Soukromá střední škola  a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o.

Chabařovická 1125/4, 182 00 Praha 8, tel. +420 281 863 044, +420 733 123 588

1.KŠPA - MERCEDES mezi soukromými školami!

Home
Rozpis ústních mat. zkoušek jaro 2020

Rozpis ústních maturitních zkoušek - 10.06. až 16.06 2020 naleznete v příloze

úorava ze dne 29.05.2020 soubor PDF

 
Provoz střední školy od 01.06. 2020

Provoz střední školy od 1.6. 2020

 

 1. Od 1. do 18. června bude škola přednostně realizovat přijímací a maturitní zkoušky. Pro ostatní žáky bude v omezené míře probíhat výuka online.
 2. Od 19. června mají žáci možnost účastnit se individuálních konzultací v budově školy po dohodě s příslušným učitelem. Pokud žák přijde do školy, musí učiteli při prvním vstupu do školy předat vyplněné čestné prohlášení. O přítomnosti žáků na konzultacích vede škola evidenci.
 3. Do 25. června přijdou žáci do školy vyklidit šatní skříňky.
 4. 26. června 9:00 bude předáno ročníkové vysvědčení.

 

 

V Praze dne 27.05.2020

 

Mgr. Pavlína Ječmínková
ředitelka školy

 

 
Ochrana zdraví při konání přijímacích a maturitních zkoušek

Ochrana zdraví při konání přijímacích zkoušek a maturitních zkoušek viz soubor PDF

>!Čestné prohlášení – přijímací zkoušky!<

Při vstupu do školy na přijímací zkoušky musí uchazeč odevzdat vyplněné čestné prohlášení (ke stažení zde PDF).

 

Uchazeč bez tohoto čestného prohlášení nebude připuštěn ke zkoušce.

 

 
Jednotná přijímací zkouška

Jednotná přijímací zkouška se koná dne 8.června 2020 v budově školy, viz příloha PDF

Termíny jednotné přijímací zkoušky, 2.kolo přijímacího řízení viz příloha1 PDF

 
Konání ústní maturitní zkoušky
Konání ústní maturitní zkoušky ve dnech 10.06. - 19.06.2020 viz příloha PDF
 
Hodnocení žáků 2.pololetí 2019/20
Způsob hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/20 naleznete v PDF souboru
 
Informační zdroje po dobu domácího studia

Protože je informací o přístupech větší množství, zde je přehled informačních zdrojů pro dobu domácího studia

Doplňkové zdroje denní studium:

 • Pro druhý až čtvrtý ročník obor IT: moodle.1kspa.cz (je to stará verze, bude platný pouze do konce tohoto školního roku)

Pokud se týká dálkového studia, je výuka přednostně řízena vyučujícími

Doplňkové zdroje dálkové studium:

 • Individuální přístupy pomocí emailů
 • Individuální přístupy (ing. Listopad)
 
Problémy s přístupem Bakalaři

Pokud mají studenti problém s přístupem do aplikace https://1kspapraha.bakalari.cz/bakaweb je:

 1. Zjistit, zda přihlašovací jméno začíná písmenem z - na tento účet přicházejí informace o látce, úkolech atd., Přihlašovací jméno začínající r je účet určený informacím pro rodiče, sem nelze úkoly posílat
 2. Kontrolovat, zda se skutečně hlásíte na stránky naší školy
 3. Heslo může být kombinací malých a velkých písmen
 4. Pokud se týká mobilní aplikace, je nutno používat nejnovější verzi (modrá ikona), ze starší aplikace není modul Komens viditelný
 5. Problémy mohou mít někteří studenti dálkového studia (např 5DD), kteří nemají přihlášení a není na ně vyplněn e-mailový kontakt

Jestliže máte jakékoliv probémy s přihlášením je zřízena emailová adresa Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript kam pište problémy

 

 

Co vás může zajímat

----------------------------

Škola dodržuje zákon o GDPR, pověřenou osobou je pan Tomáš Semerák.
Právní zástupce školy je advokát Ing. Mgr. Jiří Liška.

Bliže viz GDPR školy

-----------

Slovo na přivítanou majitelky škol

------------

AcroRd321 pomůcky pro 1.ročník oboru grafický design

Zájemci o studium mohou stále zasílat přihlášky do oborů studia

dálkové 3 a 5 let

- obor Ekonomika a podnikání(5 let),

- obor Cestovní ruch(5 let),
- obor Informační technologie(5 let)

- nástavba dálkové obor Podnikání(3 roky)

 

 

Tato škola je určena všem, kteří mají zájem plnit to, co máme v logu, tj. býti podnikavými.

Škola je zařazena do rejstříku škol MŠMT, z toho vyplývá, že pro ni platí stejná pravidla jako pro školy státní.

Nabízíme vzdělání těm, kteří mají řádně ukončenou povinnou školní docházku, případně těm, kteří úspěšně absolvovali střední odborné učiliště.

Bližší informace, školné a příhlášku ke studiu najdete v rubrice:
Zájemci o studium

Škola již od roku 1992 vychovává studenty se zaměřením na ekonomickou oblast s orientací na podnikání, později doplněno o informační technologii a cestovní ruch v denním, denním nástavbovém a dálkovém studiu (pro pracující) a oborem grafický design pro denní studium.

V listopadu r.2011 byla škola hodnocena odbornou porotou v soutěži "Ocenění podnikatelky roku" a umístila se z 9894 hodnocených středních firem mezi 34 finalisty. Sesterská kladenská škola dokonce na místě třetím. Toto ocenění je samozřejmě nádhernou odměnou za práci a energii, kterou Ing. Skallová školám věnuje, a ukazuje také, jak významnou pozici naše školy zaujímají. Kvalita práce se potvrdila i v dalším období. V říjnovém hodnocení sedmého ročníku stejné soutěže se opět umístila mezi finalistkami.

Absolventi naší školy mohou dále pokračovat ve vzdělávání na některé z vyšších odborných škol dle studijního oboru, případně na školách vysokých.


 

Stávající vyučované obory:

Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 zaměření- podnikání
zaměření- sportovní management

Podnikání 64-41-L/51 (nástavbové studium)
Cestovní ruch 65-42-M/02
Informační technologie 18-20-M/01
Grafický design 82-41-M/05


Proč studovat právě u nás?
Výborná lokalita

Naše soukromá střední odborná škola se nachází v klidové zóně sídliště Nové Ďáblice, 10 minut pěší chůze od zastávky metra Ládví.

Kvalitní výuka
Členové profesorského sboru mají v rovnováze pedagogickou kvalifikaci a odbornou praxi. Studenti mají v hodinách prostor k diskusi, dotazy studentů nezůstávají nezodpovězeny.
V našem pedagogickém sboru máme též akademického sochaře Kirilla Postovita, blíže viz facebook.com/katiefeygie.art

 

Přátelská atmosféra

Naše škola nabízí individuální přístup ke studentům, přátelskou, ale současně i profesionální atmosféru.

GDPR na škole

Bližší informace naleznete v sekci Dokumenty školy - GDPR

 
Podpora vzdělávání na naší škole z EU

EUSablonyII

Projekt

VÝZVA 49 1KŠPA

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001599 je zaměřen na začleňování a podporu žáků s odlišným mateřským jazykem.

logolink-OP-PPR

 


 

Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol.
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0007086
letakEU

vyzva28
Od 1.9.2018 do 31.8.2020 je Soukromá střední škola a základní škola (1. KŠPA) Praha s.r.o. realizátorem projektu "Společně si rozumíme 1KŠPA" s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001288, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Celková výše podpory činí 768 320Kč.
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001288