Soukromá střední škola  a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o.

Chabařovická 1125/4, 182 00 Praha 8, tel. +420 281 863 044, +420 733 123 588

1.KŠPA - MERCEDES mezi soukromými školami!

Home studijní obory denní studium Grafický design 82–41–M/05 - denní studium
Grafický design 82–41–M/05 - denní studium

Školní vzdělávací program: Dokument k nahlédnutí ve školei

Zaměření:
Pro koho určeno: pro absolventy základní školy
Druh studia: denní

Délka studia: 4 roky


Vyučovací jazyk: český

Vyučované jazyky: anglický, německý, ruský

82–41–M/05 Učební plán
Soubor PDF

Pozn. - některé předměty se učí pouze v určitých ročnících
Forma přijímací zkoušky: - bez státní přijímací zkoušeky viz SOUBOR PDF
- podmínkou pro přijetí je ukončené základní vzdělání

Forma závěrečné zkoušky: písemná a ústní

Typ dokladu o ukončení: maturitní vysvědčení

Maturitní předměty: viz maturity

Počet otevíraných tříd: - 2x

Datum přijímacího řízení: 1.termín je vyhlašován na titulní stránce

Roční výše školného: (ve 2 splátkách)

Termín přihlášek: 30.listopadu aktuálního školního roku