Soukromá střední škola  a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o.

 

1.KŠPA - MERCEDES mezi soukromými školami!

Home Plány školy
Plány školy


Termíny na prosinec 2017 PDF Tisk

01.12.

 • Nejzazší termín pro podání přihlášek k maturitní zkoušce
 • Poznávací zájezd do Drážďan (organizují Mgr. Hrstková,  Mgr. Prokelová)

05.12.

 • 14:00 Den otevřených dveří (organizuje Ing. Kubový, Mgr. Hrstková, MgA. Herodesová, Mgr. Ryparová, Mgr. Janoš)
 • Mikulášská besídka  ZŠ  organizuje  Mgr. Janoš, Mgr. Koláček

 

7.12.

 • Přednáška - dopravní nehody MP pro 3. ročníky, organizuje Mgr. Hrstková

 

12.12.

 • 13:00  vánoční oběd se zřizovatelkou a jednatelem školy – restaurace Lapák

 

14.12.

 

 • 9:00 vánoční fotbalový turnaj (organizují Mgr. Batelka, Mgr. Palatý, Mgr. Štrupl, Mgr. Turek, Mgr. Mrvová, Ing. Möhwald)

 

15.12.

 • Vánoční soutěž (o nejhezčí adventní výzdobu třídy, o nejlepší cukroví)

 

18.12.

Nácvik čtvrtých ročníků na maturitní ples

 

19.12.

 • Nácvik prvních ročníků na maturitní ples

 

20.,21.,22.12.

 • Třídní akce zaměřené na advent s třídními učiteli, plán akcí odevzdají TU RNDr. Zuzaňákovi

20.12.

 

 • Kontrola třídních knih
 • Doplněná pedagogická dokumentace
 • Odevzdání výkazů odučených hodin

 

 

14. 11. 2017

Mgr. Pavlína Ječmínková

ředitelka školy

 

 
Plán na školní rok 2017 - 2018 PDF Tisk

Nástup učitelů, organizační porada

30.08.2017 v 09.00 hodin

Zahájení školního roku

04.09.2017 v 09.00 hodin

Ukončení 1. pololetí

31.01.2018

Ukončení 2. pololetí

29.06.2018

 

 

Prázdniny

Podzimní, Ředitelské volno

26.10.2017 a 27.10.2017, 23. – 25.10.2017

Vánoční

23.12.2017 – 02.01.2018

Pololetní

02.02.2018

Jarní

12.02.2018 – 18.02.2018

Velikonoční

29.03. a 30.03.2018

Hlavní

02.07.2018 – 31.08.2018

 

 

Pedagogické rady

Zahajovací

30.08.2017 v 09:00

Čtvrtletní (denní i dálkové studium)

07.11.2017

Pololetní (denní i dálkové studium)

23.01.2018

Čtvrtletní (denní i dálkové studium)

03.04.2018

Závěrečná pro maturitní ročníky

18.04.2018

Závěrečná (denní i dálkové studium)

19.06.2018

 

 

Přijímací řízení – 1. kolo

Přijímací řízení s talentovou zkouškou

08.01.2018, 10.01.2018, 15.01.2018

Přijímací řízení
jednotná zkouška se koná v prvním kole přijímacího řízení ve dnech 12.04. a 16.04.2018

 

 

Třídní schůzky

 

07.11.2017,  v 18:00

 

03.04.2018,  v 18:00

Dny otevřených dveří

 

10.10.2017, 14.11.2017, 05.12.2017

od 14.00 hodin

 

09.01.2018, 06.02.2018, 13.03.2018

od 14.00 hodin

Maturitní zkoušky – podzimní zkušební období

Soubor odborných předmětů

11.09.2017

Ústní maturitní zkouška

14. a 15.09.2017

Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky dle určení MŠMT ČR

04.09.2017 – 08.09.2017

 

 

Ostatní předpokládané akce

Maturitní ples

05.01.2018

Lyžařský výcvikový kurz, odborná praxe studentů

Odborná praxe studentů

14.05.2018 – 25.05.2018

Maturitní zkoušky

Soubor odborných předmětů

EKO, CR - 05.04. 2018
IT - 06.04.2018
GD – 02.04.2018 – 13.04.2018

 

Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky dle určení MŠMT ČR

02.05.2018 – 09.05.2018
písemná práce z českého jazyka 11.04.2018

Ústní maturitní zkouška

16.05.2018 – 22.05.2018

 

V Praze dne 30.07.2017

Mgr. Pavína Ječmínková

ředitelka školy