky

 

19.11.2019,  v 16:30

 

31.03.2020,  v 16:30

Dny otevřených dveří

 

05.11.2019, 03.12.2019

od 13:30 do 15.00 hodin

 

14.01.2020, 11.02.2020,10.03.2020

od 13:30 do 15.00 hodin

Maturitní zkoušky – podzimní zkušební období

Soubor odborných předmětů

GD 26.08.-11.09.2019, ostatní 06.09.2019

Ústní maturitní zkouška

09. - 13.09.2019

Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky dle určení MŠMT ČR

02.09.2019 – 06.09.2019

 

 

Ostatní předpokládané akce

Maturitní ples

13.12.2019

Lyžařský výcvikový kurz, odborná praxe studentů

Odborná praxe studentů

18.05.2020 – 22.05.2020

Maturitní zkoušky

Soubor odborných předmětů

EKO, CR - 02.04. 2020
IT - 03.04.2020
GD – 01.04.2020 – 21.04.2020

 

Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky dle určení MŠMT ČR

dle termínu MŠMT

Ústní maturitní zkouška

18.05.2020 – 27.05.2020

 

V Praze dne 24.06.2019

Mgr. Pavína Ječmínková

ředitelka školy