Soukromá střední škola  a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o.

Chabařovická 1125/4, 182 00 Praha 8, tel. +420 281 863 044, +420 733 123 588

1.KŠPA - MERCEDES mezi soukromými školami!

Home studijní obory denní studium Ekonomika a podnikání 63–41–M/01 - denní studium
Ekonomika a podnikání 63–41–M/01 - denní studium

Školní vzdělávací program: Dokument k nahlédnutí ve škole

Zaměření: Podnikání
Pro koho určeno: pro absolventy základní školy
Druh studia: denní

Délka studia:4 roky Vyučovací jazyk: český


Vyučované jazyky: anglický, německý, ruský 

Učební plány:

Obor 63–41–M/01 denní studium Učební plány
Pro zaměření "Podnikání" Soubor PDF
Pro zaměření "Sportovní management" Soubor PDF

Pozn. - některé předměty se učí  pouze v určitých ročnících


Forma přijímací zkoušky: - státní přijímací zkoušeky viz SOUBOR PDF
- podmínkou pro přijetí je ukončené základní vzdělání

Forma závěrečné zkoušky: písemná a ústní

Typ dokladu o ukončení: maturitní vysvědčení

Maturitní předměty: viz maturity 

Počet otevíraných tříd: - 2x

Datum přijímacího řízení: 1.termín je vyhlašován na titulní stránce 

Roční výše školného: (ve 2 splátkách)

Termín přihlášek: 1.březen aktuálního škoního roku