Soukromá střední škola  a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o.

Chabařovická 1125/4, 182 00 Praha 8, tel. +420 281 863 044, +420 733 123 588

1.KŠPA - MERCEDES mezi soukromými školami!

Home studijní obory dálkové Informační technologie 18-20-M/01 dálkové studium
Informační technologie 18-20-M/01 dálkové studium

Školní vzdělávací program: Dokument k nahlédnutí ve škole

Pro koho určeno: pro absolventy základní školy
Druh studia: dálkové

Délka studia: 5 let


Vyučovací jazyk: český

Vyučované jazyky: anglický, německý, ruský

Vyučovací předměty:

18-20-M/01 Učební plán
Soubor PDF

Pozn. - některé předměty se učí pouze v určitých ročnících


Forma přijímací zkoušky: - státní přijímací zkoušeky viz SOUBOR PDF
- podmínkou pro přijetí je ukončené základní vzdělání

Forma závěrečné zkoušky: písemná a ústní

Typ dokladu o ukončení: maturitní vysvědčení

Maturitní předměty: viz maturity

Počet otevíraných tříd: - 2x

Datum přijímacího řízení: 1.termín je vyhlašován na titulní stránce

Roční výše školného: (ve 2 splátkách)

Termín přihlášek: 1.březen aktuálního školního roku