Soukromá střední škola  a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o.

Chabařovická 1125/4, 182 00 Praha 8, tel. +420 281 863 044

1.KŠPA - MERCEDES mezi soukromými školami!

Home
Nový výukový server pro DS

Pro možnost zadávat látku studentům dálkového studia v současné době, byl připraven nový výukový server. Pokud vyučujícím vyhovuje dosavadní způsob, nic se na něm nemění, určitě vás budou informovat. Výhodou by bylo, že lze všechnu látku najít na jednom místě Zatím se server rozebíhá. Najdete jej na adrese

http://moods.kspa-praha.cz

Přihlášení pro studenta je prozatím jako host.

POZN.
Pro studenty oboru IT, kteří používali moodle již dříve se nic nemění, odborné předměty zůstávají pro tento školní rok na stejném místě, tj. na starém serveru moodle.1spa.cz. Na novém serveru mohou najít látku z ostatních předmětů.
 
Maturitní a přijímací zkoušky 2020

Maturitní a přijímací zkoušky: Jak to letos bude?

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s aktuální situací okolo šíření koronaviru představuje Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020,
jak budou probíhat jednotné přijímací zkoušky na střední školy a maturita viz celý článek.
 
Problémy s přístupem Bakalaři

 

Pokud mají studenti problém s přístupem do aplikace https://1kspapraha.bakalari.cz/bakaweb je:

 1. Zjistit, zda přihlašovací jméno začíná písmenem z - na tento účet přicházejí informace o látce, úkolech atd., přihlašovací jméno začínající r je účet určený informacím pro rodiče, sem nelze úkoly posílat
 1. Kontrolovat, zda se skutečně hlásíte na stránky naší školy
 1. Heslo může být kombinací malých a velkých písmen
 2. Problémy mohou mít někteří studenti dálkového studia (např 5DD), kteří nemají přihlášení a není na ně vyplněn e-mailový kontakt

 

Jestliže máte jakékoliv probémy s přihlášením je zřízena emailová adresa Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript kam pište problémy

 

 
Výukové servery

Používání výukových serverů je následující:

 • volba E-learning ostatní (moodle.1kspa.cz) - používají všichni kteří byli již dříve na tento výukový server zaregistrováni
 • volba Moodle Praha (www.kspa-praha.cz/moodle) - používá denní studium 1.ročník IT a všichni z denního studia, kteří budou používat tento server v souvislosti s domácí výukou
 
Výuka (info pro studenty)

V souvislosti s opatřením vlády o přerušení výuky se vedení školy s vyučujícími dohodlo na následujícím postupu pro denní studium:

 • Hlavním informačním zdrojem pro informace o výuce z domova je aplikace bakaláři
 • Přístup do aplikace jak webové tak mobilní je opatřen certifikátem pravostim, není proto již nutno potvrzovat výjimku.
 • V souvislosti s tím byla adresa pro přístup změněna z dřívější číselné adresy na https://1kspapraha.bakalari.cz, respektive https://1kspapraha.bakalari.cz/bakaweb
 • Základní informace budou především v části (modulu) s názven Komens, která je použita jako přednostní informační zdroj
 • Způsob výuky může být rozšířen o další zdroje, jako jsou výukové servery, veřejná úložiště atd.
 • Pokud se týká mobilní aplikace, je nutno používat nejnovější verzi (modrá ikona), ze starší aplikace není modul Komens viditelný

Pokud se týká dálkového studia, je výuka řízena vyučujícími

 
Dodatečné zkoušky 1.pololetí

V souvislosti s přerušením výuky budou dodatečné zkoušky řešeny individuálně po dohodě vždy s příslušným vyučujícím. Jméno vyučujícího naleznete na rozvrhu, kontakt na našem web pod volbou kontakty

 

Co vás může zajímat

----------------------------

Škola dodržuje zákon o GDPR, pověřenou osobou je pan Tomáš Semerák.
Právní zástupce školy je advokát Ing. Mgr. Jiří Liška.

Bliže viz GDPR školy

-----------

Slovo na přivítanou majitelky škol

------------

AcroRd321 pomůcky pro 1.ročník oboru grafický design

Zájemci o studium mohou stále zasílat přihlášky do oborů studia

dálkové 3 a 5 let

- obor Ekonomika a podnikání(5 let),

- obor Cestovní ruch(5 let),
- obor Informační technologie(5 let)

- nástavba dálkové obor Podnikání(3 roky)

 

 

Tato škola je určena všem, kteří mají zájem plnit to, co máme v logu, tj. býti podnikavými.

Škola je zařazena do rejstříku škol MŠMT, z toho vyplývá, že pro ni platí stejná pravidla jako pro školy státní.

Nabízíme vzdělání těm, kteří mají řádně ukončenou povinnou školní docházku, případně těm, kteří úspěšně absolvovali střední odborné učiliště.

Bližší informace, školné a příhlášku ke studiu najdete v rubrice:
Zájemci o studium

Škola již od roku 1992 vychovává studenty se zaměřením na ekonomickou oblast s orientací na podnikání, později doplněno o informační technologii a cestovní ruch v denním, denním nástavbovém a dálkovém studiu (pro pracující) a oborem grafický design pro denní studium.

V listopadu r.2011 byla škola hodnocena odbornou porotou v soutěži "Ocenění podnikatelky roku" a umístila se z 9894 hodnocených středních firem mezi 34 finalisty. Sesterská kladenská škola dokonce na místě třetím. Toto ocenění je samozřejmě nádhernou odměnou za práci a energii, kterou Ing. Skallová školám věnuje, a ukazuje také, jak významnou pozici naše školy zaujímají. Kvalita práce se potvrdila i v dalším období. V říjnovém hodnocení sedmého ročníku stejné soutěže se opět umístila mezi finalistkami.

Absolventi naší školy mohou dále pokračovat ve vzdělávání na některé z vyšších odborných škol dle studijního oboru, případně na školách vysokých.


 

Stávající vyučované obory:

Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 zaměření- podnikání
zaměření- sportovní management

Podnikání 64-41-L/51 (nástavbové studium)
Cestovní ruch 65-42-M/02
Informační technologie 18-20-M/01
Grafický design 82-41-M/05


Proč studovat právě u nás?
Výborná lokalita

Naše soukromá střední odborná škola se nachází v klidové zóně sídliště Nové Ďáblice, 10 minut pěší chůze od zastávky metra Ládví.

Kvalitní výuka
Členové profesorského sboru mají v rovnováze pedagogickou kvalifikaci a odbornou praxi. Studenti mají v hodinách prostor k diskusi, dotazy studentů nezůstávají nezodpovězeny.
V našem pedagogickém sboru máme též akademického sochaře Kirilla Postovita, blíže viz facebook.com/katiefeygie.art

 

Přátelská atmosféra

Naše škola nabízí individuální přístup ke studentům, přátelskou, ale současně i profesionální atmosféru.

GDPR na škole

Bližší informace naleznete v sekci Dokumenty školy - GDPR

 
Podpora vzdělávání na naší škole z EU

EUSablonyII

Projekt

VÝZVA 49 1KŠPA

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001599 je zaměřen na začleňování a podporu žáků s odlišným mateřským jazykem.

logolink-OP-PPR

 


 

Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol.
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0007086
letakEU

vyzva28
Od 1.9.2018 do 31.8.2020 je Soukromá střední škola a základní škola (1. KŠPA) Praha s.r.o. realizátorem projektu "Společně si rozumíme 1KŠPA" s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001288, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Celková výše podpory činí 768 320Kč.
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001288


 
Změna přístupu Bakaláři

Z důvodů zabezpečeného přístupu byl změněn protokol pro přístup k apllikacím bakalář.

Po dobu, než se vyřeší bezpečnostní certifikát je nutno přijmout bezpečnostní výjimku,

tj. povolit pokračování na web. Podrobný popis naleznete ZDE

Prozatimní certifikát je následující:

certifikat