Soukromá střední škola  a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o.

Chabařovická 1125/4, 182 00 Praha 8, tel. +420 281 863 044, +420 733 123 588

1.KŠPA - MERCEDES mezi soukromými školami!

Home Dokumenty, plány
Plány školy


Termíny na červen 2020

01.06. - 02.06.

 • Didaktické testy společné části maturitní zkoušky

 

08.06.

 • Jednotná přijímací zkouška

 

09.06.

 • Příprava učeben na ústní maturitní zkoušku (Mgr. Janoš, Mgr. Zajíc, Mgr. Ryparová, Ing. Kalitová, Mgr. Hrstková)

 

10. – 16 .06.

 • Ústní maturitní zkouška

 

18.06.

 • 9:00 Přijímací řízení

 

22.06.

 • Uzavření klasifikace tříd, všichni vyučující zapíší známky do Bakaláře
 • Třídní učitelé zkontrolují platbu školného

 

23.06.

 • 12:00 závěrečná pedagogická rada
 • náhradní termín JPZ
 • Vydání maturitního vysvědčení v učebně 306
 • 09:00 4.AE, 4.AC
 • 09:30 4.AI
 • 10:00 4.AG
 • 10:30 dálkové studium

 

24.06.

 • 2. kolo přijímacího řízení

 

25. 06.

 • Úklid a vyklizení šatních skříněk
 • Třídní učitelé předají uklizenou kmenovou třídu ředitelce školy
 • Třídní učitelé předají pedagogickou dokumentaci RNDr. Zuzaňákovi
 • Tisk vysvědčení (Ing. Listopad)

 

26.06.

 • 9:00 předání vysvědčení (výpisů s termíny dodatečných a opravných zkoušek)
 • Všichni učitelé si vyklidí stoly a odnesou si své osobní věci
 • Odevzdání výkazů odučených hodin

 

Do 25.07.

 • Přihlášky k podzimnímu termínu maturitní zkoušky

 

15. 05. 2020

Mgr. Pavlína Ječmínková

ředitelka školy

 
Plán na školní rok 2019 - 2020

Nástup učitelů, organizační porada

28.08.2019 v 09.00 hodin

Zahájení školního roku

02.09.2019 v 09.00 hodin

Ukončení 1. pololetí

30.01.2020

Ukončení 2. pololetí

30.06.2020

 

 

Prázdniny

Podzimní, Ředitelské volno

29.10.2019 a 30.10.2019 a 31.10.-01.11.2019

Vánoční

23.12.2019 – 03.01.2020

Pololetní

31.01.2020

Jarní

24.02.2020 – 01.03.2020

Velikonoční

09.04.2020

Hlavní

01.07.2020 – 31.08.2020

 

 

Pedagogické rady

Zahajovací

29.08.2019 v 09:00

Čtvrtletní (denní i dálkové studium)

19.11.2019

Pololetní (denní i dálkové studium)

21.01.2020

Čtvrtletní (denní i dálkové studium)

31.03.2020

Závěrečná pro maturitní ročníky

21.04.2020

Závěrečná (denní i dálkové studium)

23.06.2020

 

 

Přijímací řízení – 1. kolo

Přijímací řízení s talentovou zkouškou

13.01.2020, 20.01.2020 27.01.2020

Přijímací řízení
jednotná zkouška se koná v prvním kole přijímacího řízení ve dnech 14.04 a 15.04.2020

 

 

Třídní schůzky

 

19.11.2019,  v 16:30

 

31.03.2020,  v 16:30

Dny otevřených dveří

 

05.11.2019, 03.12.2019

od 13:30 do 15.00 hodin

 

14.01.2020, 11.02.2020,10.03.2020

od 13:30 do 15.00 hodin

Maturitní zkoušky – podzimní zkušební období

Soubor odborných předmětů

GD 26.08.-11.09.2019, ostatní 06.09.2019

Ústní maturitní zkouška

09. - 13.09.2019

Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky dle určení MŠMT ČR

02.09.2019 – 06.09.2019

 

 

Ostatní předpokládané akce

Maturitní ples

13.12.2019

Lyžařský výcvikový kurz, odborná praxe studentů

Odborná praxe studentů

18.05.2020 – 22.05.2020

Maturitní zkoušky

Soubor odborných předmětů

EKO, CR - 02.04. 2020
IT - 03.04.2020
GD – 01.04.2020 – 21.04.2020

 

Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky dle určení MŠMT ČR

dle termínu MŠMT

Ústní maturitní zkouška

18.05.2020 – 27.05.2020

 

V Praze dne 24.06.2019

Mgr. Pavína Ječmínková

ředitelka školy