Soukromá střední škola  a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o.

Chabařovická 1125/4, 182 00 Praha 8, tel. +420 281 863 044, +420 733 123 588

1.KŠPA - MERCEDES mezi soukromými školami!

Home plány měsíční, roční Měsíční plán Termíny na červen 2020
Termíny na červen 2020

01.06. - 02.06.

 • Didaktické testy společné části maturitní zkoušky

 

08.06.

 • Jednotná přijímací zkouška

 

09.06.

 • Příprava učeben na ústní maturitní zkoušku (Mgr. Janoš, Mgr. Zajíc, Mgr. Ryparová, Ing. Kalitová, Mgr. Hrstková)

 

10. – 16 .06.

 • Ústní maturitní zkouška

 

18.06.

 • 9:00 Přijímací řízení

 

22.06.

 • Uzavření klasifikace tříd, všichni vyučující zapíší známky do Bakaláře
 • Třídní učitelé zkontrolují platbu školného

 

23.06.

 • 12:00 závěrečná pedagogická rada
 • náhradní termín JPZ
 • Vydání maturitního vysvědčení v učebně 306
 • 09:00 4.AE, 4.AC
 • 09:30 4.AI
 • 10:00 4.AG
 • 10:30 dálkové studium

 

24.06.

 • 2. kolo přijímacího řízení

 

25. 06.

 • Úklid a vyklizení šatních skříněk
 • Třídní učitelé předají uklizenou kmenovou třídu ředitelce školy
 • Třídní učitelé předají pedagogickou dokumentaci RNDr. Zuzaňákovi
 • Tisk vysvědčení (Ing. Listopad)

 

26.06.

 • 9:00 předání vysvědčení (výpisů s termíny dodatečných a opravných zkoušek)
 • Všichni učitelé si vyklidí stoly a odnesou si své osobní věci
 • Odevzdání výkazů odučených hodin

 

Do 25.07.

 • Přihlášky k podzimnímu termínu maturitní zkoušky

 

15. 05. 2020

Mgr. Pavlína Ječmínková

ředitelka školy