Soukromá střední škola  a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o.

 

1.KŠPA - MERCEDES mezi soukromými školami!

Home Maturitní zkouška
Státní maturita šk.rok 2016 - 2017

Maturitní zkouška

Soukromá střední škola a základní škola (1. KŠPA) Praha s. r. o.

 

od školního roku 2016/2017

čtyřleté denní studium

pětileté dálkové studium

Obor: Ekonomika a podnikání 63-41-M/01

Zaměření: podnikání – denní a dálkové studium

Zaměření: reklamní výtvarnictví – denní studium

 

1. Povinná zkouška – český jazyk (komplexní zkouška)

 

2. Povinná zkouška – cizí jazyk (komplexní zkouška) nebo matematika

Nepovinná zkouška:

cizí jazyk nebo matematika

 

1. Povinná profilová zkouška:     praktická zkouška (soubor odborných předmětů)

zaměření podnikání: účetnictví, ekonomická cvičení

zaměření reklamní výtvarnictví: účetnictví, kombinace výpočetní techniky a počítačové grafiky

2. Povinná profilová zkouška:     ekonomicko-právní základ

 

Nepovinná profilová zkouška:

účetnictví, výpočetní technika – možnost volby

Žák nemůže konat nepovinnou profilovou zkoušku z téhož předmětu, z něhož koná povinnou profilovou zkoušku.

 

06.06.2016

Mgr. Pavlína Ječmínková

ředitelka školyMaturitní zkouška

 

Soukromá střední škola a základní škola (1. KŠPA) Praha s. r. o.

 

od školního roku 2016/2017

dvouleté denní nástavbové studium

tříleté nástavbové studium při zaměstnání

 

 

1. Povinná zkouška – český jazyk (komplexní zkouška)

 

2. Povinná zkouška – cizí jazyk (komplexní zkouška) nebo matematika

 

Nepovinná zkouška:

další cizí jazyk, matematika

 

1. Povinná profilová zkouška:    praktická zkouška (soubor odborných předmětů):        účetnictví, ekonomická cvičení

 

2. Povinná profilová zkouška:    ekonomicko-právní základ

 

Nepovinná profilová zkouška:

účetnictví, výpočetní technika – možnost volby

Žák nemůže konat nepovinnou profilovou zkoušku z téhož předmětu, z něhož koná povinnou profilovou zkoušku.

 

06.06.2016

Mgr. Pavlína Ječmínková

ředitelka školy

  

Maturitní zkouška

 

Soukromá střední škola a základní škola (1. KŠPA) Praha s. r. o.

 

od školního roku 2016/2017

čtyřleté denní studium

pětileté dálkové studium

Obor: Cestovní ruch 65-42-M/02

 

 

 

1. Povinná zkouška – český jazyk (komplexní zkouška)

 

2. Povinná zkouška – cizí jazyk (komplexní zkouška) nebo matematika

 

Nepovinná zkouška:

další cizí jazyk, matematika

 

 

 

1. Povinná profilová zkouška:    praktická zkouška (soubor odborných předmětů):        odborné předměty a ekonomika

 

2. Povinná profilová zkouška:    technika služeb cestovního ruchu

 

 

Nepovinná profilová zkouška:

Ekonomicko-právní základ

Žák nemůže konat nepovinnou profilovou zkoušku z téhož předmětu, z něhož koná povinnou profilovou zkoušku.

 

 

06.06.2016

Mgr. Pavlína Ječmínková

ředitelka školy

 


 

Maturitní zkouška

 

Soukromá střední škola a základní škola (1. KŠPA) Praha s. r. o.

 

od školního roku 2016/2017

čtyřleté denní studium

pětileté dálkové studium

Obor: Informační technologie 18-20-M/01

 

 

1. Povinná zkouška – český jazyk (komplexní zkouška)

 

2. Povinná zkouška – cizí jazyk (komplexní zkouška) nebo matematika

 

Nepovinná zkouška:

další cizí jazyk, matematika

 

 

1. Povinná profilová zkouška:    praktická zkouška (soubor odborných předmětů):        kombinace profilujících předmětů

 

2. Povinná profilová zkouška:    aplikace informačních technologií

 

 

Nepovinná profilová zkouška:

Počítačová grafika nebo prostředky informačních technologií

Žák nemůže konat nepovinnou profilovou zkoušku z téhož předmětu, z něhož koná povinnou profilovou zkoušku.

 

06.06.2016

Mgr. Pavlína Ječmínková

ředitelka školyŠkolní seznam literárních děl 2016/17 PDF Tisk

Jako podklad pro maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury je k dispozici seznam literatury

Seznam je společný pro všechny formy studia ke stažení ZDE formát PDF - změna dne 8.2.2016

Tabulka pro vyplnění seznamu četby - soubor ve formátu doc - MS Word

Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu zasztoupena próza,  poezie, drama. Smí obsahovat max. dvě díla od jednoho autora.