Soukromá střední škola  a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o.

Chabařovická 1125/4, 182 00 Praha 8, tel. +420 281 863 044

1.KŠPA - MERCEDES mezi soukromými školami!

Home plány měsíční, roční
Plány školy
Plán na školní rok 2018 - 2019

Nástup učitelů, organizační porada

29.08.2018 v 09.00 hodin

Zahájení školního roku

03.09.2018 v 09.00 hodin

Ukončení 1. pololetí

31.01.2019

Ukončení 2. pololetí

28.06.2018

 

 

Prázdniny

Podzimní, Ředitelské volno

29.10.2018 a 30.10.2018 a 31.10.-02.11.2018

Vánoční

22.12.2018 – 02.01.2019

Pololetní

01.02.2019

Jarní

18.02.2019 – 24.02.2019

Velikonoční

18.04.2019

Hlavní

29.06.2019 – 01.09.2019

 

 

Pedagogické rady

Zahajovací

29.08.2018 v 09:00

Čtvrtletní (denní i dálkové studium)

20.11.2018

Pololetní (denní i dálkové studium)

22.01.2019

Čtvrtletní (denní i dálkové studium)

09.04.2019

Závěrečná pro maturitní ročníky

23.04.2019

Závěrečná (denní i dálkové studium)

24.06.2019

 

 

Přijímací řízení – 1. kolo

Přijímací řízení s talentovou zkouškou

07.01.2019, 09.01.2019 14.01.2019

Přijímací řízení
jednotná zkouška se koná v prvním kole přijímacího řízení ve dnech 12.04. a 15.04.2019

 

 

Třídní schůzky

 

20.11.2018,  v 16:30

 

09.04.2019,  v 16:30

Dny otevřených dveří

 

09.10.2018, 13.11.2018, 04.12.2018

od 13:30 do 15.00 hodin

 

08.01.2019, 05.02.2019,12.03.2019

od 13:30 do 15.00 hodin

Maturitní zkoušky – podzimní zkušební období

Soubor odborných předmětů

GD 20.08.-30.08.2018, ostatní 06.09.2018

Ústní maturitní zkouška

13. a 14.09.2018

Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky dle určení MŠMT ČR

03.09.2018 – 07.09.2018

 

 

Ostatní předpokládané akce

Maturitní ples

04.01.2019

Lyžařský výcvikový kurz, odborná praxe studentů

Odborná praxe studentů

20.05.2019 – 24.05.2019

Maturitní zkoušky

Soubor odborných předmětů

EKO, CR - 04.04. 2019
IT - 05.04.2019
GD – 01.04.2019 – 16.04.2019

 

Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky dle určení MŠMT ČR

02.-10.05.2019
písemná práce z českého jazyka 10.-11.04.2019

Ústní maturitní zkouška

20.05.2019 – 24.05.2019

 

V Praze dne 24.06.2018

Mgr. Pavína Ječmínková

ředitelka školy