Soukromá střední škola  a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o.

Chabařovická 1125/4, 182 00 Praha 8, tel. +420 281 863 044

1.KŠPA - MERCEDES mezi soukromými školami!

Home plány měsíční, roční
Plány školy
Termíny na červen 2018

18.06.

 • Uzavření klasifikace tříd, všichni vyučující zapíší známky do Bakaláře
 • Třídní učitelé zkontrolují platbu školného

 

19.06.

 • 12:00 závěrečná pedagogická rada

 

 

 

25. – 28.06

 • Úklid a vyklizení kmenových tříd
 • Vyklizení šatních skříněk
 • Školní akce, výlety s třídními učiteli

 

 

26.06.

 • Třídní učitelé předají uklizenou kmenovou třídu ředitelce školy
 • Třídní učitelé předají pedagogickou dokumentaci RNDr. Zuzaňákovi
 • Tisk vysvědčení (Ing. Listopad, Mgr. Nedbal)

29.06.

 • 9:00 předání vysvědčení (výpisů s termíny dodatečných a opravných zkoušek)
 • Všichni učitelé si vyklidí stoly a odnesou si své osobní věci
 • Odevzdání výkazů odučených hodin

 

10.05.2018

Mgr. Pavlína Ječmínková

ředitelka školy

 

 
Plán na školní rok 2017 - 2018

Nástup učitelů, organizační porada

30.08.2017 v 09.00 hodin

Zahájení školního roku

04.09.2017 v 09.00 hodin

Ukončení 1. pololetí

31.01.2018

Ukončení 2. pololetí

29.06.2018

 

 

Prázdniny

Podzimní, Ředitelské volno

26.10.2017 a 27.10.2017, 23. – 25.10.2017

Vánoční

23.12.2017 – 02.01.2018

Pololetní

02.02.2018

Jarní

12.02.2018 – 18.02.2018

Velikonoční

29.03. a 30.03.2018

Hlavní

02.07.2018 – 31.08.2018

 

 

Pedagogické rady

Zahajovací

30.08.2017 v 09:00

Čtvrtletní (denní i dálkové studium)

07.11.2017

Pololetní (denní i dálkové studium)

23.01.2018

Čtvrtletní (denní i dálkové studium)

03.04.2018

Závěrečná pro maturitní ročníky

18.04.2018

Závěrečná (denní i dálkové studium)

19.06.2018

 

 

Přijímací řízení – 1. kolo

Přijímací řízení s talentovou zkouškou

08.01.2018, 10.01.2018

Přijímací řízení
jednotná zkouška se koná v prvním kole přijímacího řízení ve dnech 12.04. a 16.04.2018

 

 

Třídní schůzky

 

07.11.2017,  v 16:30

 

03.04.2018,  v 16:30

Dny otevřených dveří

 

10.10.2017, 14.11.2017, 05.12.2017

od 14.00 hodin

 

09.01.2018, 06.02.2018, 13.03.2018

od 14.00 hodin

Maturitní zkoušky – podzimní zkušební období

Soubor odborných předmětů

11.09.2017

Ústní maturitní zkouška

14. a 15.09.2017

Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky dle určení MŠMT ČR

04.09.2017 – 08.09.2017

 

 

Ostatní předpokládané akce

Maturitní ples

05.01.2018

Lyžařský výcvikový kurz, odborná praxe studentů

Odborná praxe studentů

14.05.2018 – 25.05.2018

Maturitní zkoušky

Soubor odborných předmětů

EKO, CR - 05.04. 2018
IT - 06.04.2018
GD – 03.04.2018 – 16.04.2018

 

Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky dle určení MŠMT ČR

02.05.2018 – 09.05.2018
písemná práce z českého jazyka 11.04.2018

Ústní maturitní zkouška

16.05.2018 – 22.05.2018

 

V Praze dne 30.07.2017, upraveno 17.01.2018

Mgr. Pavína Ječmínková

ředitelka školy