Soukromá střední škola  a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o.

 

1.KŠPA - MERCEDES mezi soukromými školami!

Home Plány školy
Plány školy


Plán na školní rok 2017 - 2018 PDF Tisk

Nástup učitelů, organizační porada

30.08.2017 v 09.00 hodin

Zahájení školního roku

04.09.2017 v 09.00 hodin

Ukončení 1. pololetí

31.01.2018

Ukončení 2. pololetí

29.06.2018

 

 

Prázdniny

Podzimní, Ředitelské volno

26.10.2017 a 27.10.2017, 23. – 25.10.2017

Vánoční

23.12.2017 – 02.01.2018

Pololetní

02.02.2018

Jarní

12.02.2018 – 18.02.2018

Velikonoční

29.03. a 30.03.2018

Hlavní

02.07.2018 – 31.08.2018

 

 

Pedagogické rady

Zahajovací

30.08.2017 v 09:00

Čtvrtletní (denní i dálkové studium)

07.11.2017

Pololetní (denní i dálkové studium)

23.01.2018

Čtvrtletní (denní i dálkové studium)

03.04.2018

Závěrečná pro maturitní ročníky

18.04.2018

Závěrečná (denní i dálkové studium)

19.06.2018

 

 

Přijímací řízení – 1. kolo

Přijímací řízení s talentovou zkouškou

08.01.2018, 10.01.2018, 15.01.2018

Přijímací řízení
jednotná zkouška se koná v prvním kole přijímacího řízení, které stanoví MŠMT do ???

 

 

Třídní schůzky

 

07.11.2017,  v 18:00

 

03.04.2018,  v 18:00

Dny otevřených dveří

 

10.10.2017, 14.11.2017, 12.12.2017

od 14.00 do 15.30 hodin

 

09.01.2018, 06.02.2018, 13.03.2018

od 14.00 do 15.30 hodin

Maturitní zkoušky – podzimní zkušební období

Soubor odborných předmětů

11.09.2017

Ústní maturitní zkouška

14. a 15.09.2017

Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky dle určení MŠMT ČR

04.09.2017 – 08.09.2017

 

 

Ostatní předpokládané akce

Maturitní ples

05.01.2018

Lyžařský výcvikový kurz, odborná praxe studentů

Odborná praxe studentů

14.05.2017 – 25.05.2017

Maturitní zkoušky

Soubor odborných předmětů

EKO, CR - 05.04. 2017
IT - 06.04.2018
GD – 02.04.2018 – 13.04.2018

 

Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky dle určení MŠMT ČR

02.05.2018 – 09.05.2018
písemná práce z českého jazyka 11.04.2018

Ústní maturitní zkouška

16.05.2018 – 22.05.2018

 

V Praze dne 30.07.2017

Mgr. Pavína Ječmínková

ředitelka školy

 
Termíny na září 2017 PDF Tisk

04.09.

 • 9:00  zahájení školního roku

 

05.09.

 • 9:00  Třídnické hodiny
  (Třídní učitelé přinesou hromadně k podpisu do sekretariátu potvrzení o studiu)

 

06.09. Adaptační kurz 1.AG (Ing. Putnová)

07.09. Adaptační kurz 1.AI (Ing. Listopad)

08.09. Adaptační kurz 1.AC+1.AE  (Mgr. Hrstková)

11.09.

 • 8:00  praktická maturitní zkouška

 

 

14. – 15.09.

 • Ústní maturitní zkouška

14.09.

 • Exkurze Konopiště 1.AI, 1.AG, 1.AE, 1.AC (organizují  Ing. Listopad, Ing. Putnová)
 • Exkurze 2.AG, 3.AG, 4.AG (organizuje MgA. Oxana Herodesová)

 

15.09.

 • 10:00 kino Atlas (Mgr. Mrvová, Mgr. Pospíšil, Mgr. Koláček, Mgr. Matkovič)

29.09.

 • Třídní učitelé odevzdají hlavní stránku třídní knihy k podpisu
 • Třídní učitelé odevzdají potvrzené a podepsané žádosti o uvolnění z TEV
 • Třídní učitelé zkontrolují školné a odevzdají seznam žáků, kteří nezaplatili
 • Třídní učitelé odevzdají seznam žáků, kteří nevykonali opravné zkoušky
 • Třídní učitelé odevzdají seznam žáků, kteří neodevzdali vysvědčení z 9. třídy
 • Třídní učitelé zkontrolují a doplní pedagogickou dokumentací žáků

30.09.

 • Kontrola třídních knih
 • Třídní výkazy doplněné o dodatečné zkoušky a připravené k tisku
 • Odevzdání výkazů odučených hodin

 

18.07.2017

Mgr. Pavlína Ječmínková

ředitelka školy