Soukromá střední škola  a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o.

Chabařovická 1125/4, 182 00 Praha 8, tel. +420 281 863 044, +420 733 123 588

1.KŠPA - MERCEDES mezi soukromými školami!

Home Maturitní zkouška
Státní maturita šk.rok 2019 /20

Maturitní zkouška

Soukromá střední škola a základní škola (1. KŠPA) Praha s. r. o.

od školního roku 2019/2020

čtyřleté denní studium a pětileté dálkové studium

Obor: Ekonomika a podnikání 63-41-M/01

Zaměření: podnikání – denní a dálkové studium

Zaměření: sportovní management – denní studium

 

1. Povinná zkouška – český jazyk (komplexní zkouška)

 

2. Povinná zkouška – cizí jazyk (komplexní zkouška) nebo matematika

Nepovinná zkouška:

cizí jazyk nebo matematika

 

1. Povinná profilová zkouška: praktická zkouška (soubor odborných předmětů)

zaměření podnikání: účetnictví, ekonomická cvičení

zaměření sportovní management: účetnictví, ekonomika

2. Povinná profilová zkouška: ekonomicko-právní základ

 

3. Povinná profilová zkouška: účetnictví nebo výpočetní technika – možnost volby

 

Nepovinná profilová zkouška:

účetnictví, výpočetní technika – možnost volby

Žák nemůže konat nepovinnou profilovou zkoušku z téhož předmětu, z něhož koná povinnou profilovou zkoušku.

 

01.09.2019

Mgr. Pavlína Ječmínková

ředitelka školyMaturitní zkouška

Soukromá střední škola a základní škola (1. KŠPA) Praha s. r. o.

od školního roku 2019/2020

tříleté nástavbové studium při zaměstnání

 

1. Povinná zkouška – český jazyk (komplexní zkouška)

 

2. Povinná zkouška – cizí jazyk (komplexní zkouška) nebo matematika

 

Nepovinná zkouška:

další cizí jazyk, matematika

 

1. Povinná profilová zkouška: praktická zkouška (soubor odborných předmětů): účetnictví, ekonomická cvičení

 

2. Povinná profilová zkouška: ekonomicko-právní základ

 

3. Povinná profilová zkouška: účetnictví nebo výpočetní technika – možnost volby

 

Nepovinná profilová zkouška:

účetnictví, výpočetní technika – možnost volby

Žák nemůže konat nepovinnou profilovou zkoušku z téhož předmětu, z něhož koná povinnou profilovou zkoušku.

 

 

01.09.2019

Mgr. Pavlína Ječmínková

ředitelka školy

 Maturitní zkouška

Soukromá střední škola a základní škola (1. KŠPA) Praha s. r. o.

od školního roku 2019/2020

čtyřleté denní studium

pětileté dálkové studium

Obor: Cestovní ruch 65-42-M/02

 

 

1. Povinná zkouška – český jazyk (komplexní zkouška)

 

2. Povinná zkouška – cizí jazyk (komplexní zkouška) nebo matematika

 

Nepovinná zkouška:

další cizí jazyk, matematika

 

1. Povinná profilová zkouška: praktická zkouška (soubor odborných předmětů): odborné předměty a ekonomika

 

2. Povinná profilová zkouška: technika služeb cestovního ruchu

 

3. Povinná profilová zkouška: ekonomicko právní základ

 

Nepovinná profilová zkouška:

marketing cestovního ruchu

Žák nemůže konat nepovinnou profilovou zkoušku z téhož předmětu, z něhož koná povinnou profilovou zkoušku.

 

01.09.2019

Mgr. Pavlína Ječmínková

ředitelka školy

 Maturitní zkouška

Soukromá střední škola a základní škola (1. KŠPA) Praha s. r. o.

od školního roku 2019/2020

čtyřleté denní studium

pětileté dálkové studium

Obor: Informační technologie 18-20-M/01

 

1. Povinná zkouška – český jazyk (komplexní zkouška)

2. Povinná zkouška – cizí jazyk (komplexní zkouška) nebo matematika

 

Nepovinná zkouška:

další cizí jazyk, matematika

 

 

1. Povinná profilová zkouška: praktická zkouška (soubor odborných předmětů): kombinace profilujících předmětů

 

2. Povinná profilová zkouška: počítačová grafika

 

3. Povinná profilová zkouška: prostředky informačních technologií

 

 

Nepovinná profilová zkouška:

tvorba www stránek

Žák nemůže konat nepovinnou profilovou zkoušku z téhož předmětu, z něhož koná povinnou profilovou zkoušku.

 

 

01.09.2019

Mgr. Pavlína Ječmínková

ředitelka školy

 

 


 

Maturitní zkouška

Soukromá střední škola a základní škola (1. KŠPA) Praha s. r. o.

od školního roku 2019/2020

čtyřleté denní studium

Obor: Grafický design 82-41-M/05

 

 

1. Povinná zkouška – český jazyk (komplexní zkouška)

 

2. Povinná zkouška – cizí jazyk (komplexní zkouška) nebo matematika

 

Nepovinná zkouška:

další cizí jazyk, matematika

 

 

1. Povinná profilová zkouška: praktická zkouška (soubor odborných předmětů): Kombinace informační a komunikační technologie,

vzdělávání v umělecko-historické, výtvarné, technologické

a technické přípravě a návrhové a realizační tvorbě

 

2. Povinná profilová zkouška: Dějiny kultury

 

3. Povinná profilová zkouška: Grafický design, zahrnuje obsahové okruhy:

Umělecko-historická a výtvarná příprava

Technologická a technická příprava

 

Nepovinná profilová zkouška:

Výpočetní technika

Žák nemůže konat nepovinnou profilovou zkoušku z téhož předmětu, z něhož koná povinnou profilovou zkoušku.

 

01.09.2019

Mgr. Pavlína Ječmínková

ředitelka školy

Okruhy 2019 - 2020Školní seznam literárních děl 2019/20

Jako podklad pro maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury je k dispozici seznam literatury

Seznam je společný pro všechny formy studia ke stažení ZDE formát PDF

Tabulka pro vyplnění seznamu četby - soubor (MS Word) nebo PDF (opraveno)

Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu zasztoupena próza,  poezie, drama. Smí obsahovat max. dvě díla od jednoho autora.