Soukromá střední škola  a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o.

Chabařovická 1125/4, 182 00 Praha 8, tel. +420 281 863 044

1.KŠPA - MERCEDES mezi soukromými školami!

Home přijímací řízení 2019-20
Termíny a kriteria přijímacího řízení

Pro nový školní rok jsou vypsány následující termíny:

Přihlášky grafický design

do 30. 11. 2018

Přihlášky 4-leté krom grafického designu

do 1. 3. 2019

Jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky

krom grafického designu

1.termín 12.04.2019
2.termín 15.04.2019
Náhradní termíny
1.termín 13.05.2019
2.termín 14.05.2019

Obor grafický design
Přijímací řízení s talentovou zkouškou se koná
1.kolo 07.01.2019
náhradní termín 09.01.2019
2.kolo 14.01.2019

ke zkoušce si zájemci přinesou 5 vlastních uměleckých děl

 

Kriteria přijímacího řízení soubor PDF



Přijímací řízení 2019

Přijímací řízení

1.kolo přijímacího řízení s povinnou JPZ (jednotnou přijímací zkouškou)

Přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky pro 1. termín se koná:

12.04.2019
v 08:30 hodin – matematika
10:50 hodin – český jazyk

Přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky pro 2. termín se koná:

15.04.2019
v 08:30 hodin – matematika
10:50 hodin – český jazyk

 

2.kolo přijímacího řízení bez JPZ (jednotné přijímací zkoušky)

24.04.2019
v 09:00 hodin

 

3.kolo přijímacího řízení bez JPZ (jednotné přijímací zkoušky)

06.05.2019
v 09:00 hodin

 

 

Týká se těch, kteří konali 1.kolo přijímacího řízení s povinnou JPZ:

07.05.2019
v 09:00 hodin – cestovní ruch
10:00 hodin – ekonomika a podnikání
11:00 hodin – informační technologie

- Zákonní zástupci se dostaví do školy k sepsání formulářů potřebných k nástupu ke studiu a k podpisu smlouvy o studiu.
V případě nástupu na naší školu si s sebou vezměte zápisový lístek (ten obdržíte na základní škole).