Soukromá střední škola  a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o.

Chabařovická 1125/4, 182 00 Praha 8, tel. +420 281 863 044, +420 733 123 588

1.KŠPA - MERCEDES mezi soukromými školami!

Home historie školy Principy školy
Principy školy

Základní myšlenkou při vzniku školy byla potřeba přizpůsobit výuku co nejvíce praxi.

Toho se snažíme dosáhnout uplatňováním zvolených principů, které od nás přebraly i některé další nově vznikající konkurenční školy. Naši studenti se pravidelně zapojují do mezinárodních projektů, účastní se soutěží, školy vzájemně úzce spolupracují a dodržují stejnou koncepci.

Principy školy:

  • Studentům musí být vždy jasný význam učiva pro budoucí povolání. Každá vyučovací hodina je proto účelně vedena. Otázka "proč" musí být vždy zodpovězena.
  • Studentům by se mělo v naší škole líbit. Pokud do školy chodí neradi, nepodávají odpovídající výkon.
  • Autorita pedagoga v naší škole není založena na základě síly, ale na bázi jeho znalostí a zkušeností.
  • Student je dialogu partnerem.
  • Výuka je založena na řešení reálných problémů. Každý reálný problém není problémem pouze daného tématu v jednotlivém předmětu, ale zahrnuje znalosti z více předmětů, na jeho řešení je proto třeba užít aktivní znalosti a vlastní rozum. Pro zvýšení praktických znalosti studentů i rozvoj jejich kreativity se proto osvědčila simulace reálných problémů ve školních podmínkách.
  • Nezbytnou součástí přípravy studentů na budoucí povolání je i výchova k serióznímu vystupování a jednání na určité společenské úrovni. To vyžaduje soustavnou pozornost všech pedagogů.
  • Během studia je v jednotlivých předmětech zdůrazněno učivo, které připravuje pro praktickou profesní dráhu. Odborné podměty jako ekonomie, účetnictví, právo vyučují odborníci se zkušenostmi z praxe