Soukromá střední škola  a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o.

Chabařovická 1125/4, 182 00 Praha 8, tel. +420 281 863 044

1.KŠPA - MERCEDES mezi soukromými školami!

Home studijní obory nástavbové denní studium Podnikání 64–41–L/51 - denní nástavbové studium
Podnikání 64–41–L/51 - denní nástavbové studium

Pro koho určeno: pro absolventy SOU

Druh studia: nástavbová denní

Délka studia: 2 roky


Vyučovací jazyk: český

Vyučované jazyky: anglický, německý nebo ruský

Vyučovací předměty:
64–41–L/51 Učební plán
Soubor PDF

Pozn. - některé předměty se učí pouze v určitých ročnících

Forma přijímací zkoušky: - státní přijímací zkoušeky viz SOUBOR PDF
- podmínkou pro přijetí je úspěšné absolvování tříletého SOU

Forma závěrečné zkoušky: písemná a ústní

Typ dokladu o ukončení: maturitní vysvědčení

Maturitní předměty: viz maturity na úvodní straně

Počet otevíraných tříd: - 2x

Datum přijímacího řízení: První termín: je vyhlašován na titulní stránce

Roční výše školného: (ve 2 splátkách)

Termín přihlášek: 15.března aktuálního školního roku